Главная Обратная связь

Дисциплины:


ХІ. Перелік питань на іспит1. Предмет екологічного права. Поняття та види екологічних правовідносин.

2. Поняття і види об’єктів екологічного права. Співвідношення об’єктів природи та природних ресурсів у системі екологічного права.

3. Методи екологічного права. Імперативи та пріоритети екологічного права.

4. Об’єктивні та суб’єктивні фактори формування права екологічної безпеки України.

5. Право екологічної безпеки України як комплексна галузь права: поняття та принципи. Система та структура права екологічної безпеки України.

6. Місце права екологічної безпеки в системі екологічного права України та його взаємозв’язок з іншими галузями права України.

7. Функції органів державного управління та регулювання щодо забезпечення екологічної безпеки.

8. Співвідношення екологічного, природоресурсного та природоохоронного права. Співвідношення екологічного права та законодавства.

9. Поняття джерел екологічного права та їх види. Конституція України як основне джерело екологічного права.

10. Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища” як інтегроване джерело екологічного права.

11. Природоресурсові та природоохоронні закони та кодекси як диференційовані джерела екологічного права. Підзаконні нормативно-правові акти як джерела екологічного права.

12. Екологічні стандарти в системі джерел екологічного права. Джерела права екологічної безпеки. Міжнародно-правові акти у системі джерел екологічного права.

13. Поняття та види екологічних прав та обов’язків громадян.

14. Право громадян на здійснення загального та спеціального використання природних ресурсів.

15. Загальні та спеціальні обов’язки громадян у галузі охорони навколишнього природного середовища.

16. Правові форми захисту екологічних прав громадян.

17. Поняття та основні ознаки права власності на природні ресурси.

18. Об’єктивне та суб’єктивне право власності на природні ресурси.

19. Об’єкти та суб’єкти права власності на природні ресурси.

20. Зміст права власності на природні ресурси.

21. Правові форми права власності на природні ресурси.

22. Підстави виникнення, зміни та припинення права власності на природні ресурси.

23. Форми і методи охорони та захисту права власності на природні ресурси.

24. Поняття та види права природокористування.

25. Принципи права природокористування.

26. Об’єктивне та суб’єктивне право природокористування.

27. Особливості права орендного природокористування.

28. Об’єкти та суб’єкти права природокористування.

29. Зміст права природокористування.

30. Права та обов’язки суб’єктів права природокористування.31. Підстави виникнення, зміни та припинення права природокористування.

32. Значення договорів у виникненні права природокористування.

33. Форми і методи охорони і захисту прав суб’єктів правовідносин природокористування.

34. Правове регулювання ведення Червоної та Зеленої книг України.

35. Поняття і юридичні ознаки економіко-правового механізму в галузі екології.

36. Склад і зміст економіко-правового механізму в галузі екології.

37. Правові форми платежів (зборів) у галузі екології. Еколого-економічні правовідносини.

38. Нормативи платежів (зборів) та ліміти (квоти) у системі економіко-правового механізму в галузі екології.

39. Поняття відповідальності в екологічному праві.

40. Види та зміст відповідальності за екологічні правопорушення.

41. Підстави та умови виникнення відповідальності за порушення вимог екологічного законодавства.

42. Правова характеристика екологічних правопорушень та їх класифікація.

43. Особливості адміністративної відповідальності за екологічні правопорушення.

44. Кримінальна відповідальність за порушення вимог екологічного законодавства.

45. Правові форми еколого-правової відповідальності. Правові форми профілактики екологічних правопорушень і злочинів.

46. Правові засади способів компенсації шкоди за екологічним законодавством.

47. Право власності на земельні ділянки та право землекористування. Особливості правового режиму земель різних категорій.

48. Види відповідальності за земельні правопорушення.

49. Поняття надр та корисних копалин, їх класифікація. Поняття та види надрокористування.

50. Особливості загального та спеціального надрокористування. Порядок надання надр в користування.

51. Управління в галузі використання та охорони надр. Відповідальність за порушення законодавства про надра.

52. Поняття вод та водних об’єктів. Їх класифікація. Поняття та види водокористування.

53. Особливості управління в сфері використання та охорони вод.

54. Правосуб’єктність водокористувачів.

55. Відповідальність за порушення законодавства про використання вод.

56. Право власності та користування об’єктами рослинного світу.

57. Особливості правосуб’єктності користувачів об’єктів рослинного світу.

58. Відповідальність за порушення законодавства про рослинний світ.

59. Право власності та користування об’єктами тваринного світу.

60. Особливості правосуб’єктності користувачів об’єктів тваринного світу.

61. Відповідальність за порушення законодавства про тваринний світ.

62. Атмосферне повітря, повітряний простір, космос: поняття та співвідношення.

63. Відповідальність за порушення законодавства про атмосферне повітря.

64. Поняття та склад природно-заповідного фонду: законодавчі та наукові підходи.

65. Правові форми та види використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

66. Структурно-функціональне забезпечення організації, охорони і використання природно-заповідного фонду.

67. Правовий режим окремих територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

68. Правові та економічні засоби збереження природно-заповідного фонду.

69. Юридична відповідальність за порушення законодавства про природно-заповідний фонд.

70. Поняття національної екологічної мережі, склад і класифікація природних територій та об’єктів, до входять до національної екологічної мережі.

71. Правові форми та види використання територій та об’єктів, які входять до національної екологічної мережі.

72. Структурно-функціональне забезпечення процесу формування національної екологічної мережі.

73. Особливості правового режиму окремих складових національної екологічної мережі.

74. Юридична відповідальність за порушення законодавства у сфері формування національної екологічної мережі.

75. Виключна (морська) економічна зона та континентальний шельф як складові навколишнього природного середовища та об’єкти правової охорони і використання.

76. Правові форми та види використання виключної (морської) економічної зони та континентального шельфу.

77. Структурно-функціональне забезпечення охорони і використання виключної (морської) економічної зони та континентального шельфу.

78. Правове регулювання наукових досліджень у виключній (морській) економічній зоні та на континентальному шельфі.

79. Юридична відповідальність за порушення законодавства про виключну (морську) економічну зону та континентальний шельф.

80. Поняття екологічної безпеки за чинним законодавством України, співвідношення понять „довкілля” та „навколишнє природне середовище”.

81. Правові засади екологічної безпеки в промисловості.

82. Загальна характеристика Закону України „Про об’єкти підвищеної небезпеки”.

83. Поняття об’єкта підвищеної небезпеки та порядок його ідентифікації. Вимоги по забезпеченню екологічної безпеки, що ставляться до власників об’єктів підвищеної небезпеки.

84. Юридична відповідальність за порушення вимог екологічної безпеки в промисловості.

85. Правові засади екологічної безпеки на транспорті.

86. Юридична відповідальність за порушення вимог екологічної безпеки на транспорті.

87. Нормативно-правові приписи, що закріплюють вимоги екологічної безпеки в аграрному секторі економіки України.

88. Правові ознаки пестицидів і агрохімікатів. Порядок застосування пестицидів та агрохімікатів, що становлять підвищену екологічну небезпеку.

89. Діяльність органів державної влади в сфері забезпечення екологічної безпеки при застосуванні пестицидів та агрохімікатів. Підстави юридичної відповідальності за порушення законодавства про пестициди та агрохімікати.

90. Правові засади та регламентація відносин щодо екологічно безпечного використання ядерної енергії.

91. Загальна характеристика Закону України „Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку”.

92. Основні правові вимоги по забезпеченню харчової безпеки. Сертифікація харчових продуктів, продовольчої сировини, супутніх матеріалів як одна з основних юридичних вимог до забезпечення харчової безпеки.

93. Правова регламентація застосування ГМО в продуктах харчування.

 

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...