Главная Обратная связь

Дисциплины:


Частина 1. Природоохоронне правоТема 15. Правовий режим територій та об'єктів природно-заповідного фонду за законодавством України (8 год.)

Лекція 1. Правовий режим територій та об'єктів природно-заповідного фонду за законодавством України (3 год.)

Поняття правового режиму природно-заповідного фонду як об’єкта правового регулювання, охорони та використання. Склад і класифікація територій та об’єктів природно-заповідного фонду за чинним законодавством. Законодавство про природно-заповідний фонд. Поняття, види та склад правовідносин у галузі природно-заповідної охорони. Проблеми становлення та розвитку природно-заповідного права. Співвідношення природно-заповідного, природоохоронного і екологічного права.

Правові форми та види використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду. Форми права власності на території та об’єкти природно-заповідного фонду. Правові форми та види використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду. Права громадян у галузі охорони і використання природно-заповідного фонду.

Особливості управління в галузі організації, охорони і використання природно-заповідного фонду. Система органів управління в галузі охорони і використання природно-заповідного фонду та їх повноваження. Функції управління в галузі охорони і використання природно-заповідного фонду. Характеристика окремих функцій управління в зазначеній сфері: організація створення і оголошення територій та об’єктів природно-заповідного фонду, ведення державного кадастру територій та об’єктів природно-заповідного фонду, контроль за додержанням правового режиму, фоновий моніторинг, організація наукових досліджень територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

Правовий режим окремих територій та об’єктів природно-заповідного фонду. Юридичні критерії зонування окремих територій та об’єктів природно-заповідного фонду. Правовий режим природних заповідників. Правовий режим біосферних заповідників. Особливості правового режиму національних природних парків. Правовий режим регіональних ландшафтних парків. Правовий режим заказників. Особливості правових режимів пам’яток природи і заповідних урочищ. Правовий режим ботанічних садів. Правовий режим дендрологічних парків. Правовий режим зоологічних парків. Особливості правового режиму парків-пам’яток садово-паркового мистецтва. Правовий режим охоронних зон природно-заповідного фонду.

Правові засоби збереження природно-заповідного фонду. Економіко-правове стимулювання охорони і ефективного використання природно-заповідного фонду.

Юридична відповідальність за порушення законодавства про природно-заповідний фонд. Види правопорушень у галузі охорони і використання природно-заповідного фонду як підстав юридичної відповідальності. Майнова (таксова) відповідальність за порушення законодавства про природно-заповідний фонд. Порушення законодавства про природно-заповідний фонд як підстави дисциплінарної, адміністративної, цивільно-правової та кримінальної відповідальності. 

Практичне заняття 1. Правовий режим територій та об’єктів природно-заповідного фонду за законодавством України (1 год.)

1. Поняття та склад природно-заповідного фонду: законодавчі та наукові підходи.

2. Правові форми та види використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

3. Структурно-функціональне забезпечення організації, охорони і використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

4. Правовий режим окремих територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

5. Правові та економічні засоби збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

6. Юридична відповідальність за порушення законодавства про природно-заповідний фонд.

 

Завдання для самостійної роботи (4 год.)

1. Розглянути історико-правові аспекти та перспективи розвитку заповідної охорони природи.

2. Окреслити напрями розвитку наукової думки щодо охорони та використання об’єктів та територій природно-заповідного фонду.

3. Визначити перспективи становлення та розвитку природно-заповідного права у складі екологічного права.

4. Проаналізувати нормативно-правові засади збереження, охорони та використання об’єктів та територій природно-заповідного фонду.

3. Визначити місце і роль законодавства про природно-заповідний фонд у системі законодавства про екологічну мережу.

4. Визначити основні правові принципи охорони та використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

5. Дослідити правові засади приватизації територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

6. Визначити правовий режим і підпорядкованість територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

7. Дослідити повноваження спеціально уповноваженого органу державного управління у галузі організації, охорони та використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

8. Дослідити повноваження адміністрацій територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

9. Розглянути правові засади участі громадськості у процесі охорони та використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

10. Визначити особливості розподілу та перерозподілу природних ресурсів як функції управління в галузі організації, охорони і використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

11. Дослідити правові засади здійснення екологічної експертизи у складі функцій управління в галузі організації, охорони і використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

12. Проаналізувати юридичне значення резервування для подальшого заповідання цінних природних територій та об’єктів.

13. Дослідити особливості правового режиму біосферних та природних заповідників.

14. Дослідити особливості правового режиму національних природних парків.

15. Розкрити особливості економіко-правового забезпечення організації та функціонування територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

16. Визначити особливості обчислення та компенсації шкоди, заподіяної територіям та об’єктам природно-заповідного фонду.

 

Рекомендована література:

Основні джерела: 11, 51, 151-155, 63, 212.

Додаткові джерела: 306, 336, 371, 391.

Нормативно-правові акти. 1, 2, 12, 21, 66, 112, 122, 124, 289.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...