Главная Обратная связь

Дисциплины:


Що таке гранична норма заміщення?ранична норма заміщення показує, на скільки одиниць спожи-

вання блага Х потрібно збільшити, щоб повністю компенсувати спо-

живачу зменшення споживання блага Y на одну додаткову одиницю

 

90.Гранична норма заміщення визначається:

1. нахилом кривої байдужості V будь-якій точці

91 .При міжнародній торгівлі, згідно з теорією порівняльних переваг, оптимальна позиція добробуту виникає, коли:

1. Гранична норма трансформації і гранична норма заміщення кожної країни дорівнюють

міжнародним умовам торгівлі

 

92.За умов досконалої конкуренції, внутрішні умови торгівлі країни дорівнюють(виберіть всі варіанти правильних відповідей):

93. Якщо у двох країн є однакові виробничі можливості, але неоднакові смаки споживачів, внутрішні умови торгівлі:

різні

 

94. Якщо у двох країн є однакові криві виробничих можливостей і однакові смаки споживачів, міжнародна торгівля між ними:

 

95.Згідно з теорією порівняльних переваг, опукла форма кривої пропозиції країни зумовлена(виберіть всі варіанти правильних відповідей):

2. зростанням граничної альтернативної вартості товару, який ця країна експортує

3. зменшенням граничної корисності імпортованого товару

 

96. Згідно з теорією порівняльних переваг рівновага на міжнародному ринку встановлюється:


якщо країни спеціалізуються на виробництві тих товарів, які вони можуть виробляти з відносно нижчими витратами порівняно з іншими країнами (або, інакше кажучи, з меншими альтернативними витратами), то торгівля буде взаємовигідною для обох країн, незалежно від того, чи є виробництво в одній з них абсолютно ефективнішим, ніж в іншій.

97. Здатність до виробництва товарів чи послуг з меншими витратами – це…

Абсолютна перевага

Здатність до виробництва товарів чи послуг з більшою ефективністю відносно інших галузей економіки - це

Конкурентоспроможність порівняльна перевага

99. Теорію співвідношення факторів виробництва вперше сформулювали (виберіть всі варіанти правильних відповідей):

Бертіл

Якщо в США 120 млн робітників і 200 млн га землі, а в Мексиці — 90 млн робітників і 30 млн га землі, то в якому напрямку буде відбуватись торгівля між країнами?

США екпортують і трудомісткі товари, і земле місткі АБО США експортують землемісткі товари, а Мексика працемісткі

 

101. Показник, що визначає відносні витрати факторів виробництва на створення певного товару – це Фактороінтенсивність

102. Показник, що визначає відносні витрати капіталу на створення певного товару – цекапіталонасиченість

Показник, що визначає відносні витрати праці на створення певного товару – це 

Показник, що визначає відносну забезпеченість країни факторами виробництва – це

Факторонасиченість

105. Коли формується комбінація найменших затрат факторів? (виберіть всі варіанти правильних відповідей)

коли співвідношення граничного продукту і ціни кожного фактора виробництва

вирівнюються по усіх факторах

в точці дотику кривої однакової вартості та кривої однакової кількості

106. Обладнання, будівлі, виробниче устаткування – це…

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...