Главная Обратная связь

Дисциплины:


Практичне заняття №6,7на тему:

«Розрахунок плит проїзної частини залізобетонних мостів»

Мета заняття: закріплення теоретичних знань та практичних навичок по даній темі, виробити вміння проводити розрахунок плит проїзної частини залізобетонних мостів.

 

Студент повинен знати: що таке плита проїзної частини, які є види розрахунку плит проїзної частини залізобетонних мостів.

 

Студент повинен вміти: визначати реакції в плитах проїзної частини, проводити розрахунок плит проїзної частини мостів.

 

Розрахункова схема.


 

 

 

Дано:

1. Розрахунковий опір згину ;

2. Розрахунковий проліт прогону ;

3. Відстань між прогонами ;

4. Настил подвійний повздовжній ,по поперечинам , ускладненими 0,6м;

5. Конструкція прогонів – двохярусні, складні. Попередньо призначений діаметр 0,32 м, із стесом кантів;

6. Питома вага матеріалу ;

7. Тимчасові навантаженя А-8, НГ-60.;

8. Коефіцієнти надійності візка ,де – довжина ліній впливу.;

9. Коефіцієнт надійності для смугового навантаження ;

10. Коефіцієнт надійності для НГ-60 ;

11. Коефіцієнт надійності для проїжджої частини ;

12. Коефіцієнт надійності для матеріалу

13. Коефіцієнт поперечної установки для А-8 визначається по формулі:

, див розрахункову схему;

14. Коефіцієнт поперечної установи для НГ-60 ,

В- ширина гусениці, рівна 0,7 м;

 

Розв'язання:

 

1. Визначення коефіцієнта поперечної установки від навантаження візків А-8

Де: – ординати лінії впливу визначаються з подібності трикутників:

 

2. Визначення коефіцієнта поперечної установки від гусеничного навантаження НГ-60

Де:

 

3. Визначення постійногонавантаження на 1 м. п. прогону від ваги настлилу і прогону

Де кількість поперечин, що знаходиться на 1 .м п. колод круглих діаметром 0,21 і 0,32 (див табл11)

Примітка. Згідно ДБН проліт моста завантажують візком з навантаженням на вісь 8 тс (78;47кН) і рівномірно розприділеним навантаженням (для розрахунку тільки проїжджої частини - однією віссю з навантаженням 11 тс (108 кН))

При прольотах приблизно 4 м. небезпечним буде завантаження одиночною віссю, при цьому момент від постійних сил навантажень обчислюють по формулі:

Момент від одиничної осі, розташованої по середині прольоту, і рівномірного смугового навантаження 0,11 буде

При прольотах >4 м (у нашому випадку на прольоті розміщують дві осі візка і враховують смугове навантаження. При цьому найбільший момент виникає під однією з осей візка, якщо вона встановлена так, що середина прольоту ділить відстань між рівнодіючою візка і цією віссю навпіл. 

4. Момент від постійного навантаження

 

5. Момент від тимчасового навантаження в цьому перерізі

де

К = 8 ст – навантаження на вісь візка А-8;

0,1К =0,8 тс / м (7,84 кН/м) – смугове навантаження

= 0.785

смугового покриття

надійності для візка

 

6. Перевіримо прогін на гусеничне навантаження

При перевірці менших прогонів довжини обпирання гусениці то згинаючий момент буде

В нашому випадку і згинаючий момент визначається по формулі :

Де: -інтенсивність тиску на 1 м.п. гусениці ;

-0.9Р-коефіцієнт поперечної установки гусеничного навантаження ;

S=5м –довжина обпирання гусениці .

 

 

За розрахункову величину приймаємо більше із значень моментів , тобто від гусеничного навантаження . Тоді необхідний момент опору прогону буде

 

Rdb = 160кгс/

Приймаємо конструкцію прогону з 3-х колод з збіжністю 0.01 і діаметром у верхньому відрубі 37см

 

Верхні колоди приймаємо з двома кантами d/3

 

Нижня колода з одним кантом

 

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Основна

1. И. И. Иванчев, К. Х. Топуров, А. Н. Топилин, Н. И. Иваненко Железобетонные автодорожные мосты. Издательство Ассоциации строительных вузов, М:2008 г. 280 стр.

2. Гибшман М.Е., Попов В.И. Проектирование транспортных сооружений. Учебник для вузов. Изд. 2-е перераб. и доп. М.: Транспорт, 1988. -447с

3. Глотов Н.М., Соловьев Г.П., Файнштейн И.С. Основания и фундаменты мостов Справочник. Под ред. Силина К.С. М.: Транспорт, 1990. -240с.

4. Колоколов Н. М., Вейнблат Б. М. Строительство мостов: Учебник. — М: Транспорт, 1981. – 504с.

Додаткова

5. Саламахин П.М. Инженерные сооружения в транспортном строительстве. Книга 1М.: Издательский центр "Академия", 2007 г. ,352 стр.

6. Дементьев В.А. и др. Усиление и реконструкция мостов на автомобильных дорогах Учебное пособие. В. А. Дементьев, В. П. Волокитин, Н. А. Анисимова. Воронежский Государственный Архитектурно-Строительный университет. - Воронеж, 2006г. - 116 с

7. Саламахин П.М. Инженерные сооружения в транспортном строительстве. Книга 2 М.: Издательский центр "Академия", 2007 г. ,272 стр.

8. Лившиц Я.Д., Онищенко М.М., Шкуратовский А.А. Примеры расчета железобетонных мостов . Учебное пособие."Автомобильные дороги", "Мосты и тоннели" К.: Высш. шк., 1986. -263с.

 

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...