Главная Обратная связь

Дисциплины:


Лосев А.Ф. История античной философии.-М., 1989.-С. 68-77. 78-10811. Лосев А.Ф. История античной эстетики. Арістотель и поздняя классика. – М.,1975.

22.Лосев А.Ф. Музыка как предмет логики // Лосев А.Ф. Из ранних произведений. – М., 1990.

23. Мень А. История религии: в 6-ти т. – Т.4. Дионис, Логос или Судьба. – М., 1991.

Мир философии.Книга для чтения в 2-х томах.-М..1990.

13. Мотрошилова Н.В. Рождение и развитие философских идей. – М., 1991.

14. Філософія стародавнього світу. Читанка.- К., 1992,-Т.1.-С.149-171

15. Чанышев А.Н. Курс лекций по древней философии. - М., 1981.

 

ТЕМА 7.ПОБУТ, ЗАНЯТТЯ ТА ЗВИЧАЇ СТАРОДАВНЬОЇ ГРЕЦІЇ.

Індивідуальні завдання.

1. Скотарство і мисливство в Елладі.

2. Комунікації, мандрівки та зв’язок в Греції.

3. Гроші та монетні системи в Греції.

4. Календар та вирахування часу в Елладі.

5. Ім’я та призвища в Елладі.

 

Завдання для самостійної роботи:

 

1. Сімейна культура в Греції. Місце і роль жінки в грецькій античній культурі.

2. Навчання та виховання в Елладі.

3. Книжна культура Греції.

4. Еллінська медиціна.

5. Вільний час в античній Греції.

6. Свята і розваги в Елладі.

 

Література

 

1.Античная цивилизация. – М.,1972.

2. Боннар А. Греческая цивилизация: в 3-х томах. – М., 1993.

3. Винничук Л. Люди, нравы, обычаи древней Греции и Рима. – М.,1988.

4. Замаровський В. Сім чудес світу. – К., 1979.

5. История западноевропейского театра. – Т.1. – М., 1984.

6. Кессиди Ф.Х. От мифа к логосу. –М., 1972.

7. Куманецкий К. История культуры древней Греции и Рима. – М.,1990.

8. Лосев А.Ф. История античной эстетики. Аристотель и поздняя классика. – М.,1975.

9.Лосев А.Ф. Музыка как предмет логики // Лосев А.Ф. Из ранних произведений. – М., 1990.

10. Мень А. История религии: в 6-ти т. – Т.4. Дионис, Логос или Судьба. – М., 1991.

Мир философии.Книга для чтения в 2-х томах.-М..1990.

12. Мотрошилова Н.В. Рождение и развитие философских идей. – М., 1991.

13. Філософія стародавнього світу. Читанка.- К., 1992,-Т.1.-С.149-171

 

ТЕМА 8.ЛІТЕРАТУРА І МИСТЕЦТВО ЕЛЛАДИ.

 

Індивідуальні завдання: Пластичні мистецтва Грецїї.

План

1. Основні естетичні принципи в мистецтві античності.

2. Античний скульптурний канон і його види.

3. Основні архітектурні елементи храмової архітектури.

4. Афінський Акрополь, Дельфи, Олімпія, Ефес як архітектурні пам’ятки класичної Греції.

Завдання для самостійної роботи

1. Олімпійський комплекс споруд (за матеріалами реконструкції).

2. Творчість Фідія – творця Зевса Олімпійського.

3. Храм Артеміди Ефеської – одне з чудес світу.4. Видатні архітектори і скульптори античної Греції.

5. Афінський Акрополь як культурно-художня пам’ятка.

 

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ:

утілітаризм, гармонія, корисність, доцільність, прекрасне, ейдетичне світобачення, антифриз, фронтон, капітель, три ордери, храм, стадіон, театр, палестри, фреска, мозаїка, портрет, ансамбль, горельєф, хрізоелефанська статуя, електра, патіна, канон, гліптика, чорнофігурний розпис, червонофігурний розпис, терракота.

Семінарське заняття: Музичне і театральне мистецтво. Література.

План

1. Принцип триєдиної хореї: музика, танець, спів.

2. Античний музичний канон і гармоніка.

3. Свята і релігійні ритуали Еллади:

а) свята культу Діоніса і музична культура;

б) панафінейські свята;

в) елевсінські містерії.

4. Театральні вистави Еллади. Виникнення трагедії. Есхіл, Софокл і Євріпід та їх творчість.

5. Антична комедія (Арістофан).

6. Антична поезія Алкея, Сафо, Піндара.

7. Історична проза (Геродот, Ксенофонт, Фукідід)

 

Завдання для самостійної роботи

1. Антична лірика класичного періоду.

2. Теорія музики Піфагора і Евкліда.

3. Міфи і легенди Еллади про видатних музикантів давнини.

4. Розвиток театральної культури Еллади.

5. Історія та ідеологія орфізму.

 

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ:

- хорея, Музи, Музагет, Евтерпа, Ерато, Полігімнія, Терпсихора, ритм, мелодія, культово-побутовий спів, іресіона, хелідонізми, катабавколесіс, гіменей, епіталма, олофірм, застольний спів, пеан, гіпорхема, діфірамб, парфенія;

- кімбалон, кротал, тімпан, бубен, орібая, крупесіон, ліра, кіфара, плектр, барбіт, формінга, арфа, мягадіс, пектіс, флейта, аула, сірінга, сальпінга, гідравлічний орган;

- мусічні ігри, Каноніка, гармоніка, античний музичний канон, тетрахорд, лад. Пантоміма, хоровод, гормос, геранос, пірріха.

 

Література:

1. Античная лирика. – М.,1980.

2. Античная литература. Греция: Антология в 2-х томах. – М., 1989.

3. Античная цивилизация. – М.,1972.

4. Аристофан. Избранные комедии. – М., 1974.

5. Боннар А. Греческая цивилизация: в 3-х томах. – М., 1993.

6. Винничук Л. Люди, нравы, обычаи древней Греции и Рима. – М.,1988.

7. Замаровський В. Сім чудес світу. – К., 1979.

8. История западноевропейского театра. – Т.1. – М., 1984.

9. Куманецкий К. История культуры древней Греции и Рима. – М.,1990.

10. Ливанова Т. История западноевропейской музыки до 1789 года. – Книга первая. От античности к 18 веку. – М., 1986.

11. Лосев А.Ф. История античной эстетики (ранняя классика). – М., 1963.

12. Пиндар Вакхолид. Оды.Фрагменты. – М., 1980.

13. Софокл. Трагедии. – М., 1979.

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...