Главная Обратная связь

Дисциплины:


Число молекул N у деякому об’ємі речовини можна знайти також у декілька способів. Розглянемо три з них1) Число молекул N у речовині даної маси або даного об’єму дорівнює добутку числа молекул в одному молі, тобто числа Авогадро NА , на число молей у речовині ν:

6.

2) Число молекул N дорівнює відношенню маси речовини m до маси однієї молекул mМ :

3) Число молекул N дорівнює добутку числа молекул в одиниці об’єму речовини, тобто їх концентрації n на їхній об’єм V: .

Запитання для самоконтролю

1.Наведіть факти, які свідчать про подільність речовин.

2.Сформулюйте основні положення МКТ будови речовини.

3.Які спостереження з свого повсякденного життя ви можете навести, щоб підтвердити наявність міжмолекулярних проміжків?

4.У чому полягає явище дифузії? Як можна спостерігати дифузію в газах, рідинах і твердих тілах?

5.У чому полягає броунівський рух?

6.Які досліди підтверджують, що між молекулами твердих і рідких тіл діють сили притягання і відштовхування? Поясніть, у чому полягає склеювання, зварювання і пресування металів?

7.Поясніть виникнення сил пружності в твердих тілах під час розтягування і стискання?

8.Як пояснити малу стисливість рідин?

9.Яка мета молекулярно-кінетичної теорії?

10.Назвіть явища та факти, які підтверджують, що :

а) молекули існують;

б) молекули рухаються;

в) між молекулами діють сили притягання і відштовхування;

г)між молекулами є проміжки.

 

Задачі для розв’язування на занятті:

Задача№1 Знайти масу молекули води (Н2О), оцтова кислота(С2Н4О2),бензину (С6Н6), сірчана кислота (Н2SO4), (С6Н2О2, Н3РО4, CuSO4, NH3 )

Задача№2 Скільки молекул міститься в 2,5г сірководню(H2S), води (Н2О), оцтова кислота(С2Н4О2),бензину (С6Н6), сірчана кислота (Н2SO4)?

Задача №3Скільки молекул міститься в 1см3 води? води (Н2О), оцтова кислота(С2Н4О2),бензину (С6Н6), сірчана кислота (Н2SO4)

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...