Главная Обратная связь

Дисциплины:


Система нарахування штрафних балів за видами робіт з вивчення дисципліни"Матеріалознавство та основи технології виробництва товарів народного споживання"

Форма роботи Вид роботи Бали
Навчальна 1. Пропуск одного заняття без поважних причин 2. Порушення термінів підготовки 1,0 0,5
Самостійна 1. Порушення термінів виконання домашніх завдань 2. Не підготовленість до аудиторного заняття 0,5 2,0  
Індивідуально-консультативна 1. Порушення термінів виконання індивідуальних завдань: ~ на 1 тиждень ~ більше 1 тижня     0,5 1,0  

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ

МОДУЛЬ І

1. Матеріалознавство як наука про будову та властивості матеріалів. Завдання сучасного матеріалознавства. Взаємозв'язок матеріалознавства і технології виробництва товарів народного споживання. .

2. Речовина і матеріали. Поняття про матеріали. Сировина – основа матеріалів. Сировинна база. Взаємозамінність матеріалів та економічні аспекти цієї проблеми.

3. Класифікація матеріалів. Матеріали – основа для виготовлення товарів народного споживання.

4. Просторова структура макромолекул полімерів, її вплив на властивості полімерів.

5. Фізична структура полімерів.

6. Агрегатний і фазовий стан полімерів.

7. Фізичний стан полімерів.

8. Структура та загальні властивості синтетичних матеріалів (смол).

9. Поняття про процес деформування та руйнування матеріалів.

10. Руйнування полімерів, його механізм.

11. Деформація аморфних полімерів.

12. Деформація кристалічних полімерів.

13. Високоеластичний стан полімерів.

14. Природа водопоглинання полімерів.

15. Процес поглинання вологи полімерами.

16. Показники, які характеризують відношення полімерних матеріалів до вологи.

17. Класифікація та загальна характеристика властивостей полімерів і матеріалів на їх основі.

18. Класифікація та характеристика фізико-механічних властивостей матеріалів.

19. Методи визначення механічних властивостей матеріалів на прикладі розривних характеристик.

20. Зносостійкість матеріалів.

21. Вплив орієнтації макромолекул та оточуючого середовища на міцність полімерів.

22. Хімічні властивості матеріалів.

23. Формувальна здатність текстильних та взуттєвих матеріалів. Фактори їх визначення.

МОДУЛЬ ІІ

 

1. Текстильні матеріали і вимоги до них.

2. Загальна класифікація і характеристика текстильних матеріалів.

3. Основні види волокноутворюючих полімерів.

4. Загальна схема технологічного процесу одержання хімічних волокон.

5. Поняття про текстильні нитки, способи їх одержання, застосування ниток.6. Основні етапи і технологічні процеси одержання тканин.

7. Ткацтво, як процес формування тканин.

8. Загальна характеристика матеріалів, що використовуються у виготовленні одягу.

9. Основи технології виробництва одягу.

10. Основи виробництва трикотажних полотен та виробів.

11. Шкіряна сировина, її характеристика.

12. Основні операції технологічного процесу одержання шкіряної сировини, її зберігання.

13. Дублення як основний процес одержання шкір.

14. Характеристика шкіряних матеріалів, що використовуються у виробництві взуття, одягу.

15. Основи технологічного процесу взуттєвого виробництва.

16. Пластичні маси як матеріали з малою щільністю, їх загальні властивості та застосування.

17. Склад пластичних мас, його вплив на властивості.

18. Характеристика поліамідів і поліефірів, їх вплив на властивості пластичних мас.

19. Целюлоза, її використання у виробництві товарів народного споживання.

20. Способи виготовлення деталей та виробів з пластичних мас.

21. Характеристика сировини, що використовується для одержання синтетичних мийних засобів.

22. Ударна в'язкість і пружність-властивості матеріалів, що характеризує ступінь руйнування матеріалів.

23. Характеристика штучних та синтетичних полімерів.

24. Склад і особливості властивостей лакофарбових матеріалів

25. Класифікація і характеристика сировинних матеріалів, які використовуються у виробництві лакофарбових матеріалів.

26. Характеристика природних полімерів.

27. Пластичність матеріалів.

28. Загальна характеристика матеріалів на основі полімерів.

29. Способи одержання текстильних матеріалів (тканих, трикотажних, нетканих, штучного хутра).

30. Поняття полімер. Загальна характеристика полімерів.

31. Гігієнічні властивості матеріалів: значення, сутність, методи визначення.

32. Пневматичні способи формування виробів.

33. Поняття про неткані полотна і технології їх виробництва.

34. Формування заготовок та виробів пресуванням.

 

 

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...