Главная Обратная связь

Дисциплины:


Хімічні властивості. 1.Більшість кислотних оксидів безпосередньо сполучаються з водою, утворюючи кислотні гідроксиди– кислоти:1.Більшість кислотних оксидів безпосередньо сполучаються з водою, утворюючи кислотні гідроксиди– кислоти:

SO32O=Н2SO4

N2O5 + H2O = HNO3

(виняток: SiO2, ТеОз, МоОз, WОз).

Деякі кислотні оксиди утворюють з водою дві кислоти:

NO2 + H2O = HNO3 + HNO2

ClO2 + H2O = HClO3 + HClO2

Деякі кислотні оксиди (наприклад, SiO2) не взаємодіють з водою.

 

2. За нагрівання реагують з основними оксидами:

SO3+СаO=СаSO4

 

3. Замфотерними оксидами:

3SOз+А12O3=А12(SO4)3

 

4. З амфотерними гідроксидами:

SO3+Zn(OН)2=ZnSO42O

 

5. З основними гідроксидами (при спіканні або у водних розчинах):

SiO2(к)+Са(ОН)2(к)=СаSіО3(к) + Н2O

СO2(г)+NaOН(р)=NaHСO3(р)

 

6.З киснем, якщо можливе до окиснення:

P2O3+O2=P2O5

 

7. Реакції окиснення-відновлення:

CO2 + C 2CO

CO2 + 2Mg C + 2MgO

SO2 + 2H2S = 3S + 2H2O

 

8. Реакції комплексоутворення:

SiO2 + 6HF = H2[SiF6] + 2H2O

 

 

Одержання кислотних оксидів

1) Окисненнянеметалів або їх оксидів у нижчих ступенях окиснення:

4Р+5O2=2Р2O5

2SO2+O2=2SO3

 

2) Випалювання сульфідів, фосфідів:

2ZnS+3O2=ZnO+2SO2

 

3) Окисненнясполук неметалів з Гідрогеном:

СН4+2O2=СO2+2Н2O

2H2S +3O2 = 2SO2 + 2H2O

 

4) Розкладкислотнихгідроксидів або дегідратація їх:

2НVO3= V2O52O

2НСlO42O5=2НРO3 + С12O7

4HNO3 2NO2 + O2 + H2O

H2SO4 SO3 + H2O

 

5)Термічний розклад середніх солей кислотних гідроксидів:

СаСO3=СаO+СO2

 

 

6)Взаємодіякислотнихгідроксидівз неметалами:

С+2Н2SO4(конц) =СO2+2SO2+2Н2O

 

7) Окисно-відновні реакції:

CO2 + C 2CO

 

8) Термічний розклад оксидів:

2N2O5 4NO2 + O2

 

3.3.Амфотерні оксиди

 

Оксиди, водні сполуки яких амфотерні гідроксиди, називаються амфотерними. Залежно від умов реакції амфотерні оксиди проявляють властивості як основних, так і кислотних оксидів, тобто мають подвійний хімічний характер. Наприклад:

ZnО(к)+SO3(к) =ZnSO4(к)

ZnО(к) +H2SO4(р)=ZnSO4(р)+H2O(р)

ZnO(к)+Na2O(к) =Na2ZnO2(к)

Отже, цинк оксид, реагуючи з кислотними оксидами чи гідроксидами проявляє основні властивості і утворює сіль цинк(2+)-іона, а в реакціях з основними оксидами чи гідроксидами проявляє властивості кислотного оксиду, утворюючи при сплавленні в твердому стані діоксоцинкати(2-) Na2ZnO2, а в розчині при дії лугів на цинк оксид — тетрагідроксоцинкати2-).

У реакціях з кислотними оксидами чи гідроксидами елемент Цинк проявляє властивості металу і входить до складу електропозитивної складової частини формули солі, а в реакціях з основними оксидами чи гідроксидами –властивості неметалу і входить до складу електронегативної складової частини формули солі.Фізичні властивості

Амфотерні оксиди за звичайних умов тверді речовини з ковалентним полярним хімічним зв’язком. Кристалічні структури деяких оксидів (наприклад, кристалічні А12O3, Сг2O3) такі міцні, що навіть хімічні реагенти не взмозі зруйнувати їх, оскільки реакції можуть відбуватися лише з верхніми шарами йонів, а енергії, яка виділяється в реакціях таких оксидів, недостатньо для зруйнування кристалічної структури.

 

sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...