Главная Обратная связь

Дисциплины:


Організація проектування будівель та спорудВ умовах переходу України до ринкової економіки та створення інвестиційного ринку змінились обставини та вимоги до реалізації інвестиційних проектів, пов'язаних із новим будівництвом, розширенням, реконструкцією, технічним переоснащенням об'єктів, підприємств, а також добудовою та диверсифікацією об'єктів незавершеного будівництва.

Під проектом взагалі можна розуміти будь -яку систему дій та

документів, що спрямовані на досягнення майбутнього стану об’єкта.

Проект – орієнтовано на результат одноразовий. План – орієнтовано на результат за календарний період.

Інвестиційний будівельний проект – це система документально

визначених цілеспрямованих дій та необхідні ресурси для досягнення в майбутньому зростання капіталу об’єкта нерухомості за рахунок чистого прибутку.

загальні вимоги до організації будівельного виробництва в Україні регламентовані ДБН А.3.1 – 5 – 2009 “Організація будівельного виробництва”, який введено в дію з 1.01.2012 року для всіх учасників будівництва незалежно від форм власності і відомчої при належності.

В будівництві проекти поділяються за сферами виробництва на: промислові та громадські(цивільні); за напрямками інвестицій на: будівництво промислове, житлово-комунальне, розвиток виробничої бази.

За видами робіт: нове будівництво, розширення, реконструкція, технічне переоснащення, добудова об’єктів незавершених, диверсифікація, виконання БМР(ремонт, реставрація).

На діючому підприємстві провідне місце в інвестиційній діяльності займають проекти, що пов’язані з інноваційними організаційно-технічними рішеннями, які забезпечують оптимізацію за критеріями: якість – строки – вартість – ризики – ефективність і включають:

· розвиток виробництва: випуск продукції та диверсифікація;

· економія усіх видів ресурсів;

· охорона праці та навколишнього середовища.

Реалізація будівельного проекту залежить від його життєвого циклу – часу між моменту його появи (документально) до його ліквідації (до появи нового проекту).

Життєвий цикл капітальних інвестицій в будівельний проект є основною для оцінки їх економічної ефективності, і в його складі можна виділити такі фази та періоди, які в свою чергу можна поділити на етапи:

I фаза –передінвестеційна, поділяється на періоди:

1.1) передпроектний, що охоплює появу ідеї, задуму, концепції, інвестеційних намірів, бізнес-плану, завдання на проектування;

1.2) проектний – організація тендера на проектування, одно -, дво - або трьох-стадійне проектування , в залежності від складності проекту, з розробкою проекту організації будівництва (ПОБ) у складі проектно-кошторисної документації, узгодження та затвердження проекту.II фаза – інвестеційно - будівельна поділяється на періоди:

2.1) загальна організаційно - технічна підготовка: організація тендера з вибору підрядника , аванпроекти, вибір генерального підрядника та укладення договору про наміри, укладення договору підряду, обґрунтування та узгодження договірної ціни та тривалості будівництва, вибір субпідрядників та постачальників будівельних конструкцій, матеріалів та обладнання, забезпечення будови проектно-кошторисною документацією, у тому числі ПОБ, відведення в натурі майданчика для будівництва, узгодження проектно-технічної документації, умов фінансування тощо;

2.2) підготовка до будівництва об’єкта: вивчення підрядником робочої документації, підготовка до виконання будівельно-монтажних робіт, проект виконання робіт (ПВР), підготовка будівельного майданчика;

2.3) основний: будівництво – організація будівельного виробництва, управління реалізацією проекту, контроль якості

будівництва, уточнення строків та вартості, здача об'єкта замовнику.

III фаза – експлуатаційно -інноваційна поділяється на періоди:

3.1) освоєння та розвиток – пусконалагоджувальні роботи, освоєння

проектних показників об'єкта;

3.2) інвестиції в інноваційний розвиток, оцінка ефективності

інвестицій за життєвий цикл – до вкладення нових інвестицій у

розширення або реконструкцію, технічне переоснащення.

Склад і зміст проектно-технологічної документації, необхідної для здійснення робіт на об'єкті, встановлюється у контракті на його будівництво в залежності від виду будівництва, складності об'єкта, форм взаємодії учасників будівництва.

Стадії проектування встановлюються державним органом, відповідальним за нормативно -правове забезпечення в Україні – для особливо складних проектів воно встановлено 3- стадійним: – для об’єктів цивільного призначення - ескізний проект(ЕП), а для об’єктів виробничого призначення- техніко-економічне обґрунтування (ТЕО); –проект (П); – робоча документація (Р) при 2-стадійному розробляються проект (П) та робоча документація (Р), при 1- стадійному – робочий проект з документацією (РП).

Склад інвесторської кошторисної документації визначається залежно від технічної складності об’єкта та прийнятих стадій проектування. На практиці відомі декілька методів визначення капітальних інвестицій в реалізації проекту в залежності від фази життєвого циклу:

· Укрупнених кошторисних нормативів для моделювання

попередньої ринкової ціни об’єкту в передінвестиційній фазі:

1) На основі банку даних про об’єкти – аналоги;

2)моделюванням ціни, як суми вартості окремих конструктивних елементів та видів БМР;

3) через укрупнені показники вартості одиниці розміру будівлі, споруди, обладнання (кв.м, куб.м., т).

· Прямим розрахунком капітальних інвестицій в проект на стадіях

проектування, робочої документації та реалізації виконавцем, з використанням в Україні з 2001 року ресурсно - індексного методу та договірної ціни підрядника (ДБН Д.1.1.-1-2000 „Правила визначення вартості будівництва” із змінами і доповненнями до 2012 року).

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...