Главная Обратная связь

Дисциплины:


Хімічні властивості. Амфотерні оксиди безпосередньо з водою не взаємодіютьАмфотерні оксиди безпосередньо з водою не взаємодіють.

1) Реагують з кислотними гідроксидами:

ZnО+ 2НNO3=Zn(NO3)2+ Н2O

 

2) Реагують з кислотними оксидами:

3ZnO+Р2O5 Zn3(РO4)2

 

3) З основними гідроксидами:

ZnО+ 2NаОН + Н2O= Na2[Zn(ОН)4]

 

4) З основними оксидами:

ZnO+Na2O 2ZnO2

 

5) При сплавлянні з солями-кислотними або лужними(содовими) плавами:

Сr2О3 + 3К2S2О7 =Сr2(SO4)3+ 3К2SO4

Сr2O3 2СO3 2Сr2O4+СO2

 

6) З безоксигеновою кислотою:

ZnO+HCl=ZnCl2+H2O

 

Одержання амфотерних оксидів

1)Термічний розклад амфотерних гідроксидів:

2А1(ОН)3=А12O3+ 3Н2O

 

2)Термічнийрозклад солей амфотерних гідроксидів:

Аl2(SO4)3=А12O3 + 3SO3

 

3) Випалювання сульфідів:

2РbS + 3O2=2РbO + 2SO2

 

4)Окиснення металів:

2Zn+O2=2ZnO

 

5) Термічний розклад оксидів:

4CrO3 2Cr2O3 + 3O2

 

Зміна хімічного характеру оксидів – від основного через амфотерний до кислотного – відображає закономірність зміни властивостей елементів. Відомо, що не можна провести різкої межі між елементами-металами і елементами-неметалами. Це проявляється і у властивостях оксидів: основні оксиди утворюють елементи-метали, а кислотні – переважно елементи-неметали. На основі хімічного характеру оксидів можна робити висновок про металічність чи неметалічність елемента, який утворює цей оксид. Отже, класифікація оксидів на основні, кислотні і амфотерні зумовлена властивостями хімічних елементів, які їх утворюють.

3.4.Оксиди в природі

Більшість металічних руд містять у своєму складі оксиди металів.З оксидів неметалів найпоширенішим у природі є SiO2.У повітрі є CO2 як продукт дихання живих організмів.Крім того CO2 іSO2 поступають в атмосферу за рахунок техногенної діяльності людини органічної викопної сировини,сильно забруднюють навколишнє середовище.У масштабах планети щороку ТЕЦ,ТЕС,ГРЕС викидають карбон діоксиду 400 млн.тонн,сульфурдіоксину –більше 100 млн.тонн.

Всі процеси горіння з участю вуглецевого палива є джерелами надходження в атмосферу,який до недавна не відносили до забруднюючих речовин.При цьому вважали,що СO2,який утворюється при згоранні,засвоюється і перетворюється рослинами в процесі фотосинтезу.Половина СO2,який поступає в атмосферу,затримується в ній,а половину поглинає Світовий океан і рослинність.

Основними шляхами захисту навколишнього середовища є зменшення масштабів спалювання органічного палива,вловлювання,збереження лісів,зупинення процесів,які ведуть до зниження концентрації органічної речовини(гумусу) в ґрунті тощо.

SO2завжди присутній в атмосфері в таких низьких(фонових)концентраціях,які безпечні для людини.Утворюється він в результаті природних процесів та антропогенних джерел.Збільшенню концентрації SO2в повітрі сприяють і промислові викидиSO2.Основні джерела забруднення атмосфери:енергетичні установки,підприємства кольорової металургії і виробництва сульфатної кислоти.Менш істотні викиди підприємств чорної металургії і машинобудування,вугільної,нафтопереробноїпромисловості, виробництва суперфосфату. SO2може порушити вуглеводний і білковий обмін,сприяє утворенню метгемоглобіну,зниженню імунозахисних властивостей організму.

Наслідки кислотних дощів разючі.Вмирають озера разом із їх мешканцями,спостерігається вимирання водних організмів внаслідок підвищення кислотності водоймищ.Невеликі дози викликають відкриття продихів листкових пластинок,а при високих дозах відбувається їх закриття.

Присутність оксидів неметалів у повітрі шкідлива для людини,оскільки розвиваються хронічні респіраторні і серцево-судинні захворювання,загострюються катаракти,бронхіти,екзема,астма тощо.

Заходи від охорони атмосфери від забруднення:правильне спалювання палива,будівництво очисних споруд,заміна викопногопалива на альтернативнеджерело енергії,вдосконалення технології виробництва і модернізація автотранспорту,покращення планування міст і сілта розширення плану зелених насаджень.

sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...