Главная Обратная связь

Дисциплины:


Голова циклової комісії __О.К. Гуменюк(підпис)

Екзаменатор ___________________ Є.І.Можина

( підпис)

Миколаївський базовий медичний коледж

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст

Напрям підготовки 6.120101 «Сестринська справа»

Спеціальність 5.12010105 «Акушерська справа» Семестр ІІ

Навчальна дисципліна «Українська мова (за професійним спрямуванням)»

 

Додаток до білета № 4

Завдання 2.1.Замість крапок допишіть префікси.

А) …писати результати аналізів у карту хворого.

…писати хворого із клініки.

…писати епікриз.

Б) …брати потрібний метод із цілої низки можливих.

…брати необхідні для певної наукової роботи дані.

…брати процедурний кабінет.

В) …звище хворого.

…звисько тварини.

…рва біля дому.

Г)…руйнувати стереотипи лікування.

…цілити хворого.

…гасання збудника інфекції.

 

Завдання 2.2. Перекладіть українською мовою і порівняйте правопис префіксів:

Межвенозный, безводный, обрызгиваемый, переспелый, безглазый, беспозвоночный,

безбелковый, отхаркивающий, предынфарктный, бессонница, безрогий, бесчелюстной,

междолевой, беззубый, бессознательный, переход, бессильный, обследование, прижигание,

прилегающий, сброс, сварной, сборный, сбалансировать, зрячий, зрелый, безбалластный,

отщеплять.

 

 

Затверджено на засіданні

циклової комісії гуманітарних дисциплін

Протокол № 4 від 22 квітня 2014 року

Голова циклової комісії ____________________ О.К. Гуменюк

(підпис)

Екзаменатор ___________________ Є.І.Можина

( підпис)

Миколаївський базовий медичний коледж

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст

Напрям підготовки 6.120101 «Сестринська справа»

Спеціальність 5.12010105 «Акушерська справа» Семестр ІІ

Навчальна дисципліна «Українська мова (за професійним спрямуванням)»

 

Додаток до білета № 5

Завдання 2.1.Перекласти українською мовою поширені в протоколах мовні звороти.

 

Список прилагается, принимать участие ,вести в состав, вне всякого сомнения, воздержаться при голосовании, выдвигать кандидатуру, выписка из протокола, высказывать свое мнение, единогласно, на повестке дня, обсудить вопрос, под председательством, поставить вопрос ребром, поступило предложение, прения по докладу, учредительное собрание, ход событий, поставить на вид, прийти к согласию, следующим будет выступать, решающий голос.

 

Завдання 2.2.Відредагувати витяг з протоколу.

 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 24

Засідання профспілкового комітету

ТОВ «Студентська хвиля»

від 25 лютого 1999 р.

члени профспілкового комітету.

 Присутні: директор Кравцова Л. Г.,

голова профспілки Сіроштан Т. Б.,

 

УХВАЛИЛИ:

Виділити Власенко Вікторії Михайлівні матеріальну допомогу врозмірі 500 гривень.

 

СЛУХАЛИ:

Інформацію прибиральниці Власенко В. про важкий матеріальний стан її сім’ї та прохання виділити

Їй матеріальну допомогу.

 

28.02.99 р.

 

Оригінал підписали:

Голова (підпис) В. І. Мартинов

Секретар(підпис) С. М. Ковальов

 

 

Затверджено на засіданні

циклової комісії гуманітарних дисциплін

Протокол № 4 від 22 квітня 2014 року

Голова циклової комісії ____________________ О.К. Гуменюк

(підпис)

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...