Главная Обратная связь

Дисциплины:


Юридичний захист підприємництва адвокатом. Участь адвоката у господарському процесіЧас - 2 год.

1. Правове регулювання й особливості роботи адвоката при юридичному обслуговуванні підприємницької діяльності.

2. Види юридичного захисту, що надається адвокатами в сфері підприємницької діяльності

3. Представлення адвокатом інтересів клієнта в якості «уповноваженого представника» перед учасниками відносин, регульованих законодавством про податки і збори.

4. Організація роботи адвоката в господарському процесі:

а) процесуально-правове становище адвоката при веденні господарських справ;

б) здійснення представництва адвокатом інтересів юридичних осіб у господарському судочинстві.

Питання для самоконтролю (виконати письмово)

1. Складіть схему «Органи управління юридичних осіб за ЦК України».

 

2. (виконується в підгрупах)

Підготуйте схематичні проекти установчих документів для реєстрації наступних юридичних осіб:

Кооперативу.

Приватного вищого навчального закладу.

Акціонерного товариства.

Благодійного фонду.

Товариства з обмеженою відповідальністю.

 

3. Використовуючи ЦК та ГК України, письмово складіть таблицю «Організаційно-правові форми юридичних осіб в Україні», відобразивши у ній характер їхньої правоздатності (універсальна чи спеціальна) та установчі документи, на підставі яких вони діють.

 

Завдання

«Дебати»

Правила

Згідно зі Господарським процесуальним кодексом України, судові дебати складаються з промов осіб, які беруть участь у справі, в яких вони висловлюють свою думку про те, як повинна бути вирішена справа. Вони дають оцінку доказам, роблять висновки про встановлення фактів, що мають значення для правильного розгляду справи. Крім того, особи, які беруть участь у справі, під час судових дебатів можуть висловлювати свою думку відносно правової кваліфікації спірних правовідносин та посилатися на закон, який, за їх міркуванням, регулює ці правовідносини.

У дебатах першому надається слово позивачеві та його представникові (адвокату), потім відповідачеві та його представникові.

Кожній команді дається загальний час -25хв, включно з часом для реплік. Наприклад, команда позивачів бажає використати 20хв. для викладення своїх аргументів у справі та 5хв. для реплік, або 17 хв. для предствалення своєї позиції та 8 хв. для реплік. Час-кіпер сидітиме біля Судді та показуватиме 5хв., 2хв. і 30сек., що лишилися до кінця виступу.

 

Справа 1. Між Ощадбанком і ПП «Фарт» був укладений кредитний договір, відповідно до якого Ощадбанк зобов'язувався відкрити підприємству кредитну лінію на 2 млн. доларів США строком на З роки. Для забезпечення виконання позичальником зобов'язань за кредитним договором було укладено договори поруки та застави нежитлового приміщення, в яких поручителем та заставодавцем виступило ТОВ «Шик».Рішенням господарського суду м. Києва за позовом Ощадбанку кредитний договір розірваний у зв'язку з неналежним виконанням ПП «Фарт» договірних зобов'язань щодо сплати відсотків за користування кредитом.

Постановою Київського апеляційного господарського суду рішення залишено без змін, а в мотивувальній частині вказано, що з розірванням кредитного договору у сторін припинились права та обов'язки, які випливають з даного договору, а отже, і права застави та поруки.

Крім того, рішенням господарського суду м. Києва договори застави та поруки визнані такими, що втратили чинність. У мотивувальній частині рішення суд зазначив: «Посилання відповідача на те, що з розірванням кредитної угоди не припи­нились зобов'язання з відшкодування збитків, не може бути враховано судом, оскільки стягнення збитків не є конкретним видом зобов'язання, яке згідно законодавства може бути забезпе­чено договором поруки або застави. Відшкодування (стягнення) збитків є одним із видів відповідальності, яка настає в разі порушення виконання зобов'язання, а тому є окремою категорією спорів».

Ощадбанк звернувся з касаційною скаргою до Вищого господарського суду України.

Вирішіть справу.

ТЕМА 6.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...