Главная Обратная связь

Дисциплины:


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року із змінами від 8 грудня 2004 року: Офіц. видання. – К.: «Ін Юре», 2006 року.

2. Закон України “Про пожежну безпеку” від 17 грудня 1993 року // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 5.

3. Закон України „ Про правові засади цивільного захисту” від 24 червня 2004 року // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 39.

4. Закон України «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру» від 8 червня 2000 року //Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 40.

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 липня 1994 року № 508 «Про затвердження Положення про Державну пожежну охорону».

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2003 року № 2030 «Про затвердження Порядку обліку пожеж та їх наслідків».

7.Постанова Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 175 «Про затвердження Методики оцінки збитків від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру».

8.Постанова Кабінету Міністрів України від 24 березня 2004 р. № 368 «Про затвердження Порядку класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за їх рівнями».

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2007 року № 1324 «Про затвердження Порядку розподілу суб'єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності для безпеки життя і здоров'я населення, навколишнього природного середовища щодо пожежної безпеки».

10. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 р. n 2348-р «Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми забезпечення пожежної безпеки на 2011-2015 роки».

11. Національний стандарт України “Пожежна безпека. Терміни та визначення основних понять (ДСТУ – 2272)”, затверджений Державним комітетом України з питань технічного регулювання та споживчої політики. Наказ від 29 червня 2006 року № 162 з наданням чинності з 1 жовтня 2006 року.

12. ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность». Методика оценки эффективности систем пожарной безопасности».

13. ДСТУ Б В.2.5-38:2008. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд.

14. ДБН В 2.5-13-98 «Пожежна автоматика будинків і споруд».

15. ДБН В. 2.5-23-2003. Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення.

16. Наказ МНС України від 2 квітня 2004 року № 151 «Типові норми належності вогнегасників».

17. Наказ МНС України від 19 жовтня 2004 року № 126 «Правила пожежної безпеки в Україні».

18. Наказ МНС України від 22 серпня 2005 року № 161 «Перелік однотипних за призначенням об'єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації».19. Наказ МНС України від 6 лютого 2006 року № 59 «Інструкція з організації роботи органів державного пожежного нагляду».

20. Наказ МНС України від 3 грудня 2007 року № 833 «Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою.

21. Тимчасові методичні рекомендації щодо визначення побічних збитків від пожеж / Головне управління ДПО МВС України. – К., 1998.

22. Аболенцев Ю.Н. Экономика противопожарной защиты. - М.: ВИПТШ, 1986. –

23. Міллер О.В., Парубок О.М., Харчук А.І. Організація пожежно-профілактичної роботи: Навчальний посібник. – Львів, 2009. – 392 с.

24. Методичні рекомендації для проведення Державної атестації випускників освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста зі спеціальності 7.092801 «Пожежна безпека» у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності МНС України. – Львів: ЛДУ БЖД, 2006. – 24 с.

 

 

.

sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...