Главная Обратная связь

Дисциплины:


Які існують сектори економіки?домашні господарства, підприємства, урядовий, зовнішній, фіскальний;

1) реальний, бюджетний, грошовий, зовнішній;

43 . Система національних рахунків — це:

1) с укупність правил обліку експортних та імпортних операцій та руху послуг і факторів виробництва між контрагентами з різних країн;

2) с укупність статей витрат та надходжень секторів економіки завдяки міжнародній діяльності держави та її суб'єктів господарювання;

3) с укупність міжнародно визнаних правил обліку економічної діяльності, які відображають усі основні макроекономічні зв'язки, включаючи взаємодію національної і міжнародної економіки;

4) немає правильної відповіді.

44 . Існують такі групи інституційних одиниць:

1) нефінансові корпорації, домашні господарства, неприбуткові інститути, урядові установи, фінансові корпорації;

45 . До поточних рахунків належать:

рахунок розподілення доходу, рахунок виробництва, рахунок використання доходу, рахунок створення і розміщення доходу;

46 . До накопичувальних рахунків належать:

рахунок операцій з капіталом, рахунок фінансових операцій, рахунок інших змін в активах, рахунок переоціночний.

47 . До балансових рахунків належать:

рахунок дебетовий, рахунок кредитовий, сальдо;

48 . Економічна операція — це:

угода між інституційними одиницями, за якої передається право власності на матеріальні або фінансові активи чи надаються послуги.

49 . Резиденти — це:

усі інституційні одиниці, які постійно знаходяться на території певної країни, незалежно від їх громадянства або належності капіталу;

50 . Нерезиденти — це:

усі інституційні одиниці, які постійно знаходяться на території іноземної держави, навіть якщо вони є філіями інституційних одиниць певної країни;

 

51 . До міжнародних економічних операцій у СНР належать:

рух товарів, рух послуг, рух доходу, рух поточних трансфертів, рух капіталу;

52 . До руху товарів у СНР належать:

5) товари взагалі, товари для обробки, ремонт товарів, товари, куплені в порту перевізником;

6) товари взагалі, товари для обробки, ремонт товарів, товари, куплені в порту перевізником, монетарне золото;

7) товари взагалі, товари для обробки, ремонт товарів, товари, куплені в порту перевізником, немонетарне золото.

53 . До рухупослуг у СНР належать:

2) транспорт, подорожі, інші;

3) транспорт, подорожі, банківські операції, рекламні послуги;

4) транспорт та подорожі.

54 . До руху доходу в СНР належать:

1) заробітна плата резидентів, доходи на інвестиції;

2) заробітна плата нерезидентів, факторні доходи, доход на інвестиції;

3) заробітна плата зайнятих, дохід на інвестиції.55 . До руху поточних трансфертів у СНР належать:

1) урядові платежі, платежі інших галузей;

2) урядові платежі, доходи нерезидентів, платежі інших галузей;

3) урядові платежі, платежі інших галузей, факторні доходи.

56 . До руху капіталу в СНР належать:

1) доходи нерезидентів, прямі інвестиції, портфельні інвестиції, інші інвестиції, резервні активи;

2) капітальні трансферти, прямі інвестиції, портфельні інвестиції, інші інвестиції, резервні активи;

капітальні трансферти, прямі інвестиції, резервні активи, монетарне та

немонетарне золото.

57 . Національний дохід + непрямі податки =

ЧВП

58 . ЧВП + амортизація =

ВВП;

59 . ВВП + чистий факторний дохід =

ВНП.

60 . ВНП + чисті трансферти =

ВНД;

61 . Чистий факторний дохід з-за кордону враховує:

1. різницю доходів від інвестиційної діяльності, різницю переказів нерезидентів та резидентів, різницю рентних платежів, різницю авторських гонорарів;

2. різницю доходів від прямих інвестицій, різницю переказів резидентів, різницю рентних платежів, різницю авторських гонорарів;

3. різницю доходів від інвестиційної діяльності, різницю переказів резидентів, які працюють за кордоном менше 183 днів, різницю рентних платежів, різницю авторських гонорарів.

62 . Засновниками теорії меркантилізму були:

Адам Сміт та Вільям Петті;

63 . Модель "ціни — золото — потоки" належить:Девіду Х'юму;

64 . Якщо Україна витрачає на виробництво льону 7 умовних одиниць праці, а на виробництво цибулі — 18, а Корея — відповідно 9 та 15 одиниць праці, то Україна має:

абсолютну перевагу у виробництві цибулі, а Корея — у виробництві льону;

65 . Якщо Україна за годину виготовляє 5 кг сиру або 1 м2 полотна, а Німеччина — 1кг сиру або 3 м2 полотна, то Україна має:

абсолютну перевагу у виробництві сиру, а Німеччина — у виробництві полотна;

66 . Якщо Франція виготовляє за 1 годину 1 комплект білизни або 4 л вина, а Україна — 6 комплектів білизни або 2 л вина:

то Україна має порівняльну перевагу у виробництві білизни;

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...