Главная Обратная связь

Дисциплины:


Яка з перелічених особливостей не є характерною для офшорних зон? 

Як називається країна, що має низький або нульовий рівень оподаткування на всі категорії прибутку, яка пропонує певний рівень банківської та комерційної секретності? Податкова гавань

 

Як називаються країни, в котрих при досить значному рівні податку на прибуток застосовується система спеціальних податкових пільг, що їх надають деяким (торговим, фінансовим, холдинговим) компаніямЗонами "помірного" оподаткування

Назвіть основні негативні характеристики роботи в податкових гаванях (вкажіть всі варіанти правильних відповідей):

 

Як називаються умови, надані країнами власникам судів, які включають низькі податкові ставки, низький рівень обов'язкової мінімальної оплати праці і невеликі відрахування на соціальне страхування?

 

Яка з перелічених офшорних країн належить до податкових гаваней?

 

Яка з перелічених офшорних зон належить до країн зі сприятливим оподаткуванням? Нідерланди, Ірландія, Люксембург, Кіпр, деякі кантони Швейцарія , США (деякі штати)

 

Як називається фірма, яка надає комплекс послуг стосовно створення та управління офшорними компаніями в інтересах своїх клієнтівОфшорна компанія

До якого типу офшорних компаній належать офшорні банки? Фінансового профілю

 

До якого типу офшорних компаній належать компанії по володінню нерухомістю?холдингового типу

 

Міжнародний рух технології може вважатися (вкажіть всі варіанти правильних відповідей): Одночасно і тим і іншим

Міжнародна передача технології — це: Міждержавне переміщення науково-технічних босягнень на комерційній або безоплатній основі

 

Технологія порівняно з іншими факторами виробництва: Має більшу міжнародну мобільність

За впливом на зміну співвідношення цін на працю і капітал науково-технічний прогрес можна поділити: Нейтральні, працезберігаючий, капіталозберігаючий

Якщо міжнародної торгівлі немає, то будь-який тип науково-технічного прогресу приводить: Зростання обсягу виробництва

 

Якщо міжнародна торгівля зростає такими самими темпами, як виробництво, то вплив технічного прогресу на зростання виробництва: Нейтральній

Якщо міжнародна торгівля зростає швидше, ніж виробництво, то вплив технічного прогресу на зростання виробництва Позитивний

 

Якщо міжнародна торгівля зростає повільніше, ніж виробництво, то вплив технічного прогресу на зростання виробництваНегативний

 

Якщо міжнародна торгівля зростає такими ж темпами, споживання, то зростання споживання в результаті технічного прогресу впливає на міжнародну торгівлю:нейтрально

Якщо міжнародна торгівля зростає швидше, ніж споживання, то зростання споживання в результаті технічного прогресу впливає на міжнародну торгівлю:Позитивний 

Якщо міжнародна торгівля зростає повільніше, ніж споживання, то зростання споживання в результаті технічного прогресу впливає на міжнародну торгівлю:Негативний

 

Якщо виробництво експортних товарів зростає швидше, ніж виробництво замінників імпорту, то зростання виробництва в результаті технічного прогресу впливає на міжнародну торгівлю:позитивно

 

Якщо споживання імпортних товарів зростає швидше, ніж споживання експортних товарів, то зростання споживання в результаті технічного прогресу впливає на міжнародну торгівлю: позитивно.

 

Правовими формами захисту технологій є: патенти, ліцензії, копірайт, товарні марки.

 

Патент — це: свідоцтво, що дає монопольне право використання винаходу і діє протягом 15-20 років на території певної країни

Ліцензія — це: дозвіл власника технології зацікавленій стороні на використання запатентованої або незапатентованої технології за певну плату протягом певного часу

 

Копірайт — це: право автора на показ і відтворення своєї роботи.

 

Власник технології, який продає її іншій особі, називається(вкажіть всі варіанти правильних відповідей) ліцензіар.

Формами передачі технології є: патентні домовленості, ліцензійні домовленості, «ноу-хау», інжиніринг, франчайзинг, міждержавні домовленості про науково-технічне співробітництво.

 

Як називаються періодичні відрахування від доходу покупця протягом періоду дії угоди, які залежать від прибутку, що отримується від комерційного використання ліцензії? Роялті

 

Як називається зафіксований в угоді разовий платіж, не пов'язаний з часом фактичного використання ліцензії; розмір платежу встановлюється заздалегідь на підставі експертних оцінок? Паушальний платіж

 

Як називається передача ліцензіатом ліцензіару частки акцій своїх підприємств як платежу за надану ліцензію? Участь у власності

 

Документ, який підтверджує право використання ноу-хау без патентів на винахід називається:патент

Ліцензія, яка передбачає монопольне право ліцензіата використовувати технологію на певній території, причому ліцензіар відмовляється від самостійного використання запатентованих технологій та ноу-хау та їх продажу на цій території, називається…виключна

 

Ліцензія, яка залишає ліцензіару право надавати ліцензії на певну технологію іншим ліцензіарам на певній території – це…невиключна

 

Документ, що підтверджує передачу права використання патенту без відповідного ноу-хау, називається…Ліцензія патентна

 

Ліцензія, яка надає ліцензіату виключне право на використання патентів та/або ноу-хау протягом терміну дії угоди; передбачається відмова ліцензіара від самостійного використанні предмету ліцензії протягом цього термінуЛіцензія повна

 

Частка витрат на дослідження та розробки в обсязі виробництва та торгівлі товарами окремих галузей – цетехнологічна ємність торгівлі

 

Технологічний прогрес, який ґрунтується на технології, що забезпечує збільшення продуктивності праці у відносно більшому ступені, ніж капіталу, називаєтьсяКапіталозберігаючий технічний прогрес

Технологічний прогрес, який ґрунтується на технології, що забезпечує збільшення продуктивності капіталу у відносно більшому ступені, ніж праці, називаєтьсяПрацезберігаючий технічний прогрес

 

Технологічний прогрес, який ґрунтується на одночасному збільшенні продуктивності і капіталу і праці, називаєтьсяНейтральний технічний прогрес

 

Як називається винагорода за послуги, які надають спеціалісти зі сфери інтелектуальної власності?гонорар

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...