Главная Обратная связь

Дисциплины:


Розрахунок збитків в результаті пожежі без здійснення протипожежних заходів (З1)Даний розрахунок проводиться на основі використання нижче запропонованих формул. Приклади застосування формул при визначенні прямих матеріальних та побічних збитків від пожеж запропоновані в даній методичній розробці у додатках 1 і 2.

Розрахунок витрат на здійснення протипожежних заходів (В).

Прямі витрати конкретного протипожежного рішення обчислюються, виходячи із фактичних витрат на придбання устаткування та конструкцій, тобто для обчислення прямих матеріальних витрат при реалізації протипожежного рішення використовуються ціни прейскурантів або ринкові ціни на момент здійснення купівлі.

Крім прямих матеріальних витрат у структуру витрат конкретного протипожежного рішення входять витрати на заробітну плату працівників, які здійснюють монтаж, а також експлуатаційні витрати.

У таблиці 1 наведено рекомендовану структуру сукупних витрат конкретного протипожежного рішення. Використовуючи дані таблиці 1, а також величину прямих матеріальних витрат, обчислюємо сукупні витрати на здійснення протипожежного рішення.

 

Таблиця 1

Структура сукупних витрат конкретного протипожежного рішення

 

№ п/п Протипожежне рішення У відсотках до підсумку
Прямі матеріальні витрати
Витрати на заробітну плату
Експлуатаційні витрати
Разом

 

Розрахунок можливих збитків від пожежі за умови впровадження протипожежного рішення (З2).

Для розрахунку можливих збитків використаємо дані таблиці 2, де наведено коефіцієнти ступеня захисту за умови реалізації різних протипожежних рішень сз).

Використовуючи Кс, обчислюємо коефіцієнт К, який характеризує співвідношення між можливими збитків від пожежі за умови впровадження протипожежного рішення (З2) і збитками в результаті пожежі без їх здійснення 1) :

К = З2 / З1. (8)

К = 1 – Ксз. (9)

Обчислений коефіцієнт (К) та фактичні збитки в результаті пожежі без здійснення протипожежних заходів1) дає можливість розрахувати можливі збитки від пожежі за умови впровадження протипожежного рішення (З2):

З2 = З1 х К. (10)

 

Таблиця 2

Коефіцієнти ступеня захисту при здійсненні різних протипожежних рішень

 

№ п/п   Протипожежне рішення Коефіцієнти ступеня захисту, Ксз
Автоматична установка пожежогасіння 0,9
Автоматична пожежна сигналізація 0,5
Блискавкозахист 0,25
Протипожежні перешкоди 0,7
Аварійна вентиляція 0,95
Противибуховий захист 0,8
Протидимний захист 0,4
Вогнезахист будівельних конструкцій 0,35
Протипожежне водопостачання 0,5
Первинні засоби пожежогасіння 0,15
Шляхи евакуації 0,15
Система оповіщення 0,1

  

Всі розрахунки у дипломному проекті здійснюються під керівництвом керівника дипломного проекту та консультанта із економічної частини дипломного проекту.

Приклад розрахунку для дипломного проекту економічного ефекту від впровадження протипожежного заходу наведено у даній методичній розробці в додатку 1.

 

 

sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...