Главная Обратная связь

Дисциплины:


ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЧАСТИНИ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУВСТУП

 

Надзвичайні ситуації, зокрема пожежі є серйозною проблемою для багатьох країн світу. Останніми роками спостерігається тенденція щодо збільшення пожеж, при цьому одночасно збільшуються економічні, екологічні, соціальні збитки від них, зростає кількість жертв. Навіть у тих країнах, де досягнуті певні успіхи із скорочення кількості пожеж, вони продовжують завдавати великих збитків.

Підвищенню рівня пожежної небезпеки об’єктів значно сприяє зростання енергоємності виробництва щільності транспортних комунікацій, підвищення рівня температури та тиску в технологічному устаткуванні, використання нових видів полімерних матеріалів.

Практична реалізація державної політики у сфері захисту населення, територій від пожеж та інших надзвичайних ситуацій, пріоритетом якої є запобігання їх виникненню та адекватне реагування на них, повинна базуватися на глибоких нормативно-правових та економічних знаннях і використанні сучасного міжнародного досвіду.

В процесі підготовки та написання дипломного проекту в економічному розділі курсант (студент, слухач) повинен обґрунтувати конкретні пропозиції з метою удосконалення пожежної безпеки об’єкту дослідження, обґрунтувати економічну ефективність затрат для здійснення запропонованих заходів.

У методичних рекомендаціях наведено приклади розрахунків економічних витрат при техніко-економічному обґрунтуванні заходів направлених на підвищення рівня пожежної безпеки об’єктів різного призначення, та заходів які спрямовані на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

Ефективне управління сучасними виробничими процесами вимагає ґрунтовного знання сучасних підходів і методів управління ризиками. В цьому аспекті підготовка фахівців з пожежної та техногенної безпеки базується не тільки на вивченні базових дисциплін, але і на глибокому розумінні сучасних економічних процесів, вмінні застосовувати економічні знання у практичній діяльності. Такий комплексний підхід у економіці знань дозволяє кваліфіковано визначати якісну та кількісну оцінку стану пожежної та техногенної безпеки підприємств, установ, організацій.

Включення економічного розділу в дипломний проект дозволяє оцінити кваліфікацію випускників на предмет економічного мислення та вміння реально і об’єктивно оцінити стан пожежної безпеки підприємства, запропонувати економічно доцільні варіанти удосконалення протипожежного захисту (об’ємно-планувальні рішення, протипожежні перешкоди, системи протидимного захисту, установки автоматичної пожежної сигналізації та гасіння пожежі, блискавкозахисту тощо).

Дана методична розробка може бути корисна також для викладачів навчальних закладів курсу «Основи безпеки життєдіяльності», керівників різних рівнів і форм господарювання, всіх зацікавлених осіб, відповідальних за пожежну безпеку та організацію надійного протипожежного захисту об’єктів виробничої та невиробничої сфери. 

ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЧАСТИНИ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ

 

Написання економічного розділу дипломного проекту передбачає певні етапи та методику, результатом яких є вибір оптимального варіанту протипожежного захисту (рис.1).

 

       
   
 
 

 


 

 

Згідно «Методичних рекомендацій для проведення Державної атестації випускників освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста зі спеціальності 7.092801 «Пожежна безпека» у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності МНС України» економічний розділ є обов’язковою складовою дипломного проекту.

Підготовка економічного розділу дипломного проекту курсантом (студентом, слухачем) проводиться під керівництвом керівника дипломного проекту та консультанта з економіки пожежної безпеки.

Не пізніше, як за 20 днів до захисту економічна частина дипломного проекту повинна бути представлена консультанту з економіки пожежної безпеки для перевірки. Зауваження консультанта після перевірки повинні бути враховані, і не пізніше, як за 10 днів до захисту економічна частина дипломного проекту повинна бути підписана консультантом (це дає право дипломнику захищати дипломний проект згідно графіку).

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...