Главная Обратная связь

Дисциплины:


Практичне заняття №3. «Розрахунок елементів настилу, прогонів і опор малого балочного дерев’яного моста»на тему:

«Розрахунок елементів настилу, прогонів і опор малого балочного дерев’яного моста»

Мета заняття: закріплення теоретичних знань та практичних навичок по даній темі, виробити вміння проводити розрахунок елементів настилу, прогонів і опор малого балочного дерев’яного моста.

 

Студент повинен знати: що таке настил, що таке прогони та опори, які є види розрахунку малих балочних мостів.

 

Студент повинен вміти: визначати опорні реакції в балочних мостах, проводити розрахунок настилу, прогонів і опор, робити висновки після проведених розрахунків.

 

Розрахункова схема.

 

 

При розрахунку дерев'яних мостів елементи прогонів і опор перевіряють на навантаження А8, НГ-60, а елементи проїжджої частини (настили) перевіряють на навантаження А-11 одиночної осі, що дорівнює 11 тс. (110 кН).

 

 
Дано:

1. Тиск на колесо ;

2. Слід обпирання колеса уздовж прогону а = 0,2м.;

3. Ширина ската в= 0,6 м.;

4. Відстань між прогонами lp = 0,75 м.;

5. Коефіцієнт надійності для тимчасового навантаження γвізƒ=1,5 (див. табл. 1 СНІП 2.05.03-84, стор. 25);

6. Матеріал - сосна, розрахунковий опір при вологості менше 25% для колод

Rdb=180 кгс/см2 (18 МПа);

7. Коефіцієнт підвищення розрахункового опору для колод із збереженням конічності, рівний 1,2.

Розв’язання.

 

Тиск від колеса передається тільки на одну накатину. Розрахунковий згинаючий момент у середині накатини від тимчасового навантаження (власною вагою зважаючи на малість знехтувати) буде:

 

 

Згідно таблиці 2 приймаємо накатину діаметром 17 см з W=482,3 см3.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Основна

1. И. И. Иванчев, К. Х. Топуров, А. Н. Топилин, Н. И. Иваненко Железобетонные автодорожные мосты. Издательство Ассоциации строительных вузов, М:2008 г. 280 стр.

2. Гибшман М.Е., Попов В.И. Проектирование транспортных сооружений. Учебник для вузов. Изд. 2-е перераб. и доп. М.: Транспорт, 1988. -447с

3. Глотов Н.М., Соловьев Г.П., Файнштейн И.С. Основания и фундаменты мостов Справочник. Под ред. Силина К.С. М.: Транспорт, 1990. -240с.

4. Колоколов Н. М., Вейнблат Б. М. Строительство мостов: Учебник. — М: Транспорт, 1981. – 504с.

Додаткова

5. Саламахин П.М. Инженерные сооружения в транспортном строительстве. Книга 1М.: Издательский центр "Академия", 2007 г. ,352 стр.

6. Дементьев В.А. и др. Усиление и реконструкция мостов на автомобильных дорогах Учебное пособие. В. А. Дементьев, В. П. Волокитин, Н. А. Анисимова. Воронежский Государственный Архитектурно-Строительный университет. - Воронеж, 2006г. - 116 с7. Саламахин П.М. Инженерные сооружения в транспортном строительстве. Книга 2 М.: Издательский центр "Академия", 2007 г. ,272 стр.

8. Лившиц Я.Д., Онищенко М.М., Шкуратовский А.А. Примеры расчета железобетонных мостов . Учебное пособие."Автомобильные дороги", "Мосты и тоннели" К.: Высш. шк., 1986. -263с.

 

Таблиця 1. Коефіцієнт надійності по навантаженню для постійних навантажень

Примітка, значення γƒ, вказані в дужках, слідує приймати у випадках, коли при невигідному поєднанні навантажень збільшується їх сумарна дія на елементи конструкції.

 

 

Таблиця 2. Момент інерції J в см4 і момент опору W в см3 для різних профілів колод.

 

 

Продовження таблиці 2.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...