Главная Обратная связь

Дисциплины:


Граматичні особливості дієслівних фразеологічних одиницьЗгідно Рецкера існування слова в складі ФО в якості лексеми, має ряд особливостей у порівнянні з існуванням того ж слова з самостійним лексичним значенням поза ФО [31, с. 87 – 91].

Характерною ознакою дієслівних ФО є зміна форми дієслівного компонента, або дієслівних компонентів у зворотах з сурядною структурою. Наприклад, формоутворення фразеологізму pull smb's leg – морочити комусь голову. Дієслово у складі цього фразеологічного звороту вживається у наступних формах: Present Continuous, Present Perfect Continuous, Past Continuous, Past Perfect Continuous, Passive Voice. Безсумнівно, що наведені вище форми є найпоширенішими. Отже, дієслово в даній ФО вживається переважно в деяких формах, тоді як самостійне дієслово pull може вживатися в усіх формах. Наказовий спосіб можливий, але зустрічається тільки в заперечній формі. Наприклад, do not pull my leg.

У деяких дієслівних ФО дієслово вживається лише в пасивному стані: to be thrown on one's beam-end – бути в тяжкому, безвихідному становищі; to be gathered to one's fathers (бібл.) відправитися до прабатьків, померти.

У інших ФО дієслово ніколи не використовується в пасивному стані. Наприклад, take the wrong turning – звернути з праведного шляху; make bricks without straw – марно старатися.

У англійській мові велика кількість дієслівних ФО з прийменниками. Наприклад, cut the ground from under smb's feet – вибивати землю із-під ніг; to have millstone about (або round) one's neck – надіти камінь на шию; kill two birds with one stone – убити двох зайців одним пострілом. Безприйменникових зворотів значно менше. Наприклад, put one's foot down – зайняти тверду, рішучу позицію; hold one's head high – високо тримати голову.

У багатьох дієслівних ФО, в складі яких є іменники, цим іменникам притаманні нормативні форми однини і множини в залежності від однини чи множини позначуваних ними явищ дійсності. До таких зворотів належать, наприклад, set one's cap at smb. – "полювати на жениха", вішатися комусь на шию; keep one's head above water – "триматися на поверхні", боротися з труднощами [49, с. 101 – 105].

У деяких дієслівних фразеологізмах множини суттєво залежить не від кількості осіб, що здійснюють дію, а від кількості об'єктів, на які направлена дія в даному фразеологізмі. Наприклад, they have just been pulling our legs very wittly – вони просто дуже дотепно морочили нам голову.

Багато лексем у складі ФО, яким притаманна висока ступінь абстрагування від буквального значення, в тій чи іншій мірі втрачають притаманні їм властивості. Так, іменники, що вживаються в якості окремих слів як у однині так і в множині, в складі ряду фразеологічних зворотів вживаються лише в однині або тільки в множині, тобто їх словоформи залишаються фіксованими в будь-якому контексті. Наприклад, ФО, що вживаються лише в однині: cost a pretty penny – коштувати купу грошей; cook smb's goose – загинути, звести в могилу [48, с. 65 – 68].У багатьох дієслівних ФО іменники вживаються лише в множині, так як дію, яку вони позначають, здійснюється не однією особою. Прикладом таких ФО можуть бути: burn one's fingers – обпектися на чомусь; be on pins ad needles – бути як на голках.

У дієслівних компаративних фраземах перші компоненти вживаються в буквальному значенні, а решта – переосмислені компоненти, що виступають інтенсифікаторами і уточнювачами семантичного значення перших компонентів. Оскільки дієслівні компаративи не вживаються у пасивному стані і тому не можуть трансформуватися у речення, вони завжди залишаються фраземами. У зворотів цього типу завжди підрядна структура. Наприклад, to lie like a trooper – бреше, як гребінцем чеше; to laugh like a hyena – пронизливо, верескливо реготати; to sell like hot cakes – ідуть нарозхват. У деяких дієслівних компаративах артикль не вживається.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...