Главная Обратная связь

Дисциплины:


ТЕМА 5. ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКАМатеріал для самостійного опрацювання

Частини 2.3. Мікроклімат виробничих приміщень та 2.4. Оздоровлення повітряного середовища підручника [1], стор. 161…185.

ДСН 3.3.6.042-99. Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень.

Питання для самоперевірки

 1. Що таке повітря? Які його основні компоненти та характеристики?
 2. Якими фізичними параметрами характеризується стан повітряного середовища?
 3. Що таке мікроклімат?
 4. Назвіть види теплообміну організму людини з навколишнім середовищем та в чому вони полягають.
 5. Як впливає на стан людини підвищення чи пониження температури оточуючого середовища?
 6. Як впливає на стан людини підвищення чи пониження вологості оточуючого середовища?
 7. Як впливає на стан людини підвищена швидкість руху або повна відсутність руху повітря оточуючого середовища?
 8. Які параметри мікроклімату нормуються і які ні?
 9. Що таке оптимальні і що таке допустимі мікрокліматичні умови?
 10. Як нормується температура, відносна вологість та швидкість руху повітря робочої зони?
 11. Як нормується інтенсивність теплового опромінювання?
 12. Що таке шкідливі речовини? Як вони поділяються в залежності від ступеню впливу на організм людини?
 13. Від чого залежить ступінь впливу шкідливих речовин на людину?
 14. В чому полягає особливість впливу пилу на організм людини? Що таке пневмоконіоз, які є його різновиди?
 15. Як нормується вміст шкідливих речовин в повітрі робочої зони?
 16. Що таке ГДКрз?
 17. Як визначається відповідність якості повітря нормативам, якщо в ньому знаходиться кілька шкідливих речовин?
 18. Які заходи та засоби застосовуються для нормалізації параметрів мікроклімату, профілактики перегрівань та переохолодження працівників?
 19. В чому полягають методи керування якістю повітряного середовища на рівні підприємства та на робочих місцях?
 20. Що таке вентиляція? Які існують системи вентиляції в залежності від способу переміщення повітря?
 21. Що таке кондиціонування повітря? Як воно здійснюється?

Матеріал для самостійного опрацювання

Частина 2.5. Освітлення виробничих приміщень підручника [1], стор. 186...198.

Частини 3.1, 3.2 та параграфи 3.3.1, 3.4.1 посібника [2], стор. 107 – 113, 122 – 124.

Державні будівельні норми ДБН В.2.5.-28-2006. Природне і штучне освітлення. Мінбуд України, 2006 – 76 с.

Питання для самоперевірки

1. Що таке світло (світлове випромінювання) як фізичне явище і як чинник виробничого процесу?

2. Яку роль в життєдіяльності людини відіграє природне освітлення?

3. Як впливає освітлення на виробничий процес?

4. Що таке і в яких одиницях вимірюється світловий потік?

5. Що таке і в яких одиницях вимірюється сила світла?

6. Що таке і в яких одиницях вимірюється освітленість?7. Що таке і в яких одиницях вимірюється яскравість поверхні?

8. Що таке у світлотехніці фон? Що таке коефіцієнт відбиття поверхні та контраст між об’єктом спостереження і фоном?

9. Які існують види виробничого освітлення?

10. Яке буває штучне освітлення за функціональним призначенням?

11. Які існують системи природного виробничого освітлення? Переваги і недоліки кожної з них.

12. Які існують системи штучного виробничого освітлення? Переваги і недоліки кожної з них.

13. Які основні вимоги ставляться до робочого освітлення?

14. Як нормується природне бокове освітлення?

15. Як нормується природне верхнє освітлення?

16. Як враховується при нормуванні природного освітлення розташування приміщення на території країни та орієнтація вікон за сторонами горизонту?

17. Як нормується штучне освітлення?

18. Назвіть переваги і недоліки ламп розжарювання та люмінесцентних ламп.

19. Яке призначення світильників та в чому полягає експлуатація освітлювальних установок?

 

 

ТЕМА 5. ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА

 

Мета заняття

Вивчення процесу горіння, основних термінів та визначень пожежної безпеки, пожежовибухонебезпечних властивостей речовин і матеріалів, класифікації приміщень і будівель за вибухопожежною і пожежною небезпекою, класифікації пожежонебезпечних та вибухонебезпечних зон, причин виникнення пожеж та основних заходів і засобів забезпечення пожежної безпеки.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...