Главная Обратная связь

Дисциплины:


Відсутність підпису консультанта з економіки пожежної безпеки не дає право курсанту (студенту, слухачеві) представити дипломний проект до захисту 

 

ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЧАСТИНИ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ ТА РОЗРАХУНКУ ЕКОНОМІЧНОГО ЕФЕКТУ ВІД ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОТИПОЖЕЖНИХ ЗАХОДІВ НА ДОСЛІДЖУВАНОМУ ОБ’ЄКТІ

Ефективність витрат на забезпечення пожежної безпеки об'єктів є обов'язковою умовою при техніко-економічному обґрунтуванні заходів, направлених на підвищення пожежної безпеки. Розрахунки економічного ефекту можуть використовуватися при визначенні цін на науково-технічну продукцію протипожежного призначення, а також для обґрунтування вибору заходів щодо забезпечення пожежної безпеки виробничих та невиробничих об’єктів.

Збитки в результаті пожеж визначаються як сума соціальних та економічних показників.

Витрати на забезпечення пожежної безпеки слід вважати ефективними з соціальної точки зору, якщо вони гарантують безпеку життєдіяльності людини, тобто унеможливлюють людські втрати у випадку виникнення пожежі. Витрати на забезпечення пожежної безпеки слід вважати ефективними з економічної точки зору, якщо вони забезпечують зменшення реальних матеріальних збитків у результаті здійснення пропонованих протипожежних рішень у порівнянні з можливими збитками від пожеж без запропонованих рішень.

Доцільність реалізації протипожежних рішень полягає в перевищенні збитку, який може бути завданий внаслідок пожежі без здійснення протипожежних заходів і визначається як сума прямих і побічних збитків 1), над сукупними витратами ресурсів на здійснення запропонованих протипожежних рішень (В).

З1 > В. (1)

Кінцевим результатом створення і використання заходів щодо забезпечення пожежної безпеки є важливість передбачених втрат (З2), які розраховують, виходячи з вірогідності виникнення пожежі після реалізації заходу щодо забезпечення пожежної безпеки на об'єкті.

Економічні результати (R), досягнуті завдяки здійсненню протипожежних заходів, визначаються як різниця між можливими збитками від пожеж без запровадження протипожежних рішень та можливими збитками, якщо ці рішення будуть впроваджені.

R = З1 – З2. (2)

Логічно, що

З1 > З2. (3)

Економічний ефект (Е) здійснення протипожежних заходів визначається як різниця між економічними результатами (R), досягнутими завдяки здійсненню зазначених заходів, і витратами на них (В):

Е = R – В, (4)

або:

Е = З1 – ( З2 + В), (5)

де: Е – економічний ефект здійснення протипожежних заходів;

R – економічні результати, досягнуті завдяки здійсненню протипожежних заходів;

З1 – збитки, які можуть бути завдані внаслідок пожежі без здійснення протипожежних заходів, визначається як сума прямих і побічних збитків;З2 – можливі збитки від пожежі за умови впровадження протипожежного рішення.

Економічний ефект від здійснення протипожежних заходів (Е) є величиною додатною, тобто він буде отриманий тоді, коли сума можливих збитків від пожежі за умови впровадження протипожежного рішення (З2) і сукупних витрат ресурсів на здійснення запропонованих протипожежних рішень (В) буде меншою від збитків, які можуть бути завдані внаслідок пожежі без здійснення протипожежних заходів (З1):

З1 > ( З2 + В), (6)

або коли сукупні витрати ресурсів на здійснення запропонованих протипожежних рішень (В) будуть від економічних результатів, досягнутих завдяки здійсненню протипожежних заходів (R):

R > В. (7)

Якщо можливі декілька варіантів реалізації заходів з метою забезпечення пожежної безпеки на об’єкті, тоді відбираються ті, які найбільше відповідають критеріям мінімізації збитків та максимізації економічного ефекту і гарантують ефективність як з економічної, так і соціальної точки зору. До даних варіантів включаються найкращі техніко-економічні показники, які відповідають кращим світовим і вітчизняним досягненням. При цьому повинні враховуватися можливості закупівлі техніки за кордоном, організації власного виробництва на основі придбання ліцензій, організації спільного виробництва із зарубіжними партнерами. Кращим визнається варіант заходу щодо забезпечення пожежної безпеки, який відповідає таким критеріям:

1) за умови тотожності збитків після реалізації протипожежного рішення має найбільше значення економічного ефекту і відповідає досягненню соціального ефекту;

2) за умови тотожності витрат на реалізацію протипожежного заходу має найбільше значення економічного ефекту і відповідає досягненню соціального ефекту.

Якщо метою здійснення протипожежного заходу є не безпосереднє запобігання пожежі, а забезпечення достовірної інформації про основні характеристики і параметри рівня пожежної безпеки на об’єкті, контролю за дотриманням правил пожежної безпеки, у випадку неможливості визначення впливу даного заходу на вартісну оцінку втрат, що запобігли, то при порівнянні альтернативних варіантів по забезпеченню пожежної безпеки кращим приймається той, витрати на досягнення якого мінімальні.

Для обчислення економічного ефекту від здійснення протипожежних заходів необхідно розрахувати показники З1, З2, В.

sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...