Главная Обратная связь

Дисциплины:


Якість продукції покращилася за рахунок чого обсяг товарної продукції зріс на 2,3 тис.грнНа взуттєвих підприємствах не існує ґатунку продукції а є сертифікат якості. Продукція може відповідати, або не відповідати сертифікату якості.

Продукція, що відповідає вимогам сертифіката якості, має свою певну ціну. Продукція, що не відповідає вимогам сертифіката якості, оцінюється спеціалістами підприємства та виставляється на продажу. Якщо за такою ціною її не купують, то вона ще уціняється. В цьому випадку втрати з випуску продукції у вартісному вираженні визначаються таким чином:

Наприклад:

Вироблено 2400 пар напівчеревиків чоловічих. Вартість всього випуску у відпускних цінах - 360,0 тис.грн. 100 пар взуття не відповідали сертифікату якості і були реалізовані за ціною:

50 пар - за ціною на 10% дешевше;

50 пар - за ціною на 20% дешевше.

Визначити втрати у випуску продукції через погіршення якості.

Визначимо ціну 1-ї пари взуття = 360 тис.грн./2400 = 150 грн.

Втрати у випуску складають:

50 пар * 150 грн. * 10 / 100 = 750 грн.

50 пар * 150 грн. * 20 / 100 = 1500 грн.

Загальні втрати складають 2250 грн. (750 грн. + 1500 грн.)

у % до випуску = 2,250 тис.грн. * 100 / 360 тис.грн. = 0,625%

Втрати у випуску продукції від погіршення її якості склали 2250 грн. (0,625%)

Крім цього можуть мати місце втрати від поганої якості в процесі виготовлення продукції (втрати від браку). Щоб прослідкувати за динамікою цього показника находять скільки склали втрати від браку у розрахунку на один виріб в двох періодах, що йдуть один за одним та порівнюють їх між собою. Зниження втрат свідчить про покращення якості, а збільшення - про його погіршення.

Третім критерієм оцінки якості продукції є збільшення або зменшення суми штрафів, що сплачені за невідповідну якість. При цьому обов’язково слід розрахувати суму штрафів, що припадає на одиницю продукції. Зіставляються ці показники за два періоди, що слідують один за одним.

Четвертим показником, що характеризує якість продукції - є ступінь оновлення асортименту продукції. Усі чотири показники в достатній мірі характеризують стан якості продукції.

З якістю тісно пов’язаний такий показник, як ритмічність випуску продукції. Під ритмічним випуском розуміють випуск у відповідності з графіком (планом).

Для кількісної оцінки ритмічності є показник: коефіцієнт ритмічності випуску продукції. У випадку ритмічної роботи коефіцієнт ритмічності дорівнює 1, у решті випадків він менше 1. Розрахувати його можна різними способами. Найпростіший - це відношення кількості днів з виконаним завданням до загальної кількості робочих днів.

Наприклад: Всього в періоді, що аналізується 25 робочих днів, з них протягом 20 днів завдання виконувалося, а протягом 5 днів - ні.Тоді Критм = 20 / 25 = 0,8 (робота не ритмічна)

Є й інші способи розрахунків:

Так, Кр = 1- Вн / Впл, де

Вн, Впл - випуск недоданої продукції та випуск плановий відповідно.

Наприклад: 5 денки План Факт Недодана прод.

І 820 800 20

ІІ 820 840 -

Всього 1640 1640 20

 

Критм = 1 - 20 / 1640 = 0,988

ритм = -20 од.

Робота виконувалась не ритмічно, недодана продукція склала 20 од.

Окрім розглянутих на випуск можуть впливати і інші фактори (див. тему: "Аналіз трудових показників")

Аналіз обсягу реалізації продукції

 

Задачі аналізу обсягу реалізації продукції

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...