Главная Обратная связь

Дисциплины:


Хімічні властивості основних оксидів1.Лише оксиди лужних і лужноземельних металів розчиняються у водій утворюють розчинні у воді основні гідроксиди – основи, луги:

Na2О+ H2О=2NaОH

CaO+ Н2О=Са(ОН)2$

Остання реакція лежить в основі одержання вапняної води.

 

2.Деякі основні оксиди не розчиняються у воді, але безпосередньо сполучаються з водою, утворюючи нерозчинні у воді основні гідроксиди:

MgО+H2О=Mg(ОH)2

La2О3+3H2O=2La(OH)3

 

3.Основні оксиди вступають у реакції з кислотнимигідроксидами та сполуками, водні розчини яких мають кислотне середовище, утворюючи солі або солеподібні сполуки, наприклад:

CaO+ 2HNО3=Ca(NО3)2+ Н2O

 

4. Основні оксиди реагують з безоксигеновими кислотами:

СаО + 2НСl=СаС12 + Н2О

 

5.Реакції з кислотними оксидами, звичайно, проходять за нагрівання і краще всього відбуваються з силіцій оксидом, як не летким, тоді як кислотні оксиди, які утворюють інші елементи, леткі, тому при нагріванні випаровуються:

MgO+ SiО2 MgSiО3

BaO + P2O5 Ba3(PO4)2

 

6.З амфотернимиоксидами:

Na2O+Al2O3=NaAlO2

Na2O + Cr2O3 2NaCrO2

CaO + ZnO = CaZnO2

 

7. Оксиди лужних і лужноземельних металів під час сплавлення взаємодіють з амфотерними гідроксидами з утворенням солі і води. У цій реакції амфотерні гідроксиди поводять себе як кислоти:

Na2O + 2Al(OH)3 2NaAlO2 + 3H2O (натрій метаалюмінат)

CaO + Zn(OH)2 CaZnO2 + H2O (кальцій цинкат)

BaO + 2Cr(OH)3 Ba(CrO2)2 + 3H2O (барій метахроміт)

 

8.З киснем,якщо можливе до окиснення:

2BaO+O2= 2BaO2

 

 

9.З металом:

СaO+Al=Al2O3+Ca

 

10. Сплавлення з гідроген-солями:

MgO + 2KHSO4 MgSO4 + K2SO4 + H2O

 

11. Реакції окиснення-відновлення:

FeO + CO Fe + CO2

MnO + CO Mn + CO2

 

Одержання основних оксидів

1 )Окиснення металів:

2Mg+О2 2MgО

Цей метод не можна застосовувати для лужних(утворюючи пероксиди,за винятком літію) і благородних (Ag, Au,Pt, якіне кислюються) металів,заліза та алюмінію(утворюють щільні оксидні плівки).

 

2) Окиснення сульфідів (випалювання сульфідів):

ZnS+O2 ZnO+SO2

(за винятком сульфідів активних металів (кислюються до сульфатів) та арґентум (І) і меркурій(II) сульфідів, які утворюють вільні метали).

 

3)Термічнийрозклад основних гідроксидів (основ):

Mg(OH)2 MgO+H2O

(Цим методом не можна одержувати оксиди лужних металів і з трудом можна добути оксиди лужноземельних металів, оскільки розклад їх гідроксидів відбувається за досить високих температур).

 

4)Термічний розклад середніх та основних солей (гідроксидосолей):

СаСO3 СаO+ СO2

(MgOH)2CO3 2MgO + СO22O(Цим методом не можна одержувати оксиди лужних і благородних металів, оскільки солі лужних металів за нагрівання не розкладаються, а оксиди малоактивних чи благородних металів самі розкладаються при нагріванні).

 

5)Взаємодія солей деяких металів з лугами:

Нg(NO3)2 + 2NaОН= HgО+2NaNO3+ Н2O

6)Відновлення або дисмутація (самоокиснення-самовідновлення) пероксидів:

Na2O2 + 2Nа=2Na2O

2ВаO2 2ВаO + O2

 

7) Окисно-відновні реакції:

BaO2 + Ba = 2BaO

3.2.Кислотні оксиди

 

Кислотні оксиди –водні сполуки яких є кислотними гідроксидами. Наприклад:

СrO32O=Н2СrO4

С12O72O=2НС1O4

Отже, кислотним оксидам відповідають кислотні гідроксиди.

Кислотні оксиди утворюють всі неметали (крім Флуору і благородних газів Не, Nе, Аr, Кr) та метали вставних декад у високих ступенях окиснення, наприклад, +5, +6, +7:V2O5, МoО3, Мn2O7.

Фізичні властивості

Кислотні оксиди за звичайних умов тверді (SiO2, Р2O5, V2O5), рідкі (С12O7, SO3) або газоподібні (СO2,SO2) речовини з ковалентним полярним або слабкополярним хімічним зв’язком.

 

sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...