Главная Обратная связь

Дисциплины:


Замовна специфікація на прилади та засоби автоматизаціїПісля завершення етапу вибору приладів і засобів автоматизації, а також ліній зв'язку (електричних та пневматичних), необхідно оформити заявку на придбання зазначеного устаткування кожної моделі в необхідній кількості. Документ, що формує заявку на закупівлю приладів, називається специфікація на засоби автоматизації. Цей документ безпосередньо зв'язаний зі схемою функціональної автоматизації. Використані прилади вказуються з посиланням на зазначений графічний документ, зокрема вказується позиційне позначення.

При опису, необхідно коротко і чітко викласти основні технічні характеристики приладів у відповідності з обраною моделлю (повне найменування приладу, діапазон вимірювання з вказівкою класу точності). Як правило, більшість засобів автоматизації мають потребу в додатковому джерелі живлення. Вимірювальний прилад може мати у своєму складі кілька елементів, що безпосередньо вказуються на функціональній схемі. Необхідно окремо до кожної позиції вказати найменування складової частини, а в разі потреби вказати додаткові характеристики такого елемента.

Весь комплекс приладів і засобів автоматизації повинен бути структурований при занесені в специфікацію. Серед функціональних груп можна виділити такі: датчики, перетворювачі, електроустаткування, виконуючі пристрої, засоби керуючої обчислювальної техніки. Перед початком занесення приладів визначеної функціональної групи, необхідно вказати найменування цієї групи і відокремити напис від подальшого викладу інформації.

Допускається, в окремих випадках, замість замовної специфікації оформляти перелік засобів автоматизації.

Приклад заповнення специфікації наведено у додатку 2.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Петров И.К. Технологические измерения и приборы в пищевой промышленности. М.: Агропромиздат – 1985. – 200 с.

2. Ануфриев В.В., Демидов Е.Я., Сербулов Ю.С. Автоматика и автоматизация производственных процессов пищевой промышленности: Уч. пособие. – Воронеж: изд-во Воронеж. гос. ун-та, 1983. – 176 с.

3. Соколов В.А. Автоматизация технологических процессов пищевой промышленности. 1991. – 147 с

4. Тематический каталог. Метран. Датчики давления. – 2009. – 312 с.

5. Тематический каталог. Метран. Датчики температуры. – 2009. – 289с.

6. Тематический каталог. Метран. Расходомеры. Счетчики. – 2009. – 323с.

7. Тематический каталог. Метран. Уровнемеры. – 2009. – 187 с.

8. Промислові засоби автоматизації. Ч. 1 / Бабіченко А. К., Тошинський В. І., Михайлов В. С. та ін. / За заг. ред. А. К. Бабіченко. – Харків: НТУ «ХПІ». 2001. – 470 с.

9. Промислові засоби автоматизації. Ч. 2 / Бабіченко А. К., Тошинський В. І., Михайлов В. С. та ін. / За заг. ред. А. К. Бабіченко. - Харків: НТУ «ХПІ». 2004. – 470 с.10. Промышленные приборы и средства автоматизации: Справочник / Под ред. В. В.Черенкова, - Л.: Машиностроение, 1987 – 848 с.

11. Шувалов В.В. и др. Автоматизация производственных процессов химической промышленности. - М.: Химия 1991. - 480с.

12. Автоматизация производственных процессов и АСУТП в пищевой промышленности / Под ред. Л.А.Широкова. – М., 1986. – 311с.

13. ГОСТ 21.404-85. Обозначения условные приборов и средств автоматизации. – М.: Изд-во стандартов, 1985.

14. ГОСТ 2.793-79. ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Элементы и устройства машин и аппаратов химических производств. – М.: Изд-во стандартов, 1979.


ДОДАТОК 1

ДОДАТОК 2

 

Позиція Назва та технічна характеристика обладнання та матеріалів, завод-виробник Тип, марка обладнання Одиниця вимірювання Код завода-вироб-ника Код облад-нання, мате-ріалу Ціна одиниці, тис. грн. Кіль-кість Маса одиниці облад-нання, кг
Назва Код
1-1 … 3-1, 7-1, 17-1 Термоперетворювач опору, номінальна статична характеристика НСХ 100М. Границі вимірювання (-50) 0С – (+150) °С. Виконання загальнопромислове. Вихідний сигнал 4-20 мА. Матеріал захисної арматури – сталь 12Х18Н10Т. Напруга живлення 18-36 В. Границя допускової основної похибки 0,25 % від верхньої межі вимірювання. Виробник: ТОВ НВП «П’єзоелектрик», м. Ростов-на-Дону, Росія ТСМУ/1-1088-420           0,9
4-1, 9-1 … 12-1 Інтелектуальний датчик надлишкового тиску. Верхня межа вимірювання 0,4 МПа. Вихідний сигнал 4-20 мА. Межа основної допускової похибки 0,15 % від верхньої межі вимірювання. Живлення від джерела постійного струму напругою 12-24 В. Виробник: Метран, м. Челябінськ, Росія Метран-100-ДИ 1152           12,0
13-2 Інтелектуальний датчик різниці тисків. Верхня межа вимірювання 0,63 МПа. Вихідний сигнал 4-20 мА. Межа основної допускової похибки 0,15 % від верхньої межі вимірювання. Живлення від джерела постійного струму напругою 12-24 В. Виробник: Метран, м. Челябінськ, Росія Метран-100-ДД 1420             7,5
13-1 Діафрагма камерна. Виконання загальнопромислове. Умовний тиск 0,6 МПа. Умовний прохід трубопроводу 50 МПа. Матеріал корпусу кільцевих камер – сталь 20. Матеріал диску діафрагми – сталь 12Х17 Виробник: Метран, м. Челябінськ, Росія ДКС-0,6            
  Допоміжна апаратура                
14-1 … 16-1 Перетворювач частоти для керування електродвигунами. Напруга живлення ~ 220 В. Виробник: «Siemens», Німеччина Micromaster 440           3,0
5-2, 6-2, 8-2 Пускач безконтактний реверсивний. Живлення змінним струмом напругою 220 В з частотою 50 Гц. Виробник: ВО „Електроприлад”, м. Чебоксари, Росія ПБР-3А           4,5
5-1, 6-1, 8-1 Блок ручного дистанційного керування. Живлення змінним струмом напругою 24 В з частотою 50 Гц. Вхідний сигнал 0 − 5 мА. Виробник: ВО „Електроприлад”, м. Чебоксари, Росія БРУ-22           3,0

Продовження додатка 2

 

  Виконуючі пристрої                
1-2, 2-2, 3-2, 17-2, 17-3 Клапан регулюючий односідельний з пневмоприводом. Діаметр умовного проходу 50 мм. Умовний тиск 1,6 МПа. Монтажна довжина 2300 мм. Напруга живлення ~ 220 В. Виробник: «Ficher», Німеччина GX           58,4
Контролер для керування регулюючим органом. Напруга живлення ~ 220 В. Виробник: «Ficher», Німеччина FIELDVUE DVC 2000              
  Засоби керуючої обчислювальної техніки                
  Мікропроцесорний контролер регулюючий. Напруга живлення напругою 220 В з частотою 50 Гц. Виробник: «Siemens», Німеччина Simatic S7-300 компл.          
  Робоча станція оператора. Виробник: «Siemens», Німеччина SIMATIC МР 270В шт.          
                   
                   
                   
                   
                   
             
         
Змн. Арк.. № докум. Підпис Дата
Розробив Студент     Замовна специфікація на прилади та засоби автоматизації Стадія Лист Листів
Перевірив Консультант      
Н. контр.       ДВНЗ „УДХТУ”, гр. XXX - XX
Затвердив      
                                   

 

  

 

ДОДАТОК 3

 

Таблиця Д1

Умовні позначення засобів автоматизації (ГОСТ 21.404-85)

Найменування Умовне позначення
Первинний вимірювальний перетворювач (датчик) або прилад, що встановлюється за місцем на технологічному трубопроводі, апараті, стіні, полу     Базове Допустиме
Прилад, що встановлюється на щиті, пульті    
Виконуючий механізм    
Регулюючий орган  
Лампа сигнальна    
Машина електрична    

 

Таблиця Д2

Умовні позначення вимірюваних параметрів

Вимірюваний параметр Умовне позначення
Щільність D
Будь-яка електрична величина Е
Витрата F
Розмір, положення, переміщення G
Час К
Вологість М
Рівень L
Тиск, вакуум Р
Склад речовини, концентрація, величина рН Q
Швидкість, частота S
Температура Т
В’язкість V
Маса, вага W
Різниця, перепад D

Таблиця Д3

Умовні позначення функціональних ознак приладів

Функціональна ознака Умовне позначення
Первинне перетворення (чуттєвий елемент) E
Дистанційна передача (безшкальний прилад) T
Перетворення (розрахункова функція) Y
Конкретизація перетворення у електричний сигнал E
Конкретизація перетворення у пневматичний сигнал P
Сигналізація А
Конкретизація сигналізації верхнього значення Н
Конкретизація сигналізації нижнього значення L
Показання (індикація) I
Реєстрація R
Керування С
Включення, виключення, переключення S
Ручне керування H

 

Таблиця Д4

Умовні позначення трубопроводів (ГОСТ 21.206-93)

Вміст трубопроводу Умовне позначення
Вода ——1——1——
Пара ——2——2——
Повітря ——3——3——
Азот ——4——4——
Кисень ——5——5——
Аргон ——6——6——
Аміак ——11——11——
Кислота (окислювач) ——12——12——
Луг ——13——13——
Олія ——14——14——
Рідке паливо ——15——15——
Водень ——16——16——
Ацетилен ——17——17——
Фреон ——19——19——
Метан ——20——20——
Етилен ——21——21——
Пропан ——22——22——
Пропілен ——23——23——
Бутан ——24——24——
Бутилен ——25——25——
Протипожежний трубопровід ——26——26——
Вакуум ——27——27——

 

 

 


Поз. Найменування обладнання Кіл. Примітки
Насос  
В-5 Відстійник V=202м3

 

Рис. Д1 Оформлення таблиці з переліком обладнання

 

 

 


Номер трубопроводу Найменування середовища
-1-1- Вода
-29-29- Гліцерин

 

Рис. Д2 Оформлення таблиці з переліком матеріальних потоків

 

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...