Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема 5. Патентна документація та її використання в УкраїніТема 1. Інтелектуальна власність як право на результат творчої діяльності

1.1. Поняття інтелектуальної власності.

1.2. Основні інститути права інтелектуальної власності

1.3. Система права інтелектуальної власності

1.4. Характеристика основних об’єктів інтелектуальної власності

1.5. Правові особливості інтелектуальної власності та її законодавче забезпечення в Україні.

1.6. Вплив інтелектуальної власності на гуманітарно-духовний розвиток людини та техніко-економічний розвиток суспільства.

1.7. Майнове і немайнове право інтелектуальної власності, їх відмінність від прав на матеріальну власність.

1.8. Законодавче забезпечення інтелектуальної власності в Україні, його зв'язок з міжнародними угодами, договорами, конвенціями, класифікаторами Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ).

 

Тема 2. Об’єкти права інтелектуально власності, їх визначення і особливості та умови використання.

2.1. Об’єкти авторського і суміжного права.

2.2. Об’єкти наукової, технічної та виробничої сфери діяльності.

2.3. Об’єкти комерційної сфери діяльності.

2.4. Термін "промислова власність" та його сутність при класифікації об’єктів інтелектуальної власності.

2.5. Корисні моделі і промислові зразки.

 

Тема 3. Суб’єкти інтелектуальної власності в Україні.

3.1. Система інтелектуальної власності в Україні.

3.2. Суб’єкти майнового і немайнового права на об’єкти інтелектуальної власності.

3.3. Суб’єкти структури управління інтелектуальною власністю в Україні, особливості їх функціонування і взаємодія з суб’єктами права інтелектуальної власності.

3.4. Державна служба інтелектуальної власності як орган управління системою інтелектуальної власності в Україні, його функціональні завдання та взаємодія з підпорядкованими йому державними підприємствами - "Українським інститутом промислової власності", "Українським агентством з авторських і суміжних прав", "Інтелзахистом", комерційними та громадськими організаціями інтелектуальної власності в Україні.

 

Тема 4. Патентні дослідження.

4.1. Патентна форма охорони прав інтелектуальної власності на винаходи, корисні моделі та промислові зразки.

4.2. Сутність патента. Види патентів.

4.3. Критерії та оцінка патентоспроможності винаходу, корисної моделі та промислового зразка.

4.5. Поняття службового патента.

4.6. Особливості формування та використання секретних винаходів.

4.7. Територіальна межа та термін дії патентного права.

4.8. Обсяг правової охорони патенту.

4.9. Сутність патентознавства як категорія знань патентного права інтелектуальної власності та оптимізації умов його реалізації для підвищення техніко-економічної ефективності продукції та послуг. 

Тема 5. Патентна документація та її використання в Україні.

5.1. Державні реєстри:

- заявок на винаходи, які прийняті до розгляду;

- патентів на винаходи України;

- заявок на корисні моделі, які прийняті до розгляду;

- патентів на корисні моделі України;

- заявок на промислові зразки, які прийняті до розгляду;

- патентів на промислові зразки.

5.2. Публікація відомостей про видачу патентів України на винаходи, на корисні моделі та промислові зразки в офіційному бюлетні Державної служби інтелектуальної власності "Промислова власність".

5.3. Патентна база даних (ПБД) України, національні та регіональні фонди патентної документації та міжнародні особливості їх використання в Інтернеті.

5.4. Класифікаційні індекси патентів за Міжнародною патентною класифікацією (код МПК). Нумераційні

5.5. Індекси бібліографічних даних патентів (код ІНІД).

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...