Главная Обратная связь

Дисциплины:


Розрахунок збитків в результаті пожежі без здійснення протипожежних заходів (З1)ВАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» є виробничим об’єктом. Вогнем пошкоджено конструктивні елементи приміщення цеху виробництва картону – стіни, перекриття, вікна, двері, а також системи вентиляції та освітлення, виробниче обладнання, знищена готова продукція.

Обчислимо збитки, які виникли внаслідок пожежі, при цьому використаємо формулу:

З1 = Спр + Скні + Снмі + С + Сд , (1)

Оскільки

Скні + Снмі = Ск-н , (2)

тоді формулу можна записати:

З1 = Спр + Ск-н + С + Сд , (3)

 

де З – збитків, які можуть бути завдані внаслідок пожежі без здійснення протипожежних заходів (сума прямих і побічних збитків від пожежі) від і-ої пожежі, тис. грн.;

Спр – прямі економічні матеріальні втрати від і-ої пожежі, тис. грн.;

Скні втрати в результаті відвернення ресурсів на компенсацію наслідків і-ої пожежі, тис. грн.;

Снмі втрати із-за невикористання можливостей унаслідок і-ої пожежі, тис. грн.;

С - соціально-економічні втрати від і-ої пожежі, тис. грн.;

Сд – витрати держави на виконання функцій забезпечення пожежної безпеки та гасіння пожеж, тис. грн.;

n - кількість пожеж за рік.

 

1. Розрахуємо прямі втрати в результаті пожежі пр):

Спр = ( СФв + Спрод ), (4)

де Спрпрямі економічні матеріальні втрати, грн;

СФв – втрати в результаті знищення чи пошкодження і-ою пожежею основних виробничих фондів – приміщення, систем вентиляції та освітлення, виробничого обладнання, грн.;

Спрод – втрати в результаті знищення (пошкодження) готової промислової та сільськогосподарської продукції, сировини, матеріалів та напівфабрикатів, проміжної продукції і-ою пожежею, грн.;

Для визначення втрат в результаті пошкодження пожежею основних виробничих фондів (СФв) використовуємо фактичні дані:

Залишкова вартість цеху (Зв) – 1200 тис. грн.

Залишкова вартість обладнання (Зв) – 340 тис. грн.

Ліквідаційна вартість обладнання (Лв) – 40 тис. грн.

Коефіцієнт амортизації обладнання (К1) – 0,1.

Коефіцієнт амортизації приміщення (К2) – 0,15.

Вартість систем вентиляції та освітлення – 180 тис. грн.

Ціна 1 тонни картонних виробів – 4 тис. грн.

Собівартість 1 тонни картонних виробів – 2,4 тис. грн.

Обсяг знищеної продукції – 2,5 тонн.

 

 

Отже, прямі економічні матеріальні втрати включають:

а) Прямі економічні втрати в результаті пошкодження приміщення цеху на виробництві обчислюємо за формулою:

СФв = (Зв –Лв) + (Зв х К2) (5)

СФв = (1200 - 0) + (1200 х 0,15) = 1200 + 180 = 1380 тис. грн.

б) Прямі економічні втрати в результаті знищення обладнання в приміщенні цеху обчислюємо за формулою:

СФв = (Зв –Лв) + (Зв х К1) (6)СФв = (340 - 40) + (340 х 0,1) = 300 + 34 = 334 тис. грн.

в) Прямі економічні втрати в результаті знищення систем вентиляції та освітлення становлять 180 тис. грн.

г) Прямі економічні втрати в результаті знищення продукції – картону розраховуються за формулою:

Спрод/п = С х q , (7)де C – собівартість одиниці картонної продукції;q – кількість втраченої продукції.Спрод = Спрод/п = С х q = 2,4 х 2,5 = 6 тис. грн.

Відповідно, використовуючи формулу (4), обчислюємо прямі втрати в результаті пожежі в цеху виробництва картону ВАТ «Київський картонно-паперовий комбінат»:

Спр = 1380 тис. грн. + 334 тис. грн. + 180 тис. грн. + 6 тис. грн. = = 1900 тис. грн.

 

2. Втрати в результаті відвернення ресурсів на компенсацію наслідків і-ої пожежі кні) та втрати із-за невикористання можливостей унаслідок і-ої пожежі нмі)обчислюємо за формулою:

Ск-н = ( Скні + Снмі ) = Спр х Кпоб (8)

Об’єкт дослідження відноситься до категорії виробничих приміщень, відповідно Кпоб = 1,9.

Відповідно:

Ск-н = 1900 тис. грн. х 1,9 = 3610 тис. грн.3. Обчислимо соціально-економічні втрати (С).При гасіння пожежі зазнали тілесних ушкоджень унаслідок впливу небезпечних факторів пожежі (опіки) 2 працівники комбінату. Один працівник отримав опіки I-II ступеня (легкий нещасний випадок із втратою працездатності до 9 днів), другий – II-III ступеня (тяжкий нещасний випадок без встановлення інвалідності із втратою працездатності більше 9 днів), що підтверджено довідкою із лікувального закладу. Відповідно соціально-економічні втрати (С) обчислюються за формулою:

Ссевтр = (С1 х n1) + ( С2 х n2) (9)

деСсевтр – втрати при вибутті трудових ресурсів з виробничої діяльності в результаті і-ої пожежі;

С1 = 0,9 тис. грн.втрати при легкому нещасному випадку,

С2 = 20,8 тис. грн. – втрати при тяжкому нещасному випадку без встановлення інвалідності;

n1 = 1;n2 = 1.Отже, соціально-економічні втрати становлять:Ссе = Ссевтр = (0,9 тис. грн. х 1) + (20,8 тис. грн. х 1) = = 0,9 тис. грн. + 20,8 тис. грн. = 21,7 тис. грн.

 

4. Витрати держави на виконання функцій забезпечення пожежної безпеки та гасіння пожеж (Сд) визначається як опосередкована вартісна величина одного виїзду підрозділів аварійно-рятувальної служби (АРС) за сигналом «Тривога». Даний показник визначається ГУ(У) України щорічно до 15 січня за результатами звітного року з урахуванням обласних показників чисельності особового складу, загальної кількості виїздів підрозділів АРС за сигналом "Тривога", а також середніх фактичних витрат на утримання одного співробітника АРС.

Сд = 19,5тис. грн.

Отже, згідно проведених розрахунків складових величини збитків від пожежі, що виникла в цеху виробництва картону ВАТ «Київський картонно-паперовий комбінат», використовуючи формулу (3), обчислимо загальну величину збитків:

З1 = Спр + Ск-н + С + Сд;

З1 = 1900 тис. грн. + 3610 тис. грн. + 21,7 тис. грн. +

+ 19,5 тис. грн.= 5551,2 тис. грн.

sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...