Главная Обратная связь

Дисциплины:


Типове завдання модульної контрольної роботи за змістовним модулем 2Відмітьте правильні, на Вашу думку, відповіді.

1.Який термін короткострокового спеціального водокористування встановлюється чинним законодавством:

а) до 2 років;

б) до 3 років;

в ) до 5 років.

2.Тимчасове користування надрами може бути довгостроковим:

а) до 15 років;

б)до 20 років;

в) до 25 років.

3.Рідкісні і такі, що перебувають під загрозою зникнення види тваринного і рослинного світу, занесені до Червоної книги України, підлягають державному обліку в порядку, що визначається:

а) Верховною Радою України;

б)Кабінетом Міністрів України;

в) Міністерством охорони навколишнього природного середовища України.

4.Ліси України за екологічним і господарським значенням поділяються:

а) на чотири групи;

б) на три групи;

в) на дві групи.

 

5. Забір води для протипожежних потреб здійснюється:

а) на підставі спеціального дозволу на даний вид спеціального водокористування;

б) на підставі спеціального дозволу або без нього, в залежності від масштабів пожежі;

в) без спеціального дозволу.

 

6. Який з наведених органів центральної виконавчої влади наділений компетенцією управління у галузі використання і охорони атмосферного повітря:

а) Державний комітет з охорони атмосферного повітря;

б) Міністерство охорони навколишнього природного середовища;

в) Державний комітет по природних ресурсах.

 

7.Яке з наведених визначень поняття “надра” відповідає чинному законодавству України:

а) це частина земної кори, що розташована під поверхнею суші та дном водоймищ і складається з корисних копалин;

б) це частина земної кори, що розташована під поверхнею суші та дном водоймищ і простягається до глибин, доступних для геологічного вивчення та освоєння;

в) це частина земної кори, що розташована під поверхнею суші та дном водоймищ і складається з природних твердих, рідких і газоподібних речовин, які за сучасних техніко-економічних умов можуть бути ефективно використані, як безпосередньо так і шляхом вилучення з них корисних компонентів;

 

8.Яке з наведених визначень “води” є законодавчо закріпленим:

а) усі поверхневі та підземні води, що територіально підпадають під юрисдикцію України;

б) усі води (поверхневі, підземні, морські), що входять до складу природних ланок кругообігу води;

в) рідина, що становить собою сполуку водню з киснем і входить до складу природного кругообігу.

 

9. Які дії можуть здійснювати громадяни в межах права загального водокористування:

а) купання та плавання на човнах;

б) любительське і спортивне рибальство;

в) водопій тварин;

г) забір води з водних об'єктів без застосування споруд або технічних пристроїв та з криниць. 

10. Є виключною власністю народу України і надаються лише у користування наступні природні ресурси:

а) ліси;

б) земля;

в) надра;

г) тварини, занесені до Червоної книги;

д)об’єкти природно-заповідного фонду.

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 3. Природоохоронне право. Право екологічної безпеки. Міжнародно-правове співробітництво України в галузі екології (міжнародне екологічне право)

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...