Главная Обратная связь

Дисциплины:


Термінологічний словник. Прості пластичні маси складаються тільки з полімеру (синтетичної смоли або хімічно видозміненого природного полімеру)Прості пластичні маси складаються тільки з полімеру (синтетичної смоли або хімічно видозміненого природного полімеру), до якого можуть додаватися невеликі кількості барвників і стабілізаторів (до 3%).

Композиційні пластмаси містять, крім того, значні кількості (до декількох десятків відсотків) інших компонентів: наповнювачів, пластифікаторів, газоутворювачів, затверджувачів.

Допоміжною добавкою є речовини, які змазують, що запобігають прилипання відформованого виробу до стінок форми. У композиційних пластмасах полімери, , тому їх називають зв'язувальними речовинами,

Зв'язувальними речовинами є переважно синтетичні високомолекулярні з'єднання і деякі видозмінені природні полімери (ефіри целюлози), щовиконують роль компонента, що зв'язує інші складові частини (особливо наповнювач)

Наповнювачами пластмасслужать різні здрібнені неорганічні й органічні матеріали, що підвищують механічну міцність і твердість, знижують величину усадки пластмаси в процесі формування виробу.

Газоутворювачі це хімічні сполуки, що розкладаються в процесі формування виробів під час нагрівання з виділенням газоподібних речовин, вводять до складу для одержання газонаповнених пластмас.

Пластифікаторамиє олієподібні органічні речовини, що мають високу температуру кипіння, що додають у тих випадках, якщо необхідно зменшити твердість і крихкість полімеру.

Барвні речовини пластмаси це тонко здрібнені пігменти й органічні барвники, стійкі до температур, при яких формуються вироби.

Стабілізатори (інгібітори)– це речовини, що перешкоджають необоротній зміні властивостей синтетичних смол і пластмас під дією тепла, кисню повітря, світла, вологи й інших факторів.

Затверджувачі вводять в окремі пластмаси для переходження полімеру в процесі формування виробів у неплавкий і нерозчинний стан.

Термопластичними пластмасами (термопластами)називають такі пластики, що під час нагрівання розм'якшуються і легко формуються у вироби, а під час охолодження – тверднуть.

Термореактивними пластмасами (реактопластами) називають пластики, що розм'якшуються лише під час формування виробу і швидко втрачають цю здатність у результаті хімічних реакцій, спричинених термічним впливом.

Лиття під тиском –цепереробка термопластів в холодних формах, які не потрібно періодично підігрівати, як під час гарячого пресування, тому що тужавіння пластмаси відбувається завдяки охолодженню, що здійснюється на спеціальних литтьових машинах.

Екструзія. Метод екструзії за принципом дії подібний до лиття під тиском.

Каландрування застосовують для одержання пластин, аркушів і плівок з термопластів у процесі вальцювання та подальшого пропускання через каландр, що складається з декількох пар валів, які лежать один над одним.Пневматичне формування і видуванням засновано на дії атмосферного або надлишкового тиску (1,5-5 атм) повітря або іншого газу на розігрітті заготовки (аркуші або трубки) термопласту.

Гаряче штампуваннявикористовують для виготовлення з листових термопластів виробів нескладної форми.

Гаряче пресуванням виготовляють вироби в основному з фенопластів, амінопластів і інших термореактивних пластмас.

Література

1. Кутянин Г.И. Пластические массы и бытовые химические товары. - М.: Экономика, 1988. - 207 с.

2. Химия и технология полимерных пленочных материалов и искусственной кожи : Физико-химические основы и общие принципы производства полимерных пленочных материалов и искусственной кожи / Под ред. Г.П. Андрианова . - М. : Легпромбытиздат , 1990. - 304 с.

3.Гуль В.Е. Взаимосвязь структуры и свойств полимеров. - М.: Знание, 1975. - 64 с.

sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...