Главная Обратная связь

Дисциплины:


Голова циклової комісії __ О.К. Гуменюк(підпис)

Екзаменатор ___________________ Є.І.Можина.

Миколаївський базовий медичний коледж

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст

Напрям підготовки 6.120101 «Сестринська справа»

Спеціальність 5.12010105 «Акушерська справа» Семестр ІІ

Навчальна дисципліна «Українська мова (за професійним спрямуванням)»

 

Додаток до білета № 20

Завдання2.1. Відредагуйте текст. Поясніть доречність вживання даної лексики в ділових паперах.

 

ХАРАКТЕРИСТИКА

талановитого студента нашого коледжу Бондаренка Андрія Михайловича

Бондаренко А. М. вже цілих 2 роки навчається в коледжі, де виховують серйозних і відданих своїй справі медичних сестер. Андрій гордо несе прапор з чашею і змією, підтверджуючи високе звання

медика, яке незабаром, ми думаємо, він одержить. Андрюша приймає участь у роботі семінарів, науково-практичних конференцій. На всеукраїнській, міжвузівській олімпіаді, теж показав не погані результати.

З відповідальністю відноситься до громадських доручень.

На заняття до вузу не запізнюється, завжди вітається з вахтеромі викладачами академії, і тому всі його люблять і постійно кличуть до себе в гості, бо, як кажуть, він — «душа компанії».

Характеристика видана за місцем вимоги .

 

25.05.2014 року.

 

Староста групи № 307 Шишкіна Н. О.

 

Затверджено на засіданні

циклової комісії гуманітарних дисциплін

Протокол № 4 від 22 квітня 2014 року

Голова циклової комісії ____________________ О.К. Гуменюк

(підпис)

Екзаменатор ___________________ Є.І.Можина

( підпис)

 

Миколаївський базовий медичний коледж

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст

Напрям підготовки 6.120101 «Сестринська справа»

Спеціальність 5.12010105 «Акушерська справа» Семестр ІІ

Навчальна дисципліна «Українська мова (за професійним спрямуванням)»

 

Додаток до білета № 22

Завдання2.1. Визначте в тексті однорідні члени речення.

1. У мезоплазмі розташовуються основні утворення клітини ядро органоїди мембрани тощо. 2. І гліоксаль і діацетил можуть бути одержані при обмеженому окисленні відповідних двохатомних спиртів етиленгліколя та бутандіола 92,3. 3. Для реєстрації документів, котрі надійшли і які створюються, застосовують однотипні реєстраційні форми реєстраційно-контрольну картку чи

журнали реєстрації вхідних і вихідних документів.

Завдання2.2. Поставити розділові знаки в реченнях з однорідними членами.

1. Чорний колір зради а червоний то любов очі в мене два свічада і палка татарська кров.

2. Здається з усієї України злетілися сюди солов’ї щоб своїм щебетом розбудити тих хтолюбив їх слухати ще з дитинства і в роки юності і в хвилини перепочину поміж боями.

3. І ніби з нею все пройшло навіки весна бажання і утіхи і вся краса життя й землі (Олесь)

4. Отут на узліссі в минулій війні горіли колись партизанські вогні (Малишко)

5. Сиплеться осипається листя гнуться горбляться берези плаче і посміхається крізь сльози

осінь і напрошує журбу на мою наболілу душу (Стефаник.)

 

Затверджено на засіданні

циклової комісії гуманітарних дисциплін

Протокол № 4 від 22 квітня 2014 року

Голова циклової комісії ____________________ О.К. Гуменюк

(підпис)

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...