Главная Обратная связь

Дисциплины:


Технології підтримки групової роботиДо основних технологій підтримки групової роботи в мережі належать:

​ ·групове програмне забезпечення (groupware);

​ ·технології автоматизації керування потоками робіт (workflow);

​ ·технологія електронного обміну даними;

​ ·спільний медіа-простір;

​ ·технології колективного навчання.

Групове програмне забезпечення (groupware) - це специфічне програмне забезпечення, призначене для підтримки інтелектуальної колективної роботи групи виконавців над загальнодоступним завданням. Групове забезпечення має ширші функції, ніж звичайне програмне забезпечення доступу декількох користувачів до одних і тих самих даних, воно включає механізми, що допомагають координації користувачів при виконанні поточних проектів і відслідковуванню їх здійснення, дає змогу працювати разом за допомогою комп’ютерно підтримуваних комунікацій, співробітництва і координації.

Основні функції groupware:

–​ Управління бізнес-процесами:

​ §електронне складання календарного плану;

​ §розроблення графіків і таблиць;

​ §координація.

–​ Підтримка зв’язку:

​ §електронна пошта/ передача повідомлень;

​ §обмін документами/спільне авторство;

​ §електронний конференц-зв’язок.

–​ Прийняття рішень:

​ §моделювання і підтримка рішень;

​ §доступ до баз даних;

​ §використання інтелектуальних агентів.

Сімейство засобів групової роботи groupware можна поділити на декілька класів:

​ ·системи обміну повідомленнями;

​ ·системи забезпечення комп’ютерних телеконференцій;

​ ·системи підтримки групового прийняття рішень і електронних нарад;

​ ·співавторські системи і системи аргументації;

​ ·координаційні системи.

Технології автоматизації керування потоками робіт (workflow) призначені для керування деякими базовими одиницями - роботами, які мають бути виконані за визначених умов, в заданій послідовності і певними виконавцями. Виконання окремої роботи може проводитися в різних часових рамках, контролюватися за часом і змістом, з нею можуть пов'язуватись документи, завдання, резолюції і т. ін.

Технологія електронного обміну даними (Computer-mediated communication, CMC (electronic meetings)) – передбачає використання комп’ютерів, програмного забезпечення й мереж передачі даних для створення, зберігання, доставки, регулювання та оброблення інформації між учасниками групи, а також між комп’ютером і групою.

Медіа-простір - електронні умови, в яких групи користувачів можуть працювати разом, навіть якщо вони не знаходяться в одному й тому ж місці в той же час. В медіа-просторі користувачі можуть в реальному часі створювати візуальні та звукові середовища, які охоплюють фізично розподілені площі. Вони також можуть контролювати запис, доступ та відтворення зображень і звуків у цих середовищах.

Технології колективного навчання (computer supported collaborative learning, CSCL) – область наукових досліджень, що вивчає засоби, методи, технології та програмне забезпечення спільного навчання з метою підтримки побудови сумісних знань і інтерактивному режимі. Одним із головних застосувань CSCL є навчання студентів через їх взаємодію.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...