Главная Обратная связь

Дисциплины:


Практичне заняття №2. «Приклад розрахунку гранично допустимого тиску на палю динамічним методом по формулі професора Нна тему:

«Приклад розрахунку гранично допустимого тиску на палю динамічним методом по формулі професора Н. М. Герсеванова.»

Мета заняття: закріплення теоретичних знань та практичних навичок по даній темі, виробити вміння проводити розрахунок простих статично визначених балок на двох опорах на нерухоме навантаження та навчитись будувати лінії впливу зусиль в даному перерізі балки.

 

Студент повинен знати: що таке гранично допустимий тиск, що таке динамічний метод розрахунку паль, які є види розрахунку паль.

 

Студент повинен вміти: визначати гранично допустимий тиск паль, проводити аналіз отриманих даних після розрахунку паль.

Визначити граничну несучу здатість по формулі професора Н.М. Герсеванова:

 

і розрахунковий опір палі по формулі:

 

,

якщо відомо:

 

1. Паля залізобетонна, перерізом 0,35 х 0,35, довжина палі L=10м

2. е – фактична відома маса палі від одного удару, яка = 0,0024м.

3. Молот одиничної дії СССМ-007. Всі дані по молоту в таблиці 1.

4. Вага ударної частини молота

5. Повна вага молота

6. Висота падіння ударної частини Н = 1,44 м.

7. Коефіцієнт, який приймається в залежності від матеріалу палі і способу забивання n =150 тс /м (див табл 2)

8. qc – вага палі,

9. qн – вага наголовника, рівна 0,09 тс.

10. q – повна вага палі з наголовником і підбабком, рівна 3,21 тс.

11. А- площа поперечного перерізу палі, рівна 0,1225 м.

12. qn – вага підбабку, рівна 0,06 тс.

13. 18- кількість паль у ростверку.

 

Гранична несуча здатність палі, забитої зазначеним молотом з відмовою

е = 0,0024м, буде дорівнювати:

 

Визначимо розрахунковий опір палі по грунту:

 

 

де: – коефіцієнт умови роботи палі, який враховує розподіляючу здатність ростверків, рівний 1,0;

– коефіцієнт надійності по грунту, рівний 1,55 при кількості паль у ростверку 18 шт.

 

 

Таблиця 1: Палебійні молоти (технічна характеристика).

 

 

Таблиця 2: коефіцієнт який залежить від матеріалу палі і способу забивання «n» , тс/м2.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Основна

1. И. И. Иванчев, К. Х. Топуров, А. Н. Топилин, Н. И. Иваненко Железобетонные автодорожные мосты. Издательство Ассоциации строительных вузов, М:2008 г. 280 стр.

2. Гибшман М.Е., Попов В.И. Проектирование транспортных сооружений. Учебник для вузов. Изд. 2-е перераб. и доп. М.: Транспорт, 1988. -447с

3. Глотов Н.М., Соловьев Г.П., Файнштейн И.С. Основания и фундаменты мостов Справочник. Под ред. Силина К.С. М.: Транспорт, 1990. -240с.

4. Колоколов Н. М., Вейнблат Б. М. Строительство мостов: Учебник. — М: Транспорт, 1981. – 504с.Додаткова

5. Саламахин П.М. Инженерные сооружения в транспортном строительстве. Книга 1М.: Издательский центр "Академия", 2007 г. ,352 стр.

6. Дементьев В.А. и др. Усиление и реконструкция мостов на автомобильных дорогах Учебное пособие. В. А. Дементьев, В. П. Волокитин, Н. А. Анисимова. Воронежский Государственный Архитектурно-Строительный университет. - Воронеж, 2006г. - 116 с

7. Саламахин П.М. Инженерные сооружения в транспортном строительстве. Книга 2 М.: Издательский центр "Академия", 2007 г. ,272 стр.

8. Лившиц Я.Д., Онищенко М.М., Шкуратовский А.А. Примеры расчета железобетонных мостов . Учебное пособие."Автомобильные дороги", "Мосты и тоннели" К.: Высш. шк., 1986. -263с.

 

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...