Главная Обратная связь

Дисциплины:


КОНТРОЛЬНА РОБОТА 2 2 страница 

№ п.п. 4 Побудувати алгоритм і написати програму
Обчислити значення функції , 0,7 < a < 1,55 z = , a ≤ 0,7 або a ≥ 1,55,   для a = 0,15; 0,35; 0,7; 0,8; 1,1; 1,5; 1,6; 2,0; 3,4. Тут , y = 0,25 Знехтувати членами ряду, меншими 10-6
Обчислити значення функції , 0,3 < a ≤ 2 z= , a ≤ 0,3 або a > 2,   для a = 0,1; 0,25; 0,3; 0,5; 1; 1,5; 2; 3,5; 4; 5. Тут . Знехтувати членами ряду, меншими 10-5

 

2.2. Завдання 5. Обробка одномірних масивів. Задача 5 А

Таблиця 8

№ п.п. 5 А Побудувати алгоритм і написати програму
Знайти середнє арифметичне S від’ємних елементів масиву А и їх кількість k.
Знайти середнє геометричне P додатних елементів масиву B і їх кількість k.
Знайти суму S1 елементів масиву X з парними номерами та суму S2 елементів з непарними номерами
Знайти суму S квадратів усіх елементів масиву Y, таких, що перевішують 10 за абсолютним значенням, і їх кількість k.
Знайти добуток P1 усіх додатних, відмінних від нуля, елементів масиву А и їх кількість k1,а також добуток P2 усіх негативних елементів і їх кількість k2.
Знайти середнє арифметичне S квадратів усіх елементів масиву Y, що перевищують 2,5 за абсолютним значенням, і їх кількість k
Знайти значення Dмах найбільшого парного елемента цілочислового масиву D і його порядковий номер imax.
Знайти кількість k елементів масиву В, порядкові номери яких кратні 3
Знайти суму S квадратів елементів масиву А, значення яких належать інтервалу [-10 ; 12], і їх кількість k.
Знайти середнє арифметичне S елементів масиву Y, що перевищують 15 за абсолютним значенням, з парними порядковими номерами і їх кількість k.
Знайти добуток P0 усіх відмінних від нуля елементів масиву А с парними порядковими номерами і їх кількість k0,а також добуток Pn усіх відмінних від нуля елементів з непарними порядковими номерами і їх кількість kn.
Знайти кількість k1 від’ємних, кількість додатних k2і кількістьk3нульових елементів масиву С.
Здобути новий масив B з вихідного масиву А заміною елементів з непарними порядковими номерами числом π.
Знайти середнє арифметичне SА елементів масиву А, значення яких належать інтервалу [-23 ; 20], і їх кількість k.

Продовження таблиці 8

№ п.п. 5 А Побудувати алгоритм і написати програму
Здобути новий масив Y з вихідного масиву X діленням відповідних елементів на їхні порядкові номери
Знайти суму S квадратів від’ємних елементів масиву В, порядкові номери яких кратні 5,а також їх кількістьk.
Знайти середнє арифметичне S елементів масиву Y, відмінних від нуля, і їх кількість k1, а також кількість k2 елементів, рівних нулю.
Знайти суму S1 елементів першої половини масиву А и, суму S2 інших його елементів.
Знайти добуток Р, відмінних від нуля елементів масиву Х, ікількість kелементів, рівних нулю.
Здобути новий масив У з вихідного масиву А діленням відповідних елементів з непарними порядковими номерами на перший елемент вихідного масиву.
Знайти суму елементів S масиву А, значення яких належать інтервалу [-17 ; 25], і їх кількість k.
Знайти суму S1 відмінних від нуля елементів масиву M з парними порядковими номерами і їх кількість k1,а також суму S2 відмінних від нуля елементів з непарними порядковими номерами і їх кількість k2.
Знайти найменший за абсолютним значенням елемент Нmin масиву Н с непарним порядковим номером
Знайти середнє геометричне P відмінних від нуля елементів масиву С и їх кількість k
Знайти середнє арифметичне S натуральних логарифмів додатних елементів масиву А и їх кількість k.
Здобути новий масив Y з вихідного масиву X діленням відповідних елементів масиву X на його максимальний елемент Xmax
Здобути новий масив B з вихідного масиву A заміною відповідних від’ємних елементів масиву нулями
Здобути новий масив Y з вихідного масиву X додаванням відповідних елементів із середнім арифметичним вихідного масиву X.
Здобути новий масив D з вихідного масиву C заміною відповідних елементів масиву C з непарними порядковими номерами - нулями, а з парними порядковими номерами – одиницями.

Продовження таблиці 8№ п.п. 5 А Побудувати алгоритм і написати програму
Здобути новий масив R з вихідного масиву Q заміною додатних відмінних від нуля елементів масиву Q значеннями десяткових логарифмів цих елементів
Знайти середнє арифметичне S елементів масиву А, що перевищують за абсолютним значенням 2,7 і їх кількість k.
Знайти середнє геометричне P додатних елементів масиву B з непарними порядковими номерами і їх кількість k.
Знайти добуток Р1 відмінних від нуля елементів масиву Y з парними номерами й суму Р2 елементів з непарними номерами
Знайти суму S квадратів усіх елементів масиву Y, що не перевищують 5,4 за абсолютним значенням, і їх кількість k.
Знайти суму С усіх додатних, відмінних від нуля, елементів масиву В и їх кількість k,а також добуток P усіх від’ємних елементів і їх кількість r.
Знайти суму SР квадратів усіх елементів масиву Y, що перевищують 1,5 за абсолютним значенням, і їх кількість k.
Знайти значення Fмin найменшого парного елемента цілочислового масиву F і його порядковий номер imin
Знайти кількість k елементів масиву C, порядкові номери яких кратні 4.
Знайти добуток Р квадратів елементів масиву D, значення яких належать інтервалу [-1.2 ; 3,6], і їх кількість k.
Знайти середнє геометричне Р елементів масиву А, що перевищують 4,2 за абсолютним значенням, з порядковими номерами, кратними 3.
Знайти добуток P1 усіх відмінних від нуля елементів масиву А с непарними порядковими номерами й добуток P2 усіх відмінних від нуля елементів з парними порядковими номерами й кількість k нульових елементів.
Здобути новий масив С із вихідного масиву А заміною елементів з парними порядковими номерами числом π / 2.
Знайти добуток Р відмінних від 0 парних елементів цілочислового масиву D і кількість непарних елементів k.
Знайти середнє арифметичне SС елементів масиву З, з парними порядковими номерами, значення яких належать інтервалу [-10 ; 10], і їх кількість k.

Продовження таблиці 8

JIIIIIIIIIIII

№ п.п. 5 А Побудувати алгоритм і написати програму
Здобути новий масив Y з вихідного масиву X діленням відповідних елементів на порядковий номер мінімального елемента масиву X.
Знайти суму S десяткових логарифмів додатних елементів масиву D, порядкові номери яких кратні 3.
Здобути новий масив В з вихідного масиву А діленням відповідних елементів з парними порядковими номерами на останній елемент вихідного масиву.
Знайти суму S добутків елементів масиву X на їхні відповідні порядкові номери.
Здобути новий масив В з вихідного масиву А діленням елементів з парними порядковими номерами на число 3, елементів з непарними порядковими номерами на число 2.
Знайти середнє геометричне P елементів масиву C, що перевищують число π і їх кількість k.

 

2.3. Обробка двовимірних масивів. Задача 5 Б

Таблиця 9

№ п.п. 5 Б Побудувати алгоритм і написати програму
Знайти суму Si і кількість ki додатних елементів кожного рядка масиву Х.
Знайти добуток Pj і кількість kj відмінних від нуля елементів кожного стовпця масиву Y.
Знайти середнє арифметичне Si додатних елементів масиву A кожного непарного рядка.
Знайти середнє арифметичне Sj додатних елементів кожного парного стовпця масиву Т.
Знайти суму Si і кількість ki елементів, перевищують одиницю в кожному рядку масиву Y.
Знайти суму S і кількість k елементів масиву Х, що не перевищують π за абсолютним значенням
Знайти суму квадратів елементів S, розташованих на обох діагоналях масиву C.
Знайти середнє арифметичне S1 і кількість k1 додатних ісереднє арифметичне S2 і кількість k2 від’ємних елементів масиву Х.
Знайти добуток Р, відмінних від нуля елементів масиву А, ікількість k елементів, рівних нулю
Знайти добуток Рj ікількість k j відмінних від нуля елементів кожного стовпця масиву А.
Знайти суму Si ікількість ki елементів кожного парного рядка масиву Y.
Знайти добуток Р додатних елементів, розташованих на перетинанні парних рядків і непарних стовпців масиву А.
Знайти суму S1i елементів кожного рядка й суму S2j елементів кожного стовпця масиву Х.
Знайти значення максимального за абсолютним значенням Мi елемента кожного рядка масиву А, з порядковим номером, кратним 3.
Знайти значення мінімального Мj елемента кожного непарного стовпця масиву Х.

Продовження таблиці 9

 

№ п.п. 5 Б Побудувати алгоритм і написати програму
Знайти значення максимального Мj елемента кожного стовпця масиву Y і номера рядка ji, у якій він розміщається.
Знайти значення мінімального Мi елемента кожного рядка масиву В и номера стовпця ij, у якій він розміщається.
Знайти натуральний логарифм М максимального елемента масиву Т и його індекси ij і ji.
Знайти середнє геометричне Рj і кількість kjдодатних відмінних від нуля елементів кожного стовпця масиву Х.
Знайти середнє геометричне Р и кількість k додатних елементів масиву Х с парними індексами.
Знайти кількість k від’ємних,кількість p додатних ікількість h нульових елементів масиву Y.
Здобути новий масив Y з вихідного масиву X заміною відповідних негативних елементів масиву X нулями, а додатних – одиницями.
Здобути новий масив B з масиву A діленням елементів масиву А на максимальний елемент цього масиву.
Здобути новий масив B з вихідного масиву A відніманням числа π з елементів масиву А
Здобути новий масив Y з вихідного масиву X множенням елементів кожного рядка масиву X на максимальний елемент Мiцього рядка.
Знайти кількість ki ненульових елементів кожного парного рядка масиву В и натуральний логарифм Si суми їх модулів.
Знайти кількість ki негативних елементів у кожному рядку й загальнакількість негативних елементів К масиву А.
Знайти добуток pj позитивних елементів у кожному непарному стовпцімасиву А и їх кількість kj.
Знайти кількість ki нульових елементів масиву А и номера рядків N, у яких вони розміщаються.
Знайти кількість kj ненульових елементів кожного непарного стовпця масиву А и добуток Рj цих елементів.

Продовження таблиці 9

№ п.п. 5 Б Побудувати алгоритм і написати програму
Знайти суму Si і кількість ki додатних елементів кожного парного рядка масиву Х.
Знайти середнє арифметичне Si елементів, що перевищують 5 за абсолютним значенням у кожному непарному рядку масиву A.
Знайти добуток Pj і кількість kj відмінних від нуля елементів кожного непарного стовпця масиву Y.
Знайти середнє арифметичне Sj негативних елементів не перевищуючих -2,5 у кожному стовпці масиву Р с порядковим номером, кратним 3.
Знайти середнє арифметичне S і кількість kквадратів від’ємних елементів масиву Х.
Знайти кількість ki нульових елементів у кожному рядку масиву Y, а також загальне число нульових елементів масиву
Знайти суму S натуральних логарифмів елементів, розташованих на головній діагоналі масиву В.
Здобути новий масив В з вихідного масиву С діленням елементів вихідного масиву С на номери їх рядків.
Знайти суму S елементів перевищуючих 1,5 за абсолютним значенням масиву D і кількість k інших.
Знайти суму квадратів від’ємних елементів Si, у кожному непарному рядку масиву C.
Знайти добуток Р додатних елементів цілочислового масиву А, кратних 3, розташованих на перетинанні непарних рядків і стовпців
Знайти квадратний корінь суми Si додатних елементів у кожному рядку масиву Х.
Здобути новий масив С із вихідного масиву В множенням елементів масиву В на максимальний елемент вихідного масиву.
Знайти середнє геометричне Р и кількість k додатних елементів масиву Х с індексами, кратними 3.

 

Продовження таблиці 9

 

№ п.п. 5 Б Побудувати алгоритм і написати програму
Знайти кількість ki від’ємних і кількість pi додатних елементів кожного парного рядка масиву Y.
Здобути новий масив Y з вихідного масиву X заміною відповідних від’ємних елементів масиву X числом π, додатних – числом π / 2, нульових елементів – числом е.
Здобути новий масив B з масиву A додаванням елементів масиву А с порядковими номерами відповідних рядків масиву А.
Здобути новий масив B з вихідного масиву A відніманням числа е з елементів масиву А
Здобути новий масив Y з масиву X заміною елементів побічної діагоналі на порядковий номер відповідного рядка, елементів на головній діагоналі – на порядковий номер відповідного стовпця.
Знайти максимальний Мj елемент кожного стовпця масиву Х, а також мінімальний елемент усього масиву.

 

3. РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

3.1. Вибір вихідних даних

До складу контрольної роботи № 1 входять 6 задач (1А, 1 Б, 2А, 2Б, 3А, 3Б), до складу контрольної роботи № 2 – 3 задачи (4, 5А, 5Б).

Для вибору варіанта завдання використовуються дві останні цифри номера залікової книжки або цифри номеру завданому викладачем:

- якщо ці цифри становлять число менше 50, то це число вважається номером варіанта;

- якщо дві останні цифри залікової книжки становлять число більше або рівне 50, за номер варіанта ухвалюється число рівне отриманому мінус 50.

 

Звіт про виконання контрольної роботи повинен містити наступне:

- титульний аркуш із вказівкою прізвища, ініціалів, номера групи й варіанта завдання;

- детальний виклад індивідуального завдання;

- схему алгоритму розв'язання задачі;

- пояснення всіх змінних і масивів, що використаються при розв'язанні задачі;

- програму алгоритмічною мовою, відповідну до алгоритму задачі;

- результати виконання програми на комп'ютері.

3.2Запис арифметичних виразів за правилами алгоритмічної мови (QBASIC)

 

Арифметичні вирази – комбінація числових констант, змінних і функцій, зв'язаних між собою знаками арифметичних операцій, і розділених, якщо необхідно, круглими дужками.

Результат обчислень завжди буде числового типу відповідно до типу об'єктів вираження.

При запису необхідно враховувати наступне:

- арифметичні вирази записуються в один рядок;

- порядок виконання операцій визначається пріоритетом операції й дужками;

- символи операцій повинні бути присутнім у явній формі, наприклад, A * B / C, але не A B / C.

 

 

Пріоритети арифметичних дій:

1. Виконання операцій у дужках

2. Обчислення функцій

3. Піднесення в ступінь (^)

4. Множення, ділення (* /)

5. Додавання, віднімання ( + - )

Стандартні арифметичні функції

 

Функція Правила запису Примітки
| a | ABS (A) абсолютне значення a
SQR (A) квадратний корінь. В інших випадках застосується формула
ea EXP (A) експоненціальна функція
sin a SIN (A) аргументи тригонометричних функцій (кути) задаються в радіанах. , , ,
cos a COS (A)
tg a TAN (A)
arctg a ATN (A)
ln a LOG (A) для логарифму по довільній основі (b) застосовується формула , (a > 0, a ≠ 1);
int a INT (A) найбільше ціле, що не перевершує аргумент, наприклад, int (2,3) = 2, int (-2,3) = - 3
fix a FIX (A) ціла частина аргументу, наприклад, fix (2.3) =2, fix(-2.3) = -2
sgn a SGN (A) функція сигнатури, наприклад, sgn (a < 0) = -1, sgn (а = 0) = 0, sgn (а > 0) = 1

Деякі допоміжні формули

Формула Примітка
Факторіал
Середнє арифметичне елементів х1, х2, …, хn,
Середнє геометричне елементів х1, х2, …, хn (хi > 0),

 

 

3.3. Приклад виконання задачі 1А

Умова: записати арифметичні вирази у символах алгоритмічної мови

 

;

;

;

 

3.4. Типи алгоритмів

Алгоритм – упорядкована послідовність дій, виконання яких дозволяє перетворити вихідні дані в кінцевий результат.

 

Кінцевий результат
Алгоритм

 

Алгоритм оформляється у вигляді блок – схем.

       
   
 


початок(кінець) програми ввід – виведення

логічний блокарифметичний блок

виведення на принтер блок модифікацій

 
 


звертання до процедури логічне проходження

Типи алгоритмів: лінійний, розгалужений, циклічний

Алгоритм лінійної структури – виконує дії в строгій лінійній послідовності.

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...