Главная Обратная связь

Дисциплины:


Домашня пiдготовка до роботи1. Ознайомитися з організацією роботи вводу-виводу в мові Cі.

2. Ознайомитися з потоковим вводом, відкриттям і закриттям потоку в мові Cі.

3. Ознайомитися з стандартними функціями для роботи з файлами в мові Cі.

4. Дано текстовий файл, в якому міститься програма мовою С (Лабораторна робота №3). Скласти блок-схеми алгоритмів та програму мовою С для обробки текстового файлу з використанням розроблених функцій для роботи зі стрічками. Оформити виконання одного із завдань у вигляді підпрограми. Словами є слова в коментарях, назви ідентифікаторів, зарезервовані слова, які розділяються між собою згідно із синтаксисом мови С. Дані для роботи беруться з табл.1 за вказівкою викладача..

Таблиця 1

№ п/п Завдання  
Сформувати і вивести на екран текстовий файл, в якому вилучити символи “(” і “)”. Знайти кількість приголосних літер у кожному рядку.  
Сформувати і вивести на екран текстовий файл, в якому всі символи “;” замінюються символом “!”. Обчислити суму цифр які зустрічаються в тексті.  
Сформувати і вивести на екран текстовий файл, в якому містяться слова які починаються на голосні літери. Підрахувати кількість слів, в яких кількість символів більша трьох.  
Сформувати і вивести на екран текстовий файл, в якому всі операторні дужки “{” і “}” замінюються на “Begin” і “End” відповідно. Підрахувати кількість операторів циклу for і умовних операторів if.  
Сформувати і вивести на екран текстовий файл, в якому після кожного рядка буде виведена цифра яка міститиме значення кількості літер в рядку. Замінити всі символи “(” і “)” на “[” і “]” відповідно.  
Сформувати і вивести на екран текстовий файл, в якому символ “=” замінити на символ “==”. Вивести список всіх операторів циклу використаних в програмі (без повторень).  
Сформувати і вивести на екран текстовий файл, в якому пробіли замінюються символом підкреслення. Підрахувати кількість арифметичних операцій (+,-,*,/) у файлі.  
Сформувати і вивести на екран текстовий файл, в якому символи “[” і “]” замінити на “(*” і “*)”. Вивести на екран номера рядків, в яких зустрічаються оператори циклів і умовний оператор.  
Сформувати і вивести на екран текстовий файл, в якому залишити лише в одній кількості зарезервовані слова, решту замінити на символ “***”. Вивести на екран номери рядків, в яких зустрічаються цифри.  
Сформувати і вивести на екран текстовий файл, в якому усі символи замінити на числа від 0 до 9. Знайти суму всіх чисел в кожному рядку.  
Сформувати і вивести на екран текстовий файл зі стрічок, в яких вилучаються слова “for”. Вивести на екран номера рядків, в яких зустрічаються слова “printf” та “scanf”.  
Сформувати і вивести на екран текстовий файл в якому не зустрічаються слова “for”, “while”, “іf”, “else”. Підрахувати кількість рядків, в яких кількість приголосних літер парна.  
Сформувати і вивести на екран текстовий файл в якому усі голосні літери замінити на символ “*”. Вивести на екран кількість літер в кожному рядку файлу.  
Сформувати і вивести на екран текстовий файл що містить лише послідовності символів, які містяться всередині операторних дужок “{” – “}”. Перевести в цих рядках символи в їх числове представлення і підрахувати їх суму.  
Сформувати і вивести на екран текстовий файл в якому вилучити слова “while”, “if”, “for”. Вивести на екран рядки в яких містяться цифри і в кінці рядка дописати їх суму.  
Сформувати і вивести на екран текстовий файл в якому всі приголосні літери замінити символом “@”. Вивести на екран рядки з парною кількістю символів.  
Сформувати і вивести на екран текстовий файл в якому символи “+” замінюються словом “SUMA”, символи “-” замінюються символом “MULT”, символи “/” – замінюються символом “DIV”. Підрахувати і вивести на екран кількість символів “=” у кожному рядку.  
Сформувати і вивести на екран текстовий файл, в якому є лише слова які починаються на голосні літери. Вивести на кран всі числа які зустрічаються у файлі.  
Сформувати і вивести на екран текстовий файл в якому голосні літери замінити на символ “1” а приголосні на симврол “0”. Підрахувати і вивести на екран кількість символів, які не являються символом “1” і “0”.  
Сформувати і вивести на екран текстовий файл в якому видалити операторні дужки “{” і “}”. Підрахувати і вивести на екран кількість голосних і кількість приголосних літер в рядку.  
Сформувати і вивести на екран текстовий файл в якому кожне число домножене на 10. Вивести на екран рядки з непарною кількістю літер.  
Сформувати і вивести на екран текстовий файл в якому символи “;” замінені на “END_LINE”. Підрахувати кількість великих і малих літер у кожному рядку.  
Сформувати і вивести на екран текстовий файл в якому усі літери які зустрічаються замінити послідовно на літери в алфавітному порядку. Вивести на екран непарні рядки файлу.  
Сформувати і вивести на екран текстовий файл в якому симсвол “=” замінити на “!=”. Підрахувати кількість непарних чисел у кожному рядку.  
Сформувати і вивести на екран текстовий файл в якому замінити всі символи на непарні числа від 1 до 9. Знайти і вивести на екран суму всіх чисел в кожному рядку.  
Сформувати і вивести на екран текстовий файл в якому усі символи “+”, “-“, “*”, “/” замінити на числа в порядку зростання їх значень. Підрахувати і вивести на екран кількість літер в кожному рядку.  
Сформувати і вивести на екран текстовий файл в якому видалити всі голосні літери. Підрахувати і вивести на екран кількість арифметичних операцій (+, -, *, /) у кожному рядку.  
Сформувати і вивести на екран текстовий файл в якому присутні лиш стрічки з ключовими словами “FOR” і “WHILE”. Підрахувати і вивести на екран кількість голосних літер в кожному рядку.  
Сформувати і вивести на екран текстовий файл в якому усі малі літери замінити на великі. Підрахувати і вивести на екран кількість символів, які не є літерами у кожному рядку.  
Сформувати і вивести на екран текстовий файл у якому вилучені рядки з парною кількістю символів. Вивести на екран суму усіх чисел у файлі.  
Сформувати і вивести на екран текстовий файл в якому пробіл замінити символом “_”. Вивести на екран рядки з непарною кількістю символів.  
Сформувати і вивести на екран текстовий файл в якому вилучені ключові слова “IF”, “WHILE”, “FOR”. Вивести в кінці кожного рядка кількість голосних літер.  
Сформувати і вивести на екран текстовий файл в якому видалити всі рядки, в яких непарна кількість символів. Вивести на екран суму голосних і суму приголосних літер в кожному рядку.  
Сформувати і вивести на екран текстовий файл в якому видалити слово “FOR” і “IF”. Вивести на екран лише голосні літери в кожному рядку.  
Сформувати і вивести на екран текстовий файл в якому заміть символів вивести їхнє числове представлення в таблиці ASCII. Вивести на екран кількість голосних і приголосних літер в кожному рядку.  

  

ДЛЯ НОТАТОК

Навчальне видання

 

 

ІНСТРУКЦІЇ ДО ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

З КУРСУ “АЛГОРИТМІЧНІ МОВИ І ПРОГРАМУВАННЯ”

для студентів спеціальностей:

7.160102 “Захист інформації з обмеженим доступом та автоматизація її обробки”

7.160103 “Системи захисту від несанкціонованого доступу”

7.160104 “Адміністративний менеджмент в сфері захисту інформації з обмеженим доступом”

7.160105“Захист інформації в комп'ютерних системах і мережах”

 

Укладачі: Отенко В.І., к.т.н, доцент,

Пархуць Л.Т., к.т.н, доцент,

Будз Б.Д., асистент

 

Львів: Національний університет “Львівська політехніка”

 

 


* Подаються в обсязі, достатньому для виконання лабораторних робіт.

* Розглядаються лише ті заголовочні файли, які є необхідними для виконання лабораторних робіт.

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...