Главная Обратная связь

Дисциплины:


Структура економічної інформації​​Економічна інформація - це сукупність відомостей, пов’язаних з функціонуванням економіки та керуванням нею, тобто з плануванням, обліком, контролем, регулюванням, аналізом на економічних об’єктах, і які (відомості) можна фіксувати, передавати, перетворювати та зберігати.

Структура інформації визначає її будову, виділення у її складі окремих елементів. У контексті процесів керування економічними об’єктами виділяють логічну структуру інформації, а з погляду зберігання даних на носіях - фізичну структуру даних.

Для логічних структур інформації характерне таке виокремлення елементів даних у порядку їх агрегування: символ реквізит показник масив інформаційний потік інформаційна база.

Символ - елемент даних, який не має змісту; це елементарний сигнал інформації (літера, цифра, знак).

Реквізит (атрибут) - це інформаційна сукупність найнижчого рангу, яка не підлягає поділу на одиниці інформації. Реквізити бувають двох видів: реквізити-основи (реквізити-величини) та реквізити-ознаки. Реквізит-основа розкриває абсолютне або відносне значення реквізиту-ознаки. Реквізити-основи поділяються на кількісні, вартісні, проценти, питомі ваги тощо. Реквізит-ознака відбиває якісні властивості сутності і характеризує обставини господарського процесу.

Економічний показник - це інформаційна сукупність з мінімальним складом реквізитів-основ та реквізитів-ознак, достатнім для створення елементарного документа (документорядка). Показник характеризує економічний об’єкт з кількісного і якісного боку, наприклад, «Кількість матеріалу певного виду, що надійшла від деякого постачальника на склад підприємства».

Документ (масив даних) - набір взаємопов’язаних даних однієї форми. Прикладом масиву даних є сукупність даних про надходження матеріалів на підприємство від постачальників.

Інформаційний потік - сукупність документів (масивів даних), що стосуються однієї й тієї самої ділянки управлінської роботи.

Інформаційна база - це сукупність інформації, що певним чином організовується, зберігається та контролюється, зафіксованої на носіях ІС. Ця інформація відбиває стан керованого об’єкта і зовнішнього середовища.

Фізичний підхід розуміє виділення структурних одиниць даних залежно від носія даних та способу їх фіксації (одиниці названі у порядку укрупнення): символ поле агрегат даних запис файл база даних.

Поле - поєднання символів, яке приводить до створення мінімального семантичного елемента файлу (рік, цех).

Агрегат даних - пойменована сукупність двох або більше полів, яка має самостійний зміст (наприклад, адреса).

Запис - сукупність полів, об’єднаних за змістовним принципом, яка є об’єктом та результатом одного кроку обробки даних (наприклад, відомості про робітника).

Файл - пойменована сукупність записів для об’єктів одного типу. Прикладом файлу можуть слугувати відомості про усіх робітників підприємства.

База даних - пойменована сукупність фзаємопов’язаних файлів з мінімальною надмірністю, яка призначена для одночасного використання багатьма користувачами.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...