Главная Обратная связь

Дисциплины:


ТЕСТИ З ФІЗІОЛОГІЇ ЛЮДИНИ (2012) – 222 тестиА) ЗВИЧАЙНІ:

1. Що називається гомеостазом

A)Руйнування оболонки еритроцитів;

B)Специфічна діяльність та властивості диференційованих клітин, тканин та органів, яка проявляється як фізіологічний процес;

C)Складний процес, який іде при участі різних фізіологічних систем організму;

D)Постійність внутрішньої середи організму;

E)Зупинка кровотечі.

2. Людське вухо сприймає частоту коливань звуку :

A) 16 – 20 000 Гц;

B) 0– 20 000 Гц;

C) 16– 7 000 Гц;

D) 50 - 1000 Гц;

E) 1000–20 000 Гц.

3. Де розташовані екстерорецептори?

A)Шкіра, очі, внутрішнє вухо;

B)У внутрішніх органах та судинах;

C)М'язи, сухожилки, зв'язки, суглобні сумки;

D)Всі відповіді не вірні.

 

4. Дати визначення поняття "рефлекс"

A)Шлях, по якому іде збудження при подразненні;

B)Пристосувальна реакція організму на дію подразника за участю нервового центру;

C)Шлях, де іде переключення з одного нейрону на другий

D)Центр, де збудження перемикається з чутливого шляху на рухливий;

E)Реакція організму на подразнення.

 

5. Збудження - це

A)Властивість живої спеціалізованої тканини відповідати на дію подразника зміною фізіологічних властивостей та виникненням збудження;

B)Властивість тканини проводити збудження;

C)Термінове зниження збудливості тканини, яке виникло після збудження ;

D)Всі відповіді не вірні;

E)Властивість тканини збуджуватися в одиницю часу.

 

6. Проводимість - це

A)Властивість живої спеціалізованої тканини відповідати на дію подразника зміною фізіологічних властивостей та виникненням збудження;

B)Властивість тканини проводити збудження;

C)Термінове зниження збудливості тканини, яке виникло після

збудження;

D)Властивість тканини збуджуватися в одиницю часу;

E)Всі відповіді не вірні.

 

7. Рефрактерність - це

A)Всі відповіді не вірні;

B)Властивість живої спеціалізованої тканини відповідати на дію подразника зміною фізіологічних властивостей та виникненням збудження ;

C)Властивість тканини проводити збудження

D)Термінове зниження збудливості тканини, яке виникло після збудження ;

E)Властивість тканини збуджуватися в одиницю часу.

 

8. Сінапс це:

A)Чинник, який визиває відповідальну реакцію збуджених тканин;

B)Спеціалізована структура, яка визиває передачу імпульсу з нервового волокна на клітину;

C)Всі відповіді не вірні;

D)Активний фізіологічний процес, який виникає в тканинах під впливом подразника;

E)Властивість тканини збуджуватись в одиницю часу.

 

9. Втома це:

A)Скорочення м'язів, яке продовжується і при знятті подразника;B)Тимчасове зниження працездатності клітини або організму, яке виникає в результаті роботи та зникає після відпочинку;

C)Збуджені тканини на різноманітні дуже сильні подразники відповідають універсальною однаковою реакцією, яка є однаковою у всіх випадках;

D)Властивість тканини проводити збудження;

E)Всі відповіді не вірні.

10. Що розташовано в передніх рогах спинного мозку?

A)Безмієлінові нервові волокна;

B)Ефекторні клітини, аксони яких інервують скелетні м'язи;

C)Нейрони вегетативної нервової системи;

D)Рецептори;

E)Мієлінові нервові волокна.

11. В якому відділі головного мозку знаходиться дихальний центр

A. Довгастий мозок;

B. Середній мозок;

C. Задній мозок;

D. Проміжний мозок;

E. Кінцевий мозок.

12. В якому відділі головного мозку розташоване четверохолміє?

A. Довгастий мозок;

B. Середній мозок;

C. Кінцевий мозок;

D. Задній мозок;

E. Проміжний мозок.

13. До якого відділу головного мозку відносять очні бугри?

A. Середній мозок;

B. Задній мозок;

C. Проміжний мозок;

D. Кінцевий мозок;

E. Довгастий мозок.

14. Яка область кори відповідає за нюх?

A. Скронева доля;

B. Лімбічна система;

C. Потилична доля;

D. Лобова доля;

E. Тім'яна доля.

15. Яка доля кори відповідає за слух?

A. Скронева доля;

B. Потилична доля;

C. Тім'яна доля;

D. Лобова доля;

E. Лімбічна система.

16. Яка доля кори відповідає за зір?

A. Потилична доля;

B. Лімбічна система;

C. Тім'яна доля;

D. Скронева доля;

E. Лобова доля.

17. Яка доля кори відповідає за рух скелетної мускулатури?

A. Скронева доля;

B. Потилична доля;

C. Лобова доля;

D. Лімбічна система;

E. Тім'яна доля.

18. Яка доля кори відповідає за шкіряну чутливість?

A. Тім'яна доля;

B. Потилична доля;

C. Лобова доля;

D. Лімбічна система;

E. Скронева доля.

19.Яка залоза виділяє гормон соматотропин?

A. Щитоподібна ;

B. Гіпофіз ;

C. Вилочкова;

D. Епіфіз;

E. Підшлункова.

20. Яка залоза виділяє гормон інсулін?

A. Щитоподібна;

B. Паращитоподібна;

C. Гіпофіз;

D. Епіфіз;

E. Підшлункова.

 

21. Яка залоза виділяє паратгормон?

A. Щитоподібна;

B. Вилочкова;

C. Паращитоподібна;

D. Надниркові;

E. Статеві залози.

22. Яка залоза виділяє гормони адреналін і норадреналін?

A. Вилочкова;

B. Паращитоподібна;

C. Надниркові;

D. Статеві залози;

E. Підшлункова

23.Яка залоза виділяє гормон тестостерон?

A. Вилочкова;

B. Підшлункова;

C. Паращитоподібна;

D. Надниркові;

E. Статеві залози.

24. Який з формених елементів крові виконує захисну функцію?

A. Еритроцити ;

B. Тромбоцити;

C. Лейкоцити;

D. Лімфоцити;

E. Моноцити.

25. До складу яких формених елементів крові входить гемоглобін?

A. Еритроцити;

B. Лімфоцити ;

C. Еозінофіли;

D. Тромбоцити;

E. Моноцити.

26. Який з шарів міокарда є внутрішній?

A. Ендокард;

B. Всі відповіді не вірні;

C. Міокард;

D. Епікард;

E. Перікард.

27. Який з шарів міокарда є середнім м'язовим?

A. Ендокард;

B. Міокард;

C. Епікард;

D. Перікард;

E. Всі відповіді не вірні.

28. Де розташован двухстулковий (мітральний) клапан?

A. Права частина серця;

B. Ліва частина серця;

C. В початку аорти та легеневого ствола;

D. Порожнисті вени;

E. Легеневі вени.

29. Де розташован трьохстулковий клапан?

A. Права частина серця;

B. Ліва частина серця;

C. Порожнисті вени;

D. В початку аорти та легеневого ствола;

E. Легеневі вени.

30. Де розташован полулунні клапани?

A. Легеневі вени;

B. Права частина серця;

C. Ліва частина серця;

D. В початку аорти та легеневого стовбура;

E. Порожнисті вени.

31. До істинних капілярів відносять?

A. Найбільш великі артерії в яких ритмічно пульсуючи мінливий кровотік змінюється на рівномірний та плавний;

B. Прекапілярні малі (артерії та артеріоли) та посткапілярні судини опору (венули та малі вени) ;

C. Обмінні судини в яких через шар ендотеліальних клітин проходить обмін киснем та поживними речовинами;

D. Судини венозного відділу серцево-судинної системи, які вмішують 70-80% всієї крові;

E. Артеріовенозні анастомози, які забезпечують прямий зв'язок між невеликими артеріями та венами в обхід капілярного ложа.

32. Сердечний цикл починається з

A. Систоли передсердя ;

B. Систоли шлуночків;

C. Діастоли передсердя ;

D. Діастоли шлуночків;

E. Всі відповіді не вірні.

33. До видільної системи відноситься:

A. Нирки;

B. Спинний мозок;

C. Головний мозок;

D. Шлунок;

E. Серце.

34. Добова кількість сечі становить:

A. 3 л;

B. 3,5 л;

C. 5 л;

D. 1,5-2 л;

E. 4 л.

35. Який складник шлункового соку впливає на перетравлювання білків?

A. Хлороводнева кислота;

B. Пепсин;

C. Фосфотаза;

D. Ліпаза;

E. Амілаза та мальтоза.

36. Який складник шлункового соку впливає на перетравлювання ліпідів?

A. Хлороводнева кислота;

B. Пепсин;

C. Ліпаза;

D. Амілаза та мальтоза;

E. Фосфотаза.

37. Головним продуктом діяльності печінки є:

A. Сеча;

B. Кров;

C. Лімфа;

D. Слина;

E.Жовч.

38. Який процес називається фагоцитозом?

A. Вихід за межі судинного русла рідкої частини крові;

B. Порушення оболонки еритроцитів;

C. Пошкодження тканин ;

D. Здатність клітин організму поглинати і перетравлювати часточки живої та неживої природи;

E. Відновлення зруйнованих тканин.

39. Як називається збільшення глюкози в крові

A. Гіперглікемія;

B. Алкалоз;

C. Гіпоксія;

D. Гіперпротеінемія;

E. Гіпоглікемія.

40. Мікседема виникає, якщо:

A. Гіперсекреція гормонів паращитоподібної залози;

B. Гіпосекреція гормону АКТГ;

C. Гіперсекреція гормону АКТГ;

D.Гіпосекреція гормонів щитоподібної залози;

E. Гіпосекреція гормонів щитоподібної залози.

41. Акромегалія виникає, якщо:

A. Гіпосекреція гормону АКТГ;

B. Гіперсекреція гормонів паращитоподібної залози;

C. Гіперсекреція гормону АКТГ;

D. Гіпосекреція гормонів щитоподібної залози;

E. Гіперсекреція гормону соматотропну.

42. Виберіть твердження, що відповідає поняттю мислення:

A Це озвучена думка, властива тільки людині;

B Це процес узагальнення відбиття суттєвих властивостей предметів і явищ та їхніх зв’язків;

C Всі відповіді не вірні;

D Це умовні рефлекси, виробленні на слова й позначеними поняття;

E Це сукупність нервових процесів, що виникає у корі великого мозку при безпосередньому впливі на сенсорні системи чинників зовнішнього та внутрішнього середовища.

43. Ритмічні коливання стінки артеріальних судин, викликані роботою серця, називають:

A. Автоматією;

B. Пульсом;

C. Аритмією;

D. Інфарктом;

E. Спазмом.

44. Об’єм жовчі, який виробляють клітини печінки за добу, становлять:

A. 40-70 мл;

B. 100-120 мл;

C. 500-1200 мл;

D. 2000-2500 мл;

E. 2500-3000 мл.

45. Об’єднання, узгодження та регулювання діяльності всіх органів та систем є функцією:

A. Лімфатичної системи;

B. Травної системи;

C. Кровоносної системи;

D. Видільної системи;

E. Нервової системи.

46. Виділення із організму речовин, які не приймають участь в обміні речовин, є функцією:

A Лімфатичної системи;

B Кровоносної системи;

C Видільної системи;

D Нервової системи;

E Травної системи.

47. Позначте твердження, яке відповідає поняттю “дальтонізм”:

A. Всі відповіді не вірні;

B. Порушення зору, пов’язане з нерівномірним заломленням світла рогівкою або кришталиком;

C. Погіршення сутінкового зору;

D. Розлад колірного зору або часткова колірна сліпота;

E. Здатність ока пристосовуватися до чіткого бачення предметів, що перебувають на різній відстані.

48. Клітиною нервової тканини є:

A. Нейрон;

B. Нейроглія

C. Нефрон;

D. Ацинус;

E. Макроглія.

49. Структурно-функціональною одиницею легені є:

A Макроглія;

B Нейрон;

C Нейроглія;

D Нефрон;

E Ацинус.

50. До залоз внутрішньої секреції належить:

A Підшлункова залоза;

B Статеві залози;

C Вилочкова залоза;

D Залози шлунку;

E Слинні залози.

51. До залоз зовнішньої секреції належить:

A. Епіфіз;

B. Підшлункова залоза;

C. Щитоподібна залоза;

D. Гіпофіз;

E. Слинні залози.

52.Емоційно врівноважені люди з широкими інтересами, допитливі, енергійні, зі стриманим характером належать до:

A. Холериків;

B. Флегматиків;

C. Всі відповіді не вірні;

D. Меланхоліків;

E. Сангвініків.

53. Велике коло кровообігу людини починається:

A Всі відповіді не вірні;

B Верхньою та нижньою порожнистою веною;

C Аортою;

D Легеневим стволом;

E Легеневими венами.

54. Велике коло кровообігу закінчується:

A Верхньою та нижньою порожнистою веною;

B Аортою;

C Легеневим стволом;

D Легеневими венами;

E Всі відповіді не вірні.

55. До складу шлункового соку людини не входять:

A Жовч;

B Пепсин, ліпаза;

C Соляна кислота;

D Муцин;

E Хемотрипсин.

56. Причиною значного погіршення сутінкового зору (так званої курячої сліпоти) є:

A Нестача вітаміну Д;

B Нестачі вітаміну С;

C Нестачі вітаміну А;

D Нерівномірне заломлення світла рогівкою кришталиком;

E Недотримання гігієни зору.

57. У шкірі людини не містяться:

A. Механорецептори;

B. Фоторецептори;

C. Всі відповіді не вірні;

D. Терморецептори;

E. Больові рецептори.

58. Позначте, який рефлекс з'являється першим у новонародженої дитини:

A Захисний;

B Смоктальний;

C Дихальний;

D Хапальний;

E Видільний.

59. Тривалість життя еритроцитів становить:

А. 20 днів;

В. 10-15 днів;

С. 8-12 днів;

D.120 днів;

E. 30 днів.

60. Кількість шлункового соку, що вироблюється у людини за добу, становить:

А. 5 літрів;

В. 1,5-3 літри;

С. 1 літр;

D. 0,5-1 літри;

E. 3 літри.

61. Виберіть визначення, яке розкриває поняття “безумовний рефлекс”:

A. Сукупність взаємопов'язаних нервових процесів, що відбуваються в головному мозку і забезпечують перебіг поведінкових реакцій тварин і людини;

B. Природжені, відносно постійній реакції організму на дію зовнішнього та внутрішнього середовища, що здійснюються за участю нервової системи;

C. Відповідна реакція організму на подразники із внутрішнього або зовнішнього середовища, яка виникає за участю нервової системи;

D. Рефлекси, що мають тимчасовий характер і здійснюються лише за певних умов;

E. Всі відповіді не вірні.

62. Виберіть твердження, що відповідає поняттю “фізіологічний розчин” для людини:

A. 0,8 % розчин глюкози;

B. 0,9 % розчин натрію хлору;

C. 0,6 % розчин натрію хлору;

D. 9 % розчин натрію хлору;

E. 0,9% розчин глюкози.

63. До слинних залоз не належать:

A Щитоподібні;

B Підщелепні;

C Під'язикові

D Привушні;

E Губні.

64. Цинга - це захворювання людини, викликане недостатністю вітаміну:

A. В1;

B. А;

C. С;

D. В12;

E. D.

65. До складу середнього вуха відносять:

A. Барабанну перетинку;

B. Завитку;

C. Слухові кісточки;

D. Вушну раковину;

E. Кістковий лабіринт.

66.У відповідь на розтягнення м’яза спостерігається його рефлекторне скорочення. З подразнення яких рецепторів починається ця рефлекторна реакція?

A. М’язові веретена ;

B. Сухожилкові рецептори Гольджи ;

C. Суглобові рецептори ;

D. Дотикові рецептори;

E. Больові рецептори.

67. Виберіть твердження, що відповідає поняттю “лейкоцитоз”:

A. Руйнування еритроцитів під дією гіпотонічного розчину;

B. Підвищення кількості тромбоцитів в крові;

C. Зменшення кількості еритроцитів у крові, викликане порушенням функції червоного кісткового мозку або деякими інфекційними захворюваннями;

D. Складний ферментативний процес, пов'язаний з перетворенням фібриногену в фібрин;

E. Підвищення кількості лейкоцитів в крові.

68. Координація рухів є основною функцією:

A. Таламуса;

B. Гіпоталамуса;

C. Мозочка;

D. Щитоподібної залози;

E. Метаталамуса.

69. Середнє вухо із зовнішнього боку обмежене:

A. Перетинкою овального вікна;

B. Полу кружними канальцями;

C. Барабанною перетинкою;

D. Вушною раковиною;

E. Спіральним органом.

70. Для нервової тканини нехарактерна здатність:

A. Сприймати подразнення та відповідати на нього;

B. Зупиняти кровотечу;

C. Фагоцитувати та брати участь в утворенні імунітету;

D. Передавати збудження;

E. Здійснювати зв'язок організму із зовнішнім середовищем.

71. Позначте помилкове твердження про закономірності руху крові по колах кровообігу:

A. В артеріях великого кола кровообігу тече венозна кров;

B. У венах малого кола кровообігу тече артеріальна кров;

C. У венах великого кола кровообігу тече венозна кров;

D. У венах великого кола кровообігу тече венозна кров;

E. Всі відповіді не вірні.

72. Анемія (недокрів'я) – це захворювання людини, викликане недостатністю або відсутністю в їжі вітаміну?:

A. А;

B. В1;

C. В12;

D. С;

E. Д3;

73. Функцією аксону є:

A. Передача нервового імпульсу від тіла нейрону до інших клітин;

B. Передача нервового імпульсу від інших клітин до тіла нейрона;

C. Сприйняття збуджень і їх проведення до нервової клітини;

D. Заповнення просторів між нейронами та капілярами що їх оточують;

E. Участь в процесі збудження.

74. Виберіть твердження, що характеризують основну функцію лейкоцитів:

A. Транспорт кисню від органів до тканини та виведення з них вуглекислого газу;

B. Захист організму від збудників захворювань шляхом фагоцитозу;

C. Участь в зупинці кровотечі;

D. Участь в процесі зсідання крові;

E. Руйнування тромбоцитів і звільнення тромбобластину.

75. До ферментів травної системи, що розщеплюють білки відносять:

A. Фосфатаза;

B. Амілаза, мальтоза;

C. Ліпаза;

D. Пепсин, трипсин;

E. Хімозин, ентерокіназа.

76. До ферментів травної системи, що розщеплюють жири відносять:

A. Амілаза, мальтоза;

B. Ліпаза;

C. Фосфатаза;

D. Пепсин, трипсин;

E. Хімозин, ентерокіназа.

77. Рахіт – це захворювання людини, викликане недостатністю або відсутністю вітамінів:

A. Групи В;

B. А;

C. D;

D. С;

E. Н.

78. Виберіть твердження, яке відповідає поняттю “сліпа пляма”:

A. Місце у центрі сітківки, де містяться переважно колбочки;

B. Тиск у камерах очей;

C. Місце, де зоровий нерв виходить із сітківки;

D. З'єднання фоторецепторів із нервовими клітинами;

E. Четвертий шар сітківки.

79. Чоловічі статеві клітини утворюються у:

A. Яєчниках;

B. Яєчках;

C. Мошонці;

D. Бульбоуретральній залозі;

E. Надниркових залоз.

80. Жіночі статеві клітини утворюються у:

A. Яєчниках;

B. Яєчках;

C. Бартоліновій залозі;

D. Мошонці;

E. Бульбоуретральній залозі.

81. Визначте орган, який не продукує гормонів:

A. Надниркові залози;

B. Печінка;

C. Підшлункова залоза;

D. Тімус;

E. Гіпофіз.

82. Укажіть, який із зазначених органів належить до імунної системи:

A. Тимус;

B. Метаталамус;

C. Гіпоталамус;

D. Гіпофіз;

E. Надниркові залози.

83. Позначте основний чинник, що зумовлює інтенсивність сечовиділення:

A. Температура тіла;

B. Кількість спожитої їжі;

C. Температура навколишнього середовища;

D. Кров'яний тиск;

E. Кількість спожитої рідини.

84. Позначте сполуку, яка є основною складовою сечі:

A. Лізоцим;

B. Муцин;

C. Глюкоза;

D. Мінерали;

E. Вода.

85.Позначте вітамін, нестача якого за певних умов компенсується при дії сонячного проміння на шкіру:

A. С;

B. А;

C. D;

D. В6;

E. В12.

86. Позначте залозу, гормони якої обумовлюють регуляцію концентрації глюкози в тканинах і крові:

A. Яєчники ;

B. Підшлункова;

C. Наднирники;

D. Гіпофіз;

E. Щитоподібна залоза.

87. Позначте вітаміни, які є жиророзчинними:

A. Групи В1, Н, Р;

B. С, Р, групи В;

C. А, Д, Е, К;

D. Н, Р, В6;

E. В6, В12, В1, Р.

88. Укажіть, яке твердження характеризує гемостаз:

A. Руйнування оболонки еритроцитів Постійність внутрішнього середовища організму;

B. Зупинка кровотечі;

C. Процес запрограмованої клітинної смерті;

D. Рівноважний стан організму, що підтримується за допомогою ферментів;

E. Відношення еритроцитів до плазми.

89. Позначте залозу, гормони якої обумовлюють швидкість діурезу:

A. Гіпоталамус;

B. Паращитоподібна;

C. Підшлункова;

D. Гіпофіз;

E. Щитоподібна.

90. Визначте відділ кишково – шлункового тракту, який не продукує травних ферментів:

A. Ротова порожнина;

B. Печінка;

C. Пряма кишка;

D. Шлунок;

E. Тонка кишка.

91. Позначте сполуку, яка є основним ферментом підшлункової залози, що каталізує розщеплення ліпідів:

A. Амілаза;

B. Холінестераза;

C. Рибонуклеаза;

D. Ліпаза;

E. Мальтаза.

92. Укажіть, яке із зазначених структур виконує кровотворну функцію:

A. Нирки;

B. Червоний кістковий мозок;

C. Лімфатичні вузли;

D. Печінка;

E. Селезінка.

93.Позначте сполуку, яка забезпечує в'язкість слини:

A. Трипсин;

B. Лізоцим;

C. Гліцин;

D. Муцин;

E. Хемотрипсин.

94. Позначте сполуку, яка в слині виконує роль речовини антибактеріальну та загоючу дію:

A. Трипсин;

B. Хемотрипсин;

C. Лізоцим;

D. Гліцин;

E. Муцин.

95. Проаналізуйте хімічний склад наведених рідин та визначте, яка з них належить до секретів шлунку

A. Вода, солі, муцин, антитіла, лізоцим;

B. Вода, солі жовчних кислот, фосфоліпіди, жовчні пігменти;

C. Вода, солі, муцин, соляна кислота, пепсин, хімозин;

D. Вода, трипсин, хімотрипсин, амілаза, фосфоліпаза;

E. Вода, солі, амінокислоти, ферменти.

96. Укажіть, порушення в роботі якого органу викликає зоб:

A. Надниркові залози;

B. Гіпофіз ;

C. Підшлункова залоза;

D. Щитоподібна залоза;

E. Епіфіз.

97. Позначте патологію, що свідчить про гіперфункцію щитоподібної залози:

A. Зоб;

B. Бері-бері;

C. Вирячені очі;

D. Жовта шкіра;

E. Цинга.

98. Позначте ферменти, які розщеплюють вуглеводи:

A. Холінестераза;

B. Протеолітичні;

C. Аміолітичні;

D. Фосфоліпіди;

E. Ліполітичні.

99. В процесі створення сечі фільтрація, це:

A. Зворотне всмоктування;

B. Перехід рідинної частини крові із клубочка капілярів в капсулу Шумлянського-Боумена;

C. Виділення сечі;

D. Всі відповіді не вірні.

100. В процесі створення сечі секреція це:

A. Перехід рідинної частини крові із клубочка капілярів в капсулу Шумлянського-Боумена;

B. Зворотне всмоктування;

C. Всі відповіді не вірні;

D. Виділення сечі;

E. Накоплення сечі.

101. Акомодація ока це:

A. Пристосування ока до ясного розгляду разновіддалених предметів;

B. Чутність ока до сприйняття світла;

C. Розгляд предмету двома очами;

D. Сприйняття кольору;

E. Всі відповіді не вірні.

102. Жовта пляма це:

A. Місце найкращого бачення в сітківці ;

B. Сліпа пляма ;

C. Місце найгіршого бачення в сітківці ;

D. Місце середньої чутливості в сітківці ока;

E. Судинна оболонка.

103. Адаптація ока це:

A. Пристосування ока до ясного розгляду разновіддалених предметів;

B. Всі відповіді не вірні;

C. Чутність ока до сприйняття світла;

D. Розгляд предмету двома очами;

E. Сприйняття кольору.

104. Бінокулярний зір це:

A. Пристосування ока до ясного розгляду разновіддалених предметів;

B. Чутність ока до сприйняття світла;

C. Розгляд предмету двома очами;

D. Сприйняття кольору;

E. Здатність бачити предмети.

105. Кольоровий зір це:

A. Здатність бачити предмети;

B. Чутність ока до сприйняття світла;

C. Розгляд предмету двома очами;

D. Пристосування ока до ясного розгляду разновіддалених предметів;

E. Сприйняття кольору.106. Друга сигнальна система відповідає за:

A Травну діяльність;

B Дихання;

C Серцеву діяльність;

D Мову;

E Нюх.

107. Визначте, яка з наведених нижче функцій не виконується ліпідами:

A. Депонуюча;

B. Структурна;

C. Будівельна;

D. Регуляторна;

E. Каталітична.

108. Визначте орган, який не належить до нервової системи

A. Тимус;

B. Гіпофіз;

C. Епіфіз;

D. Гіпоталамус;

E. Епіталамус.

109. Визначте шар серця, який руйнується при інфаркті та заміщується з'єднувальною тканиною:

A. Епікард;

B. Ендокард;

C. Міокард;

D. Перікард;

E. Всі відповіді не вірні.

110. В чому полягає гуморальна регуляція функції:

A. Передача нервового збудження до органів тіла;

B. Зміна роботи органів під впливом секретів залоз внутрішньої секреції;

C. Тісний зв'язок у роботі нервової та ендокринної систем ;

D. Імунний захист організму;

E. Процес зсідання крові.

111. Які форменні елементи крові спроможні рухатись?

А. Еритроцити;

B.Лейкоцити;

C. Тромбоцити;

D. Моноцити;

E. Всі відповіді не вірні.

112. Катіони якого елементу обов'язково приймають участь у процесі зсідання крові?

A. Mg2+;

B. K+;

C. Na+;

D. Fe3+;

E. Ca2+;

113. У зрілій нирці міститься така кількість нефронов?

A. 5 мільйонів;

B. 4 мільйони;

C. 2 мільйони;

D. 1 мільйон.

E. 17-19.

114. Процес творення і виділення сечі з організму називається?

A. Анурія;

B. Діурез;

C. Глікозурія;

D. Уремія;

Е. Всі відповіді не вірні.

 

115. Втрата, якої кількості води в організмі призводить до летального результату?

A. 50%;

B. 40%;

C. 30%;

D. 20%;

Е. 0,9%.

116. Як називається гемоглобін, що несе на собі кисень, :

A. Карбгемоглобін;

B. Оксигемоглобін;

C. Метгемоглобін;

D. Карбоксигемоглобін;

Е. Інсулін.

117. Напруга пульсу це:

A. Кількість ударів в 1 хвилину;

B. Правильна послідовність пульсових ударів;

C. Ступінь зміни об'єму артерії, яка встановлюється по силі пульсового удару;

D. Сила, з якою необхідно здавити артерію до повного зникнення пульсу;

E. Всі відповіді не вірні.

118. Які внутрішні органи виконують роль депо крові?

А. Шлунок;

В. Серце;

С. Селезінка, печінка, легені;

D. Нирки;

Е. Всі відповіді не вірні.

119. У дорослої людини частота дихання в 1 хвилину складає:

А. 5-6;

В. 7-8;

С. 9-10;

D. 12-18;

Е. 19-20.

120. В якому відділі шлунково-кишкового тракту іде процес всмоктування поживних речовин?

А. Ротова порожнина;

В. Товста кишка;

С. Шлунок;

D. Тонка кишка;

Е. Глотка.

121. Які з перелічених вітамінів синтезуються в товстій кишці?

А. Вітамін D;

В. Група B, K, Н;

С. Вітамін C;

D. Вітамін PP;

Е. Вітамін A.

122. Глікогенез – це:

А. Створення глікогену з глюкози;

В. Розпад глікогену до глюкози;

С. Новоутворення вуглеводів з продуктів їх розпаду;

D. Руйнування оболонки еритроциту ;

Е. Розпад м'язового глікогену до молочної та пировиноградної кислоти.

123. Які з перелічених хімічних речовин входять до складу кісток?

А. Fe;

В. K;

С. Na;

D. I;

Е. Ca, P.

124. Які з перелічених хімічних речовин входять до складу гемоглобіну?

А. Fe;

В. K;

С. Na;

D. I;

Е. Ca, P.

125. Які з перелічених хімічних речовин входять до складу гормонів щитоподібної залози?

А. Fe;

В. K;

С. Na;

D. I;

Е Ca, P.

126. Які з перелічених гормонів впливають на процес утворення сечі?

А. Тироксин;

В. Вазопресин (АДГ) ;

С. Соматотропин;

D. Мелатонін;

Е. Прогестерон.

 

127. Укажіть правильну кількість черепних нервів

А. 5;

В. 7;

С. 10 ;

D. 12;

Е. 14.

129. Укажіть правильну кількість спинномозкових нервів:

А. 10 пар;

В. 20 пар;

С. 31 пара;

D. 35 пар;

Е. 40 пар.

130. Зсув рН реакції крові в кислу сторону називається:

A. Алкалоз;

B. Ацидоз ;

C. Гіпоксія ;

D. Гіперкапнія;

Е. Гіпертонія.

Б). СИТУАЦІЙНІ:

131. Хворому з гіперсекрецією шлункового соку лікар рекомендував виключити з дієти насичені бульйони і овочеві відвари, тому що вони стимулюють шлункову секрецію переважно через активацію:

A. Вироблення секретіну;

B. Смакових рецепторів;

C. Механорецепторів ротової порожнини ;

D. Механорецепторів шлунку;

E. Вироблення гастрину .

132. В гострому експерименті у тварини здійснювали електричне подразнення chorda tympani, внаслідок чого з протоки привушної слинної залози виділялося:

A. Багато рідкої слини ;

B. Мало рідкої слини ;

C. Не виділялася слина ;

D. Мало в'язкої слини ;

E. Багато в'язкої слини.

133. За обідом людина з'їла солоного оселедця і картоплю з солоним огірком. Через деякий час у неї виникла спрага. Імпульсація від яких рецепторів зумовила це відчуття?

A. Волюморецептори порожнистих вен і передсердь ;

B. Осморецептори гіпоталамусу ;

C. Осморецептори печінки ;

D. Волюморецептори гіпоталамусу ;

E. Барорецептори дуги аорти .

134. Хворому видалили частину підшлункової залози. Які продукти, перш за все, йому потрібно обмежити в харчовому раціоні?

A. Овочі, багаті білками (боби, соя) ;

B. Відварені овочі;

C. Кисломолочні продукти ;

D. Жирне м'ясо, міцні бульйони ;

E. Фрукти .

135. У здорового обстежуваного в стані спокою кількість еритроцитів становить 5,65.1012/л. Причиною цього може бути те, що обстежуваний:

A. Житель високогір’я ;

B. Шахтар ;

C. Студент;

D. Вагітна жінка;

E. Відповідальний працівник міністерства.

136. У жінки 40 років при обстеженні виявлений підвищений основний обмін. Надлишок якого з наведених гормонів зумовить цей стан?

A. Тиреокальцитонін;

B. Трийодтиронін ;

C. Глюкагон ;

D. Альдостерон ;

E. Соматостатин .

137. Під час емоційного збудження частота серцевих скорочень (ЧСС) у людини 30-ти років досягла 112 на хвилину. Зміна стану якої структури провідної системи серця є причиною збільшення ЧСС?

A. Ніжки пучка Гіса;

B. Волокна Пуркіньє ;

C. Синусний вузол ;

D.Передсердно-шлуночковий вузол ;

E. Пучок Гіса .

138. При обстеженні дівчинки 16 років виявлено: відсутність оволосіння на лобку і під пахвами, нерозвиненість молочних залоз, відсутність менструацій. Результатом яких гормональних порушень це може бути?

A. Гіпофункція щитовидної залози;

B. Гіперфункція щитовидної залози;

C. Недостатність гормональної функції яєчників;

D. Недостатність острівцевого апарату підшлункової залози ;

E. Гіперфункція мозкової речовини наднирників.

139. Обстеження хворого в ендокринологічному диспансері виявило підвищення рівня глюкози в крові до 11 ммоль/л. З недостачою якого гормону пов'язані ці зміни?

A. Тестостерону ;

B. Глюкагону ;

C. Естрадіолу;

D. Інсуліну;

E. Паратгормону.

140. До ендокринолога звернувся хворий зі скаргами на схуднення на 10 кг за 2 місяці, серцебиття, витрішкуватість. Для гіперфункції якої ендокринної залози ці скарги найбільш характерні?

A. Наднирків;

B. Прищитовидної залози ;

C. Підшлункової залози;

D. Яєчників ;

E. Щитовидної залози .

141. У хворого з розладом мозкового кровотоку порушений акт ковтання, він може поперхнутися при прийомі рідкої їжі. Вкажіть, який відділ мозку уражений?

A. Довгастий мозок ;

B. Середній мозок ;

C. Проміжний мозок ;

D. Мозочок;

E. Шийний відділ спинного мозку .

142. Після операції на серці у дорослого чоловіка частота серцевих скорочень складає 40 в 1 хвилину. Який елемент системи серця, що проводить, забезпечує цю частоту?

A. Ніжки пучка Гиса;

B. Синусний вузол;

C. Волокна Пуркинье ;

D. Пучок Гиса ;

E. Передсеродно -шлуночковий вузол .

143. У хворого виявлено порушення пальценосової проби. Порушення функції якої структури головного мозку може бути причиною цього?

A. Гіпокампу;

B. Мозочка ;

C. Ретикулярної формації ;

D. Червоні ядра;

E. Вестибулярні ядра;

144. Яким буде скорочення м’язів верхньої кінцівки при намаганні підняти непосильний вантаж?

A. Фазичним;

B. Ізотонічним;

C. Ауксотонічним;

D. Ізометричним ;

E. Одиночним.

145. У хворого 70 років діагностовано крововилив у стовбур мозку. Обслідування виявило підвищення тонусу м’язів згиначів на тлі зниження тонусу м’язів розгиначів. Подразненням яких структур мозку можна пояснити зміни у тонусі м’язів?

A. Чотирибугір'я;

B. Вестибулярних ядер;

C. Червоних ядер ;

D. Чорної речовини;

E. Ретикулярної формації.

146. Під час обертання на каруселі у жінки 25 років з’явилася нудота, блювання, посилення потовиделення. Активація яких рецепторів зумовила рефлекторний розвиток цих симптомів?

A. Сухових та зорових;

B. Пропріорецепторів скелетних м’язів ;

C. Кортієвого органу;

D. Зорових;

E. Вестибулярних півколових каналів .

147. У студента 18 років під час фізичного навантаження реографічно зареєсторовано перерозподіл кровотоку органів. У яких судинах кровотік підвищився найбільшою мірою?

A. Скелетних м’язів ;

B. Печінки ;

C. Головного мозку;

D. Нирки ;

E. Шлунково-кишкового тракту .

148. У пацієнта віком 60 років виявлено погіршення сприйняття звуків високої частоти. Порушення стану яких структур слухового аналізатора зумовлює ці зміни?

A. Півколових каналів ;

B. Основної мембрани завитки біля овального віконця;

C. Євстахієвої труби ;

D. М’язів середнього вуха ;

E. Барабанної перетинки.

149. У експерименті на нервово-м'язовому препараті жаби вивчають поодинокі скорочення м'яза у відповідь на електричну стимуляцію нерва. Як зміняться скорочення м'язи після обробки препарату курареподібною речовиною?

A. Збільшиться тривалість;

B. Збільшиться сила ;

C. Зникнуть ;

D. Зменшиться тривалість;

E. Не зміняться.

150. У юнака енерговитрати збільшились з 500 до 2000 кДж за годину. Що з наведеного може бути причиною цього?

A. Прийом їжі

B. Підвищення зовнішньої температури ;

C. Розумова праця ;

D. Фізичне навантаження Прийом їжі ;

E. Перехід від сну до бадьорості .

151. Студент старанно конспектує лекцію. Якість конспектування значно погіршилась, коли сусіди стали розмовляти. Який вид гальмування умовних рефлексів є причиною цього?

A. Запізніле;

B. Позамежне ;

C. Згасаюче ;

D. Диференціювальне ;

E. Зовнішнє .

152. При патологоанатомічному дослідженні спинного мозку чоловіка 70 років виявлені деструкція та зменшення кількості клітин ядер передніх рогів у шийному і грудному відділах. Які функції були порушені при житті?

A. Моторні функції верхніх кінцівок;

B. Моторні функції нижніх кінцівок ;

C. Чутливість і моторні функції верхніх кінцівок;

D. Чутливість нижніх кінцівок ;

E. Чутливість верхніх кінцівок .

153. Людина постійно живе високо в горах. Яке измененение показників крові можна виявити у нього?

A. Зниження показників змісту гемоглобіну;

B. Збільшення кількості еритроцитів;

C. Поява в крові еритробластів;

D. Зниження кількості ретикулоцитов;

E. Зменшення кольорового показника.

154. При стресі у літньої людини підвищився артеріальний тиск. Причиною є активація:

A. Функції кори надниркових залоз;

B. Парасимпатичного ядра блукаючого нерва ;

C. Функції щитовидної залози;

D. Симпато-адреналової системи ;

E. Функції гіпофіза.

155. Людині внутрішньовенно ввели 0,5 л ізотонічного розчину лікарської речовини. Які з рецепторів насамперед прореагують на зміни водно-сольового балансу організму?

A. Осморецептори печінки ;

B. Осморецептори гіпоталамусу ;

C. Волюморецептори порожнистих вен і передсердь;

D. Натрієві рецептори гіпоталамуса ;

E. Барорецептори дуги аорти.

156. В експерименті подразнюють скелетний м’яз серією електричних імпульсів. Який вид м’язового скорочення буде виникати, якщо кожний наступний імпульс припадає на період скорочення поодинокого м’язового скорочення?

A. Контрактура м’яза ;

B. Зубчастий тетанус ;

C. Асинзхронний тетанус ;

D. Серія поодиноких скорочень ;

E. Суцільний тетанус .

157. Під час фізичного навантаження людина менш чутлива до болю. Причиною цього є активація:

A. Симпатоадреналової системи;

B. Ноцицептивної системи;

C. Функції щитовидних залоз;

D. Антиноцицептивної системи ;

E. Функції наднирників.

158. При переведенні погляду на близько розташований об'єкт, заломна сила оптичних серед ока збільшилась на 10 діоптрій. Це є наслідком змін:

A. Кришталика;

B. Рогівки;

C. Скловидного тіла;

D. Вологи передньої камери ока ;

F. М'яза, розширює зіницю.

159. У пацієнта має місце зменшення швидкості проведення збудження по синусному вузлу. На ЕКГ при цьому буде реєструватися збільшення тривалості:

A. Зубця Р ;

B. Інтервалу Р-Q ;

C. Інтервалу R-R;

D. Комплексу QRS ;

E. Сегмента S-T .

160. У чоловіка 60 років крововилив у головний мозок спричинив тривалий сон. Пошкодження якої структури найвірогідніше призвело до цього стану?

A. Чорної субстанції ;

B. Гіпокампу ;

C. Чотиригорбикової структури ;

D. Кори великих півкуль ;

E. Ретикулярної формації .

161. Людина стоїть у кімнаті в легкому одязі; температура повітря +14оС. Вікна і двері зачинені. Яким шляхом вона віддає найбільше тепла?

A. Теплорадіація ;

B. Теплопроведення ;

C. Конвекція ;

D. Випаровування ;

E. Перспірація .

162. При реєстрації ЕКГ хворого з гіперфункцією щитовидної залози зареєстровано збільшення частоти сердечних скорочень. Укорочення якого елементу ЕКГ про це свідчить?

A. Комплексу QRS;

B. Сегменту P - Q;

C. Інтервалу P - Q;

D. Інтервалу P - T;

E. Інтервалу R – R(між двова зубями R).

163. У собаки в досліді подразнювали на шиї периферичний відрізок блукаючого нерва; при цьому спостерігали такі зміни серцевоїдіяльності:

A. Збільшення частоти та сили скорочень;

B. Збільшення сили скорочень;

C. Збільшення атріовентрикулярного проведення;

D. Зменшення частоти скорочень ;

E. Збільшення збудливості міикарда.

164. При копрологічному дослідженні встановлено, що кал знебарвлений, у ньому знайдено краплі нейтрального жиру. Найбільш імовірною причиною цього є порушення:

A. Секреції підшлункового соку;

B. Кислотності шлункового соку;

C. Надходження жовчі в кишечник;

D. Секреції кишкового соку;

E. Процесів всмоктування в кишечнику.

165. У хворого видалено 12-палу кишку. Це призведе до зменшення секреції, перш за все:

A. Гастрину;

B. Холецистокініну та секретину;

C. Гістаміну;

D. Гастрину та гістаміну;

E. Нейротензину.

166. Секреція яких гормонів гіпофізу гальмується після прийому оральних контрацептивів, які містять статеві гормони?

A. Окситоцину;

B. Вазопресину;

C. Тиреотропного;

D. Соматотропного;

E. Гонадотропних.

167. Під час підготовки пацієнта до операції на серці проведено вимірювання тиску в камерах серця. В одній з них тиск протягом серцевого циклу змінювався від 0 мм рт. ст до 120 мм рт. ст. Назвіть цю камеру серця.

A. Лівий шлуночок;

B. Правий шлуночок;

C. Праве передсердя;

D. Ліве передсердя;

E. Немає правильної відповіді.

168. Внаслідок дії електричного струму на збудливу клітину виникла деполяризація її мембрани. Рух яких іонів через мембрану відіграє основну роль в розвитку деполяризації?

A. Na+ ;

B. НСО3- ;

C. Са2+ ;

D. Сl- ;

E. К+ .

169. Піддослідному собаці через зонд у 12-палу кишку ввели слабкий розчин соляної кислоти. Це, перш за все, призведе до підсилення секреції:

A. Гістаміну;

B. Гастрину ;

C. Секретину ;

D. Холецистокініну;

E. Нейротензину.

170. Людина зробила спокійних видих. Як називається об'єм повітря, який міститься у неї в легенях при цьому?

A. Резервний об'єм видиху ;

B. Залишковий об'єм ;

C. Функціональна залишкова ємкість легень ;

D. Дихальний об'єм ;

E. Життєва ємність легень .

171. Людина зробила максимально глибокий видих. Як називається об'єм повітря, що знаходиться в її легенях?

A. Функціональна залишкова ємність легень ;

B. Залишковий об'єм ;

C. Ємність вдиху;

D. Резервний об'єм видиху;

E. Альвеолярний об'єм .

172. При обстеженні людини встановлено, що хвилинний об'єм серця дорівнює 3500 мл, систолічний об'єм - 50 мл. Якою є у людини частота серцевих скорочень?

A. 60 скорочень за хвилину;

B. 70 скорочень за хвилину ;

C. 50 скорочень за хвилину ;

D. 80 скорочень за хвилину ;

E. 90 скорочень за хвилину .

173. У міокарді шлуночків досліджуваної людини порушені процеси реполяризації. Це призведе до порушення амплітуди, конфігурації, тривалості зубця:

A. P ;

B. Q ;

C. R ;

D. S ;

E. Т .

174. Нервово-м'язовий препарат жаби обробили отрутою. Після цього зберігається здатність м'яза до скорочення у відповідь на пряму стимуліцію, але втрачається у відповідь на стимуляцію нерва. Що блокує отрута?

A. Процеси енергоутворення;

B. Спряження збудження і скорочення у м'язі ;

C. Натрієві канали;

D. Калієві канали ;

E. Нервово-м'язовий синапс.

175. З метою схуднення жінка обмежувала кількість продуктів в харчовому раціоні. Через 3 місяці в неї з'явилися набряки, збільшився діурез. Дефіцит яких компонентів їжі є причиною цього?

A. Вітамінів;

B. Жирів ;

C. Вуглеводів ;

D. Білків ;

E. Мінеральних речовин .

176. У студента перед екзаменом виникла тахікардія. Які зміни на ЕКГ свідчитимуть про її наявність ?

A. Подовження інтервалу P – Q;

B. Подовження інтервалу R – R;

C. Розширення комплексу QRS ;

D. Укорочення інтервалу R – R;

E. Подовження сегменту Q–T.

177. Чоловік середнього віку виїхав в іншу країну на обіцяну йому роботу, але

працевлаштуватися тривалий час не вдавалося. Які з ендокринних залоз, більш за все, виснажуються?

A. Надниркові ;

B. Прищитоподібні ;

C. Сім’яники ;

D. Підгрудинна ;

E. Щитоподібна.

178. При визначенні групової належності крові за системою АВ0 аглютинацію еритроцитів досліджуваної крові викликали стандартні сироватки I и II груп та не викликала сироватка III групи. Якою є група крові?

A. O (I) альфа, бета ;

B. А (II) бета;

C. А В (IV) ;

D. В (III) альфа ;

E. Неможливо визначити .

179. Психологічне дослідження встановило: у людини добра здатність швидко пристосовуватися до нового оточення, добра пам’ять, емоціна стійкість, висока працездатність. Найвірогідніше, ця людина є:

A. Сангвінік ;

B. Холерик ;

A. C. Меланхолік ;

C. Флегматик ;

D. Флегматик з елементами меланхоліка.

180. В експерименті тварині проводили електростимуляцію нейронів головного мозку, внаслідок чого у тварини виникла гіпофагія (відмова від прийому їжі). В яку ділянку головного мозку було введено електроди?

A. В аденогіпофіз ;

B. У епіфіз ;

C. У нейрогіпофіз ;

D. У ядра гіпоталамуса ;

E. У червоне ядро .

181. У людини збережена смакова, але втрачена загальна чутливість структур ротової порожнини. Це свідчить про ураження

A. N. glossopharyngeus та n. vagus ;

B. N. vagus ;

C. N. glossopharyngeus ;

D. N. hypoglossus;

E. N. trigeminus.

182. Робітники гарячих цехів металургійних підприємств позбуваються з потом значної кількості води. Для оптимальної компенсації цього потрібно вживати:

A. Натуральні соки ;

B. Газовану воду;

C. Молоко;

D. Підсолену воду;

E. Квас .

183. Людина після травми головного мозку втратила зір. Пошкодження яких зон кори головного мозку може бути причиною цього?

A. Лобна;

B. Скронева ;

A. C. Потилична ;

C. Тім’яна;

D. Скронева та тім’яна .

184. У пацієнта розвилися порушення рухової активності: тремор, атаксія й асинергія рухів, дизартрія. Де, ймовірніше, локалізуються порушення?

A. Базальні ганглії;

B. Мозочок ;

C. Лімбічна система ;

D. Стовбур мозку;

E. Довгастий мозок.

185. Перед проведенням оперативного втручання з’ясовано, що у людини час кровотечі збільшений до 15 хвилин. Дефіцит у складі крові яких формених елементів може бути причиною таких змін?

A. Еритроцитів;

A. B. Тромбоцитів ;

B. Лімфоцитів ;

C. Лейкоцитів ;

D. Моноцитів .

186. При обстежені пацієнта встановили сильний, врівноважений, інертний тип вищої нервової діяльності за Павловим. Якому темпераменту за Гіппократом відповідає пацієнт?

A. Флегматичному;

B. Сангвінічному;

C. Холеричному;

D. Меланхолічному;

E. Слабкий.

187. У хворого крововилив у задню центральну звивину. До порушення якого виду чутливості з протилежного боку це призведе?

A. Слухова і зорова;

B. Зорова ;

C. Слухова;

D. Нюхова і смакова;

E. Шкірна та пропріоцептивна .

188. У людини внаслідок втрати 1,5 л крові різко зменшився діурез. Посилена секреція якого гормону, перш за все, спричинила зміни діурезу?

A. Кортизол;

B. Кортикотропін ;

C. Натрійуретичний ;

D. Вазопресин;

E. Паратгормон.

189. Новонароджений не зробив перший вдих. При патологоанатомічному розтині тіла встановлено, що при вільних дихальних шляхах легені не розправилися. Що з наведеного могло бути причиною цього?

A. Розрив бронхів ;

B. Звуження бронхів ;

C. Відсутність сурфактанту Розрив бронхів;

D. Утовщення плеври;

E. Збільшення розміру альвеол .

190. В поліклініку до лікаря звернулася жінка 32-х років зі скаргами на те, що в неї після народження дитини процес лактації відсутній. Дефіцитом якого гормону, найбільш вірогідно, можна пояснити дане порушення?

A. Вазопресину;

B. Соматотропіну ;

C. Пролактину;

D. Тиреокальцитоніну ;

E. Глюкагону.

191. Під час бійки у мужчини виникла зупинка серця внаслідок сильного удару у верхню ділянку передньої черевної стінки. Який з зазначених механізмів спричинив зупинку серця?

A. Симпатичні умовні рефлекси;

B. Симпатичні безумовні рефлекси;

C. Парасимпатичні умовні рефлекси;

D. Парасимпатичні безумовні рефлекси ;

E. Периферичні рефлекси .

192. У дорослої людини системний артеріальний тиск знизився з 120/70 до 90/50 мм рт.ст., що викликало рефлекторне звуження судин. У якому з зазначених органів звуження судин буде найменшим?

A. Серце ;

B. Шкіра;

C. Кишечник ;

D. Скелетні м’язи ;

E. Печінка ;

193. У людини масою 80 кг після тривалого фізичного навантаження об’єм циркулюючої крові знижений до 5,4 л, гематокрит -50\%, загальний білок крові - 80 г/л. Такі показники крові є наслідком, перш за все:

A. Збільшення об’єму циркулуюючої крові;

B. Збільшення кількості еритроцитів ;

C. Збільшення вмісту білків в плазмі;

D. Втрати води з потом ;

E. Збільшення діурезу .

194. У юнака 16 років після перенесеного захворювання знижена функція синтезу білків у печінці внаслідок нестачі вітаміну К, що призведе, перш за все, до порушення:

A. Зсідання крові;

B. Швидкості осідання еритроцитів ;

C. C Утворення антикоагулянтів ;

D. Утворення еритропоетинів;

E. Осмотичного тиску крові.

195. У людини збільшена частота серцевих скорочень, розширені зіниці, сухість у роті. Це є наслідком активації в організмі такої системи регуляції функцій:

A. Парасимпатичної;

B. Симпатичної;

C. Метасимпатичної ;

D. Ваго-інсулярної;

E. Гипоталамо-гіпофізарно-наднирникової .

196. До відділення нейрохірургії було доставлено чоловіка з втратою слуху внаслідок травми голови. Порушення якої частки кори головного мозку може бути причиною цього?

A. Постцентральна звивина;

B. Скронева;

C. Тім’яна;

D. Потилична;

E. Лобова.

197. В лікарню звернувся хворий зі скаргами на швидку стомлюваність і сильну м'язову слабкість. При обстеженні виявлено автоіммунне захворювання, внаслідок якого порушується функціональний стан рецепторів в нервово-м'язових синапсах. Дія якого медіатора буде заблокована?

A. Норадреналіну;

B. Ацетілхоліну;

C. Дофаміну ;

D. Серотоніну ;

E. Гліцину .

198. За медичним показанням пацієнту було проведено видалення одній із структур ЦНС. В результаті видалення у пацієнта розвинулися атонія, астазия, интенционный тремор, атаксія, адиадохокинез. Частина якої структури ЦНС була вилучена?

A. Гиппокампа ;

B. Мігдальовідного комплексу ;

C. Мозочка;

D. Базальних гангліїв ;

E. Лімбічной системи .

199. Пацієнт звернувся до лікаря з приводу того, що він втратив здатність розрізняти смаки на корені язика. Лікар встановив, що це пов'язано з ураженням нерва. Якого?

A. Верхньогортанного;

B. Блукаючого ;

C. Лицьового ;

D. Язикоглоткового ;

E. Трійчастого.

200. Після прийому великої кількості білкової їжі у пацієнта встановлензбільшення рівня протеолітичних ферментів підшлункового соку. Рівень якого з перерахованих ферментів збільшується при цьому ?

A. Реніну;

B. Пепсину ;

C. Ентерокінази ;

D. Гастриксіну ;

E. Трипсіну .

201. Коагуляційний гемостаз - :

А. Перешкоджає утворенню згустку у неушкодженій судині;

В. Здійснюється в основному на рахунок згортання крові, завдяки плазмовим факторам;

С. Антізсідальний механізм;

Лейкоцитарний гемостаз, еритроцитарний гемостаз;

Е. Здійснюється в основному тромбоцитами, а не згортанням крові.

202. Судинно-тромбоцитарний гемостаз - :

А. Перешкоджає утворенню згустку у неушкодженій судині;

В. Здійснюється в основному на рахунок згортання крові;

С. Антізсідальний механізм;

Лейкоцитарний гемостаз, еритроцитарний гемостаз;

Е. Здійснюється в основному тромбоцитами, а не згортанням крові.

203. Назвіть 2 механізми припинення кровотечі (гемостазу);

А. Судинно-тромбоцитарний гемостаз, коагуляційний гемостаз;

В. Судинно-лейкоцитарний гемостаз, виділення гепарину;

С. Судинно-еритроцитарний гемостаз , фібринолітичний гемостаз;

D. Лейкоцитарний гемостаз, еритроцитарний гемостаз;

Е. Тромбоцитарний гемостаз активації антикоагулянтної системи;

204. Тромбін викликає перетворення:

А. Проконвертину в конвертин;

В. Фібриногену в фібрин;

С. Фактора V у фактор VII;

D. Фактора VII у фактор VIII;

Е. Фактора VIII у фактор IX;

205. Значення фібрінолізу (розщеплення фібріну)- :

А. Активує фібринолітичну систему;

В. Викликає утворення тромбіну;

С. Прискорює згортання крові;

D. Перешкоджає утворенню згустку у неушкодженій судині;

Е. Входить до складу факторів коагуляції;

206. Виділення гепарину є результатом:

А. I фази згортання крові;

В. II фази згортання крові;

С. III фази згортання крові;

D. Активації антикоагулянтної системи;

Е. Активації фібринолітичної системи;

207. Перша фаза згортання крові закінчується утворенням:

А. Тромбіну;

В. Фібрину;

С. Протромбінази;

D. Плазміну;

Е. Калікреїну;

208. Друга фаза згортання крові закінчується утворенням:

А. Тромбіну;

В. Фібрину;

С. Калікреїну;

D. Плазміну;

Е. Протромбінази;

209. Третя фаза згортання крові закінчується утворенням:

А. Тромбіну;

В. Фібрину;

С. Калікреїну;

D. Плазміну;

Е. Протромбінази;

210. Які з названих речовин є факторами згортання крові:

А. Антитромбін III;

В. Гепарин;

С. Іони кальцію , фактор Хагемана;

D. Серотонін;

Е. Калідин;

211. Які з названих речовин входять до складу антикоагулянтної системи:

А. Гепарин;

В. Проакцелерин;

С. Фібриностабілізуючий фактор;

D. Іони кальцію;

Е. Антигемофільний глобулін;

212. Які з названих речовин є факторами згортання крові?

А. Гепарин;

В. Фібриноген;

С. Профібринолізин;

D. Вітамін К;

Е. Вітамін Е;

213. Які з названих речовин входять до складу антикоагулянтної системи:

А. проконвертин;

В. протромбін;

С. іони кальцію;;

D. серотонін;

Е. антитромбін III;

214. Які з названих речовин є факторами згортання крові:

А. Антитромбін III;

В. Фібриностабілізуючий фактор;

С. Брадикінін;

D. Серотонін;

Е. Ангіотензин III;

215. Установіть правильну послідовність фаз згортання крові:

A. А. 1- утворення фібрину;2- утворення тромбіну; 3- утворення активної протромбінази;

B. В. 1- утворення тромбіну;2- утворення фібрину; 3- утворення активної протромбінази;

C. С. 1- утворення активної протромбінази;2- утворення тромбіну; 3- утворення фібрину;

D. 1- утворення тромбіну;2- утворення активної протромбінази; 3- утворення фібрину;

E. Е. Немає правильної послідовності.

216. Система гемостазу – це

A. Система, яка забезпечує гомеостаз, за рахунок буферних реакцій.

B. Система, яка забезпечує, руйнування крові і виведення її з організму.

C. Система, яка забезпечує, з одного боку, підтримку рідкого стану крові, з іншого - припинення кровотечі при ушкодженні кровоносних судин.

D. Система за якою визначаються групи грові.

E. Загальна маса еритроцитів в організмі (ті, які циркулюють, депоновані, ті, що містяться в органах утворення та руйнування), а також механізми регуляції їх кількості.

217. Скільки існує факторів зсідання крові :

A. Тринадцять;

B. Три;

C. Чотири;

D. 2 групи по 10 факторів;

E. Двадцять .

218. Яким засобом можливо запобігти зсіданню крові?

A. Додати розчину NaСl;

B. Додати вікасол;

C. Додати глюкозу;

D. Осадити іони кальцію;

E. Додати НСI.

219. У людини необхідно оцінити швидкість розвитку коагуляційного гемостазу. Який з наведених показників доцільно визначити для цього?

A. Кількість еритроцитів у крові ;

B. Час кровотечі ;

C. Загальний час згортання крові ;

D. Вміст плазмінов у крові ;

E. Кількість тромбоцитів у крові .

220. Недостатня кількість яких формених елементів крові, призведе до порушень у адекватній зупинці капілярної кровотечі

A. Еритроцитів;

B. Лейкоцитів;

C. Тромбоцитів;

D. Агранулоцитів;

E. Нейтрофілів.

221. Коагулянтні та антикоагулянтні механізми регулюються нервовою системою. Як відреагує процес гемокоагуляції на підвищення тонусу симпатичної нервової системи?

A. Гемокоагуляція не зміниться ;

B. Гемокоагуляція сповільниться ;

C. Гемокоагуляція посилиться;

D. Активується антикоагулянтна система;

E. Пригнічується фібринолітична система.

222. Еритрон – це

A. Система, яка забезпечує гомеостаз, за рахунок буферних реакцій;

B. Система, яка забезпечує, руйнування крові і виведення її з організму;

C. Система, яка забезпечує, з одного боку, підтримку рідкого стану крові, з іншого - припинення кровотечі при ушкодженні кровоносних судин.

D. Система за якою визначаються групи крові;

E. Загальна маса еритроцитів в організмі (ті, які циркулюють, депоновані, ті, що містяться в органах утворення та руйнування), а також механізми регуляції їх кількості.

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...