Главная Обратная связь

Дисциплины:


Загальновиробничі та адміністративні витратиЗагальновиробничі витрати (ЗВВ) – це витрати будівельно- монтажної організації, пов'язані з управлінням, організацією та обслуго­вуванням будівельного виробництва, які не можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат і розподіляються між об'єктами витрат.

Для розрахунку ЗВВ всі витрати групуються в 3 блоки:

1блок(ЗВ-1) – кошти на оплату праці (заробітна плата основна і

додаткова) працівників апарата управління відокрем­лених виробничих структурних підрозділів будівель­ної організації (керівників, фахівців, службовців), лінійного персоналу (начальників дільниці, викон­робів, майстрів, механіка дільниці тощо).

Примітка. За відсутності в будівельній організації відокремлених виробничих структурних підрозділів враховуються кошти на оплату праці тільки лінійного персоналу.

2блок(ЗВ-2) – відрахування на соціальні заходи (єдиний внесок

на соціальні заходи від коштів на оплату праці робіт­ників, зайнятих на будівельно-монтажних роботах, на керуванні та обслуговуванні будівельних машин і механізмів, і працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах (див, 1 блок) згідно із Законом Україну від 08.07.2010 № 2464-УІ «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страху­вання»; кошти на оплату перших п'яти днів тимча­сової непрацездатності тощо).

З блок(ЗВ-3) – кошти на покриття інших статей загальновиробничих витрат містять у собі витрати інші згальновиробничі.

На стадії проектування у процесі складання інвесторської кошторисної документації загальновиробничі витрати враховуються в локальних кошторисах.

На стадії проектування невідома підрядна організація – виконавець будівельно-монтажних робіт, тому на цій стадії при обчисленні загально - виробничих витрат застосовуються усереднені показники для визначення в інвесторській кошторисній документації трудовитрат працівників, заро­бітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах, і коштів на покриття інших статей загальновиробничих витрат ( Додатки 3, 4 до ДБН Д.1.1-1-2000), а кошти на соціальне страхування визначаються в 2 блоці загальновиробничих витрат із застосуванням відсоткового показника, що враховує всі види витрат на соціальне страхування відповідно до Закону України від 08.07.2010 № 2464-\/І «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне стра­хування», що набрав чинності з 01.01.2011.

Загальновиробничі витрати розраховуються виходячи з розподілу їх на три групи і враховуються в локальних кошторисах:

 

ЗВ=ЗВ 1+ЗВ 2+ЗВ 3= Тпв*((К172)+Нсз*(Зср17)),

 

де Тпв– нормативна трудомісткість у розрахунку прямих витрат, люд.-год.;К1– коефіцієнт переходу від нормативної трудомісткості робіт в прямих витратах до трудомісткості в загально варобничих витратах (Додаток 3 ДБН

Д. 1.1-1-2000 з змінами 2013р.);

З7 – вартість 1 люд.-год. виходячи з заробітної плати по сьомому розряду на виконання робіт, грн (Додаток 1. ДБН Д 1.1-1-2000 з змінами 2013р..);

К2 – показник для визначення коштів на покриття інших статей загальновиробничих витрат, грн /люд. – год. (Додаток 3 ДБН Д.1.1-1-2000 з змінами 2013р.);

Нсз – норматив відрахувань на соціальні заходи, частки одиниці;

Зср – усереднена вартість 1 люд.-год. по заробітній платі в прямих витратах локального кошторису при розряді 3,8-4.5, грн.

На червень 2013 року: при певній структурі робіт [3] і складових: K1=0,111 (0,087-0,12), З7= 32,35, K2=0,9876, Hнс=0,4037, Зср=21,51:

ЗВ ≈ (14,5 – 15,0)*Тпв ; Тзв=0,111*Тпв., на наступні роки визначається кафедрою ОБВ.

 

Адміністративні витрати(АВ) – це загальногосподарські витрати, спрямовані на обслуговування та управління будівельною організацією. Базою для нарахування адміністративних витрат є кошторисні трудовитрати, визначені на підставі ресурсних елементних кошторисних норм (РЕКН). Для будівництва, яке здійснюється за рахунок бюджетних коштів, розроблені показники розміру адміністративних витрат у розрахунку на 1 людино-годину від загальної трудомісткості БМР (Додаток 13 до ДБН Д 1.1-2000), а під час будівництва, яке здійснюється за рахунок недержавних коштів, розмір адміністративних витрат встановлюється сторонами, а попередні показники служать орієнтиром.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...