Главная Обратная связь

Дисциплины:


Сызықтық алгоритмді бағдарламалау.Сызықтық бағдарлама деп реті бойынша белгілі бір тәртіппен орындалатын бағдарламаны айтады. Сызықтық бағдарламаны құру үшін мынадай операторлар қолданылады:

Read, Write, меншіктеу операторы - :=.

Read(ағылшынның “оқу” деген сөзінен алынған) бағдарламаға айнымалылардың мәнін енгізу үшін қолданылады (енгізу операторы). Айнымалы мәндерін енгізу Enter пернесі арқылы жүреді.

Write– бағдарлама нәтижесіндегі айнымалылардың мәнін баспаға шығару үшін қолданылады (шығару операторы).

Айнымалыға мәндерді және амалдарды меншіктеу үшін меншіктеу операторы :=қолданылады. Меншіктеу операторы сол жақтағы айнымалы оң жақтағы мәнді өзіне меншіктейді.

Бағдарлама ішінде қосымша ескертулерді, түсініктемелерді орналастыруға болады. Ол үшін апостроф (‘ ‘) қолданылады. Апострофқа жазылған мәтіндер бағдарламаның орындалуына ешқандай әсер етпейді.

Жұмысты орындау үлгісі

 

Үш санның қосындысын табатын бағдарлама құру керек.

Program esep1;

Var a,b,c,y:integer;

Begin

Read (a,b,c);

y:=a+b+c;

Write (y);

End.

1.1-сурет. Сызықтық бағдарлама мәтіні

 

Бағдарламаны жіберу үшін Ctrl+F9 батырмаларын басу қажет. Ашылған терезеде a,b,c мәндерін енгізіледі.

 

 

1.2 - сурет. Мәндерді енгізу терезесі

 

Нәтижені қарау үшін Alt+F5 батырмаларын басу керек.

 

 

1.3-сурет. Нәтижені тексеру

Alt+F5 батырмаларын баспау үшін бос Readlnоператорын жазу керек.

Lnжұрнағы курсорды жаңа жолдан бастайды.

Жеке нұсқалар бойынша тапсырмалар

Берілген мәліметтер бойынша өрнектердің мәнін есептейтін бағдарлама жазу керек.

1. , X=0.31

2. , X=0.31

3. , X=-2.1, Y=1.4

4. , X=1.5

5. , X=5.67

6. , X=7.83, Y=1.65

7. , X=-7.65, Y=3.4

8. , x=0.43, y=1.61, z=6.1

9. 1+ , X=0.15, Y=4.3

10. Y+ , X=3.34, Y=4.39

11. , X=8.43, Y=4.31

12. Lnln , X=0.331

13. , X=-9.1, Y=3.2

14. Ln , X=0.625

15. , X=1.1, Y=-3.4, Z=5.3

16. , X=0.15, Y=4.14, z=3.63

17. , X=-5.25, Y=2.13

18. sin , X=9.3,Y=11.65, z=1.35

19. , X=4.26, Y=3.3120. , X=5.61

21. , X=0.01, Y=2.45

22. , a=0.7, b=6.1, x=5.7

23. , X=9.91, Y=0.75, Z=2.63

24. Ln ln , X=4.71

25. 2 , a=4, b=-3, x=2.4, y=3.8

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...