Главная Обратная связь

Дисциплины:


Структура інформаційної системи менеджменту. Підсистеми ІСМІнформаційні системи менеджменту належать до складних об’єктів і складаються із багатьох компонентів. Компонент (підсистема) ІСМ являє собою її частину, виділену за певною ознакою, наприклад, за видом забезпечення (ресурсу) або функціональним призначенням.

Забезпечувальні підсистеми ІСМ відповідають видам ресурсів, необхідних для функціонування системи і включають технічне, програмне, інформаційне, організаційно-методичне, математичне, лінгвістичне, правове та ергономічне забезпечення.

Технічне забезпечення об’єднує комплекс технічних засобів, які реалізують одержання, реєстрацію, підготовку, введення, обробку, виведення, зберігання та передачу даних.

Програмне забезпечення являє собою сукупність програм та програмної документації, призначених для функціонування, налагодження та контролю роботоздатності ІС.

Інформаційне забезпечення об’єднує інформаційні ресурси та засоби ведення інформаційної бази, у тому числі засоби структуризації та систематизації інформації (класифікатори, моделі даних, формати документації й т. ін.).

Організаційно-методичне забезпечення вміщує сукупність документів, які визначають структуру керованого об’єкта та інформаційної системи, технологію функціонування ІС, дії користувачів в умовах функціонування інформаційної системи.

Математичне забезпечення включає сукупність математичних методів, моделей та алгоритмів, призначених для розв’язання задач ІС.

Лінгвістичне забезпечення являє собою сукупність мовних засобів для формалізації природної мови, опису інформації та спілкування користувачів з засобами автоматизації під час функціонування ІС.

Правове забезпечення - це сукупність правових норм, які слугують для юридичного обгрунтування створення та функціонування ІС і визначають юридичний статус результатів її функціонування.

Ергономічне забезпечення - це сукупність засобів, методів та вимог, спрямованих на створення найсприятливіших умов роботи користувачів в ІС.

Склад функціональних підсистем ІС залежить від прийнятої структуризації управлінських робіт, групування задач, розв’язуваних об’єктом автоматизації. Функціональна підсистема ІС - це відносно самостійна частина системи, виділена за певною ознакою, яка відповідає конкретним функціям і задачам управління. Функціональна підсистема ІС менеджменту - відносно самостійна частина ІСМ, яка характеризується певним цільовим призначенням, підпорядкованістю, відокремленістю інформаційної бази, методичною спрямованістю результатних показників та вироблених рішень і спеціалізацією робіт апарату менеджерів.

Функціональні підсистеми ІСМ можуть виділятися за різними принципами:

​ ·предметним;

​ ·функціональним;

​ ·змішаним (предметно-функціональним).

За предметної побудови ІСМ промислового підприємства виділяють такі функціональні підсистеми:

​ ·управління збутом готової продукції;

​ ·управління виробництвом;

​ ·управління матеріально-технічним постачанням;

​ ·управління фінансами;

​ ·управління персоналом та ін.

Для реалізації функцій управління виділяють такі підсистеми:

​ ·планування;

​ ·регулювання (оперативне управління);

​ ·облік;

​ ·аналіз.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...