Главная Обратная связь

Дисциплины:


Практичне заняття №8,9,10на тему:

«Розрахунок прогонової будови із звичайного залізобетону»

Мета заняття: закріплення теоретичних знань та практичних навичок по даній темі, виробити вміння проводити розрахунок прогонових будов із звичайного залізобетону.

 

Студент повинен знати: що таке прогін, що таке прогонова будова, які є види розрахунку прогонових будов із звичайного залізобетону.

 

Студент повинен вміти: визначати реакції в прогонах, проводити розрахунок прогонових будов, проводити висновки після проведених розрахунків.

Визначити зусилля в плиті проїздної частини блочної проїздної частини балочної розрізної прольотної будови мосту на автомобільній дорозі третьої категорії (рис. 8) . Прольотна будово складається з шести балок довжиною 15 м. В поперечному напрямі балки об`єднуються між собою зварюванням випусків арматури з плити проїздної частини і обетонуванням плити . В прольотній будові існують тільки кінцеві діафрагми і

=14.4/2.1=6.86˃2 . Таким чином плита проїздної частини може бути розрахована як балочна .

(Рис.1)

Постійне навантаження на 1 плити складається з власної ваги плити проїздної частини , конструктивних шарів одягу їздового , приводиться в таблиці 2 .

Вид навантаження Нормативне навантаження , кН/ Коефіцієнт надійності по завантаженню,γ f Розрахункове навантаження , кН/
Асфальтобетонне покриття (0.07×23=1.61)   1.61 1.5 2.42
Захисний шар з армованого бетону (0.04×25=1.0)   1.0   1.3   1.3
Гідроізоляція (0.01×15=0.15)   0.15   1.3   0.20
Вирівнюючий шар з цементного розчину (0.03×21=0.63)   0.63   1.3   0.82
Залізобетонна плита проїзної частини (0.15×25=3.75)   3.75   1.1   4.12
Р А З О М : =7.14   g=8.86

Тимчасове навантаження. Плита проїзної частини розраховується на тимчасові навантаження А-11 та НК-80 .

Розглядаються такі випадки навантаження :

В прольоті плити розміщується адна колія навантаження А-11 (рис.9) .

Розрахунковий прольот плити

Р/2=9.81хК/2=9.81х11/2=54кН

v/2=0.98хК/2=0.98х11/2=5.4 кН/м

При ширині колії навантаження А-11 b=0/6м і розподілі її в точці дорожнього одягу Н=0.15м під кутом 45 розміри площадки розподілу навантаження будуть :

а) вздовж прольоту плити :

б) вздовж руху при =0.2 для А-11 , довжина площадки

Але не менше 2 , тому приймаємо а=1.29 м .

Тоді інтенсивність тимчасового навантаження на 1 пог.м розрахункового прольоту плити :Нормативний загальний момент від усіх видів навантаження буде :

Розрахунковий загинальний момент від усіх видів навантаження :

Тут – коефіцієнт надійності для колісного навантаження А-11 при розрахунку елементів проїзної частини ;

y =1.2 – коефіцієнт надійності для смугового рівномірно роз приділеного навантаження А-11 ;

-динамічний коефіцієнт.

2.В прольоті плити розміщується дві колії навантаження А-11 (рис.10) від двох смуг максимально наближених одна до одної .

Згинальні моменти в середині прольоту смуги плити шириною 1м.

Тут c=1.1м – відстань між коліями двох смуг руху ;

– з розрахунку за першим випадком завантаження .

При визначенні поперечної сили враховуємо різні робочі ширини розподілу навантаження вздовж руху :

а)в прольоті а=1.29м(див.розрахунок за випадком 1);

б)біля опори а=0.2+2Н≥ .

a=0.2+2

Тому приймаємо біля опори a = 0,64 м. Розрахункова схема приводиться на рис. 11. Як видно з рис. 11 осі обох коліс потрапляють на ділянку з шириною розподілу a = 1,29 м.

Ординати лінії впливу QA під ввантажами(рис. 11)

=

Розрахункова величина поперечної сили біля опори

А:

3. В прольоті плити розміщується одне колесо навантаження НК-80(рис.12)

При ширині колеса м. і розподілі тиску від нього в товщі одягу їздового полотна Н=0.15м. під кутом

Вздовж руху ширина площадки розподілення співпадає з шириною площадки для колеса А-11, тому що довжина сліду м для цих навантажень однакова.

Величина а=1.29 м більша відстані між осями навантаження НК-80, яка дорівнює 1.2м. В цьому випадку приймаємо спільну площадку з розміром вздовж руху:

Тому приймаємо

При розташуванні колеса P/2 біля опори

Тоді інтенсивність навантаження на 1 пог.м розрахункового пролботу плити:

Динамічний коефіцієнт для навантаження НК-80 визначаємо за інтерпуляцією між значенями (1+ )=1,3 при

Нормативний згинальний момент в середині прольоту плити проїздної частини, як балки на двох опорах від навантаження НК-80:

Розрахунковий згинальний момент:

Тут -- коефіцієнт надійності для навантаження НК-80

Для визначеня поперечної сили визначаємо площадку розподілу вантажів на тлінію розподілу від опори А (рис.13)

Розрахункова величина поперечної сили біля опори:

Для подальших розрахунків плити вибираємо х таблиці 3 максимальні величини згинальних моментів та поперечних сил(розрахункових-для розрахунків міцності та витривалості, нормативних-для розрахунків тріщиностійкості) для різних випадків навантаження. При цьому, згідно норм, навантаження згідно норм, навантаження НК-80 не враховують при розрахунків плити проїздної частини на тріщиносьтійкість та витривалість

Нормальні чи розрахункові зусилля 1 випадок А-11(1кол.) 2випадок А-11(2 кол.) 3 випадок НК-80
17,5 2,01 19,76 2,27 27,86 -----
34,65 3,18 39,12 3,60 34,91 -----
3,36 3,36 3,36
4,17 4,17 4,17
Q,кНм ---- 97,29 80,51

Дійсну роботу плити, як нерозрізної системи на пружних опорах з частковим защемленням плити в ребрах, враховуємо використовуючи поправочні коефіцієнти згідно табл. 1

Для цього переріз балки приводимо до прямокутних форм.

Приведені товщини:

· Верхньої плити

· Нижньох плити при ширині

Момент інерції на кручення:

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Основна

1. Гибшман М.Е., Попов В.И. Проектирование транспортных сооружений. Учебник для вузов. Изд. 2-е перераб. и доп. М.: Транспорт, 1988. -447с

2. Глотов Н.М., Соловьев Г.П., Файнштейн И.С. Основания и фундаменты мостов Справочник. Под ред. Силина К.С. М.: Транспорт, 1990. -240с.

Додаткова

3. Архитектурно-Строительный университет. - Воронеж, 2006г. - 116 с

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...