Главная Обратная связь

Дисциплины:


Хімічні властивості. 1. Вступають в реакції кислотно-основної взаємодії,утворюючи солі:1. Вступають в реакції кислотно-основної взаємодії,утворюючи солі:

HNO3+NaOH=NaNO3+H2O

 

2. Реакції з металами (окиснення-відновлення):

H2SO4(розв.)+Zn=ZnSO4+H2

H2SO4(конц.)+Zn=ZnSO4+SO2 (S,H2S)+H2O

3Cu + 8HNO3розв=3Сu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

Внаслідок взаємодії металів з концентрованою нітратною кислотою утворюються солі, але водень не виділяється:

Cu + 4HNO3конц= Cu(NO3)2 + 2NO2# + 2H2O

 

3. Окисно-відновні перетворення.

Вільні кислотні гідроксиди або аніони кислот у водних розчинах можуть вступати в окисно-відновні реакції за рахунок атомів кислотвірного елемента:

H2SO3 + Cl2 + H2O = H2SO4 + 2HCl

2H2SO4конц + Cu = CuSO4 + SO2# + 2H2O

 

4. З основним оксидом:

H2SO4 + Na2O = Na2SO4 + H2O

 

5. З амфотерним оксидом:

H2SO4 + Al2O3 = Al2(SO4) 3 + H2O

 

6. З амфотерним гідроксидом:

H2SO4+Al(OH)3=Al2(SO4)3+H2O

 

7. З киснем, якщо можливе до окиснення:

H2SO3 + O2 = H2SO4

 

8. З нерозчинними у воді гідроксидами:

H2SO4 + Ca(OH)2 = CaSO4 + 2H2O

2H2SO4 + Ca(OH)2 = Ca(HSO4)2 + 2H2O

H2SO4 + 2Ca(OH)2 = (CaOH)2SO4 + 2H2O

 

9. З солями:

2NaClк +H2SO4конц = Na2SO4 + 2HCl#

FeS + 2HCl = FeCl2 + H2S#

Na2S + H2S = 2NaHS

 

10.Реакції,які ведуть до утворення нерозчинних солей – якісні реакції на аніон конкретного кислотного гідроксиду. Наприклад,

H2SO4 + BaCl2 = BaSO4 + 2HCl

 

Одержання кислотних гідроксидів (кислот)

Взаємодією:

1. Кислотних оксидів зводою:

SO3+H2O=H2SO4

CrO3+H2O=H2CrO4

 

2. Солей з кислотними гідроксидами (згідно з правилом Бертоле-Михайленка реакції у водних розчинах електролітів протікають у напрямку утворення важкорозчинної,газоподібної або слабкоіонізованої сполуки):

Na2SiO3 + 2HNO3 = H2SiO3 + 2NaNO3

2СH3COONa + H2SO4 = 2CH3COOH# + Na2SO4

NaCl + H2SO4конц = NaHSO4 + HCl#

 

3. Активних неметалів з водою:

Cl2 + H2O = HCl + HClO

 

4. Окисненням кислотних оксидів пероксидами:

SO3 + H2O2 = H2SO4

 

5. Гідроліз галогенідів неметалів:

PCl5 + 4H2O = H3PO4 + 5HCl

 

6. Безоксигенові кислоти одержують розчиненням у воді відповідних водневих сполук неметалів, які утворюються внаслідок взаємодії водню з неметалами:

H2 + Cl2 = 2HCl

H2 + I2 = 2HI

 

7. Окиснення деяких простих речовин:

3I2 + 10HNO3 = 6HIO3 + 10NO#+ 2H2O

Br2 + Cl2 + 6H2O = 2HBrO3 + 10HCl

 

4.3.Амфотерні гідроксиди

Терміни «амфотерність»,«амфоліт» відображають кислотно-основну двоїстість речовини.Амфотерні гідроксиди – це водні сполуки амфотерних оксидів,які проявляють слабкі кислотні та основні властивості.Всі амфотерні гідроксиди важкорозчинні у воді,слабкі електроліти не змінюють забарвлення індикаторів.Їх двоїстість проявляється в здатності дисоціювати як за кислотним,так і за основним типами з утворенням гідроген- та гідроксид-іонів.У кислому середовищі посилюється дисоціація їх за основним типом ,у лужному – кислотним.Фізичні Властивості амфотерних гідроксидів

Амфотерна природа гідроксидівпідтверджуєтьсяексперементально,тобтодослідним шляхом, але передбачити природу сполукиможна на основівивченнябудовигідроксиду в кристалічномустані.

 

 

Хімічні властивості

1. Взаємодіють з кислотними гідроксидами:

Zn(OH)2+2HNO3=Zn(NO3)2+2H2O

 

2. Взаємодіють з кислотними оксидами:

Zn(OH)2+SO3=ZnSO4+H2O

 

3. Реагують з основними гідроксидами:

Zn(OH) 2+2KOH=K2[Zn(OH)4]

 

4. Реагують з основними оксидами:

Zn(OH) 2+MgO=MgZnO2+H2O

 

5. Термічно не стійкі:

2Al(OH)3=Al2O3+3H2O

 

sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...