Главная Обратная связь

Дисциплины:


Додаток до білета № 16 

Завдання 2.1. Утворiть вiд поданих дієслів просту, складну i складену форми майбутнього часу, провiдмiняйте їх за числами i особами за зразком:

 

В’янути, укоротити, ускладнювати, зшивати, зцiджувати, таблетувати, вилучати, доглядати.

 

Зразок:тримати — я утримаю, ми утримаємо, ти утримаєш, ви утримаєте, він утримає, вони утримають; тримати-триматиму, буду тримати

Завдання 2.2. Вилучіть неправильні словосполучення, які не відповідають нормам літературної вимови:

 

Ужити заходiв, прийняти заходи; брати (взяти) участь, прийняти участь; погодити, поскорити погодження; вплинути, здiйснити вплив; вирiшити, розв’язати, забезпечити рiшення; боротися, проводити боротьбу; не можна визнати задовiльним, не може бути визнаним задовiльним; не з’являються на заняття, мають мiсце випадки неявки на заняття; прошу надати мені вiдпустку, прошу Вашого дозволу про надання мені вiдпустки; треба направити, повинен бути направлений; присутнi одностайно схвалили, одностайне схвалення дiстала.

 

Затверджено на засіданні

циклової комісії гуманітарних дисциплін

Протокол № 4 від 22 квітня 2014 року

Голова циклової комісії ____________________ О.К.Гуменюк

(підпис)

Екзаменатор _________________ Є.І.Можина.

( підпис)

 

Миколаївський базовий медичний коледж

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст

Напрям підготовки 6.120101 «Сестринська справа»

Спеціальність 5.12010105 «Акушерська справа» Семестр ІІ

Навчальна дисципліна «Українська мова (за професійним спрямуванням)»

 

Додаток до білета № 18

Завдання 2.1. Розкрийте дужки і оберіть найдоречніші синоніми; поясніть свій вибір.

Медична сестра терапевтичного відділення була (працелюбна, працьовита, роботяща, трудолюбива);

Василя Павловича бстежите повністю (тоді, згодом, перегодя), коли будуть результати первинних аналізів;

Ольга Іванівна – акушер-гінеколог не намагався приховати (щирих, чистосердечних, відвертих, неприхованих) почуттів.

Завдання 2.2. Підберіть синоніми до поданих слів. Складіть з ними речення.

Симптом,апелювати, виліковувати, позбавлятися (інвалідності), оберігати (хвору ногу), апробувати,

стимулювати, ампутувати..

 

Завдання3.Відредагуйте текст документа.

 

Резюме

Лазаришина Ганна Максимівна

Домашня адреса:03456, м.Тернопіль,

вул. Тарасівська,буд. 64-б, кв. 42

Телефон:35-81-14

Мета: заміщення вакантної посади менеджера по кадрам з умовою професійного росту.

Особисті дані: 1989-1994 рр. – економічний факультет Львівського державного університета.2002-2005 рр. – факультет менеджменту Національної академії управління.

Відвідую курси англійської мови.

Освіта: українка; 1972 р.н.; одружена, маю сина п’яти років.

Досвід роботи: 1994-2003 рр. – Управління Маріупольського порту, економіст.

2003 р. – до цього часу – ВАТ “Будмаш”, менеджер відділу постачання.

Додаткові відомості: практичний досвід роботи з ПК; українська та російська мови – вільне володіння. 1989-1994 рр. – економічний факультет Львівського державного університету. 2002-2005 рр. – факультет менеджменту Національної академії управління.

 

 

Затверджено на засіданні

циклової комісії гуманітарних дисциплін

Протокол № 4 від 22 квітня 2014 року

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...