Главная Обратная связь

Дисциплины:


Який спосіб споживання передбачають туристичні послуги?Знайомство з культурними, історичними, природними пам’ятками – це… Культурний туризм

Який вид туризму передбачає відвідини країни без певної узгодженої програми? Самодіяльний

Яку функцію не виконує страхування?-

Які з видів страхування не належать до майнового? Об'єктом майнового страхування є майнові інтереси, пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням майном.

Які з видів страхування належать до особистого? Об'єктом осо­бистого страхування виступають блага громадянина, пов'язані з його життям, здоров'ям, працездатністю.

Як називається спеціальний фонд для покриття збитків?страховий фонд

Як називається особа, що сплачує страхову премію? Страхувальник

Як називається особа, на користь якої здійснюється страхування?страховик

Визначена договором страхування частина збитків, яка в разі страхового випадку не підлягає відшкодуванню страховиком – це…Франшиза

Який з перерахованих ризиків, які виникають при страхуванні експортних кредитів, належить до політичних? До категорії політичних ризиків відносять різного роду державні заходи та політичні події, які перешкоджають виконанню контрактів імпортерами: ембарго, мораторій на платежі, військові дії, страйки тощо.

Який з перерахованих ризиків , які виникають при страхуванні експортних кредитів, належить до комерційних? ризик повного або часткового невиконання зобов’язань іноземним покупцем перед українським експортером за зовнішньоекономічним договором (контрактом) чи банком, який кредитує за експортним кредитом (далі - банк-кредитор) або українським експортером перед банком-кредитором внаслідок неплатоспроможності або банкрутства такого іноземного покупця або експортера;

Який з наступних випадків буде покриватись страховкою при страхуванні технічних ризиків? Майнове страхування, яке поширюється на такі об’єкти страхування:
· продукцію будівельно-монтажних та інших робіт, прямо пов’язаних з будівництвом, реконструкцією та капітальним ремонтом;
· продукцію пусконалагоджувальних робіт;
· будівельні машини, а також засоби та обладнання для виконання монтажу;
· обладнання будівельного майданчика;
· будови та споруди, які реконструюються або капітально ремонтуються.
¨ Страхування — відповідальності перед третіми особами.
У світовій практиці, коли йдеться про страхування технічних ризиків, розрізняють, як правило, види страхування, які надають покриття ризиків або виробника, або експлуатаційника:
· страхування будівельного підприємця від усіх ризиків (CAR);
· страхування всіх монтажних ризиків (EAR);
· страхування машин;
· страхування електронних пристроїв.

• пожежа, вибух, удар блискавки, падіння літальних апаратів, збитки, до яких призвела дія води або інших засобів, що використовувались для пожежогасіння;
• паводок, повінь, затоплення, дощ, сніг, лавина, підводний землетрус;
• бурі всіх видів;
• землетрус, опускання ґрунту, зсув, обвал;
• злом, крадіжка;
• будь-який брак внаслідок халатності, необачності, необережності, злого наміру.Який з перелічених об’єктів не страхується при страхуванні технічних ризиків?-див попереднє

Коли при страхуванні технічних ризиків на будівництві починається, як правило, страховий захист? Страховий захист починається в момент початку будівельних робіт або після вивантаження застрахованих предметів на будівельному майданчику

Коли закінчується відповідальність за обладнання будівельного майданчика та будівельні машини при страхуванні технічних ризиків? закінчується прийманням чи пуском в експлуатацію споруди

Чи включається ризик зберігання матеріалу на монтажному майданчику під час монтажу при страхуванні технічних ризиків?так

Страхова сума при страхуванні технічних ризиків являє собою:контрактна (кошторисна) вартість будівельних робіт при їхньому завершенні, включаючи вартість будівельних матеріалів та конструкцій, робіт по проектуванню, заробітну плату, витрати на перевезення, мита, збори, вартість матеріалу і будівельних елементів, що поставляються Замовником, а також вартість існуючого майна.

Хто не може бути страхувальником при страхуванні вантажів? страхувальником МОЖЕ бути особа, котра має страховий інтерес у даному вантажі:відправник та одержувач, фізична чи юридична особа. фізична чи юридична особа, котра є власником вантажу.

Що не впливає на розмір страхового тарифу при страхуванні транспортного засобу від крадіжки?Стаж та вік водія, пробіг ТЗ

Поліс, згідно якого страховик зобов’язується протягом визначеного строку страхувати всі вантажі, які отримує чи відсилає страхувальник, називається… полісом Ллойда

На вірогідність настання яких страхових випадків впливають такі фактори, як марка транспортного засобу та термін його експлуатації, наявність протиугонних пристроїв, місце зберігання транспортного засобу? на протиправні дії третіх осіб

Який фактор не впливає на розмір страхового тарифу при міжнародному страхуванні вантажів?-

Як впливає імміграція в малу країну на рівень середньої заробітної плати в моделі специфічних факторів виробництва: Середня заробітна плата зменшиться

Як впливає імміграція в малу країну на перерозподіл доходів у малій країні в моделі специфічних факторів виробництва: Зростуть податки на доходи робітників-нерезидентів та власників капіталу, причому ці додаткові надходження використовуватимуться для надання компенсації місцевим робітникам

Як впливає імміграція в малу країну на зміну умов торгівлі малої країни в моделі специфічних факторів виробництва: Ніяк не вплине

За моделлю факторів виробництва Гекшера — Оліна імміграція впливатиме на виробництво трудомісткого та капіталомісткого товарів у країні, що приймає, таким чином: Виробництво трудомісткого товару зросте, а виробництво капіталомісткого товару зменшиться

За моделлю специфічних факторів виробництва імміграція впливатиме на виробництво трудомісткого та капіталомісткого товарів в країні, що приймає, таким чином: Якщо праця є мобільним фактором, то виробництво обох товарів зросте.

Уряду ФРН вигідно стимулювати імміграцію, тому що: Обидві відповіді неправильні

Уряду Сомалі вигідно стимулювати еміграцію, тому що (виберіть всі варіанти правильних відповідей): Всі відповіді правильні

Міграція робочої сили — це: Переселення працездатного населення з одних країн в інші терміном більше року, викликане причинами економічного або неекономічного характеру

Еміграція — це: Виїзд працездатного населення з певної країни за кордон

Імміграція — це: Виїзд працездатного населення в певну країну з-за кордону

Міграційне сальдо — це: - Різниця еміграції з країни та імміграції в країну

Рееміграція — це: Повернення емігрантів на батьківщину на постійне місце проживання

«Відплив інтелекту» — це: Міжнародна міграція висококваліфікованих кадрів

Неокласичне тлумачення міжнародної міграції: Кожна людина отримує і споживає граничний продукт своєї праці,отже, еміграція прводить до зростання добробуту країни, що приймає. При цьому економічний стан країни-донора не погіршується.

Неокейнсіанське тлумачення міжнародної міграції: Є можливість погіршення економічного стану країни- експортерів робочої сили, особливо в наслідок виїзду висококваліфікованих фахівців

Сучасне тлумачення міжнародної міграції: Акумуляцію людського капіталу слід досліджувати як ендогенний фактор економічного зростання країни.

Причини еміграції поділяють: Економічні та неекономічні

До економічних причин міжнародної міграції належать: Різниця в оплаті праці, відмінності в оподаткуванні, різне пенсійне забезпечення.

До неекономічних причин міжнародної міграції належать: Релігійні, політичні, стихійні, воєнні, геополітичні, особисті, екологічні.

Еміграція приводить до: Збільшення доходів працюючих і зменшення доходів власників капіталуЗбільшення обсягів виробництва і зменшення розміру земельної ренти Зменшення процентної ставки.

Імміграція приводить до: Збільш % ставки і доходів власників капіталу Зменшення доходів працюючих і доходів власників капіталу Збільшення обсягів виробництва і розміру земельної ренти

Міжнародна міграція у світовому масштабі приводить: Збільшення обсягів виробництва

Іноземці з протермінованою візою, або іноземці з туристичною візою, які займаються трудовою діяльністю – це…Нелегальні іммігранти

Згідно з класифікацією Міжнародної організації праці (МОП), представники професорсько-викладацького складу, які працюють в іноземних університетах, - це:професіонали

Згідно з класифікацією Міжнародної організації праці (МОП), сезонні робітники, чий термін перебування в іноземній країні чітко обумовлений, -це ті, хто працюють за контрактом

Люди, які переїжджають до іншої країни на постійне місце проживання, згідно з класифікацією Міжнародної організації праці (МОП), -це Переселенці

Особи, які вимушені емігрувати з своїх країн через загрозу їх життю чи діяльності, згідно з класифікацією Міжнародної організації праці (МОП), -це біженці

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...