Главная Обратная связь

Дисциплины:


Екзаменатор _ Є.І.Можина 

Миколаївський базовий медичний коледж

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст

Напрям підготовки 6.120101 «Сестринська справа»

Спеціальність 5.12010105 «Акушерська справа» Семестр ІІ

Навчальна дисципліна «Українська мова (за професійним спрямуванням)»

 

Додаток до білета № 23

Завдання2.1. Виправте помилки, запишіть правильну назву часу.

 

На годиннику було без п’яти хвилин на 12.

Заняття в коледжі починають у 8.00.

О 4 годині пробив дзвін у настінному годиннику.

Операція розпочинається в 9 годин.

Процедури триватимуть менше годинки.

Повертаємось додому в 20 годин вечора.

Стерилізувати інструментарій треба в 21 годину вечора.

 

Завдання2.2.Сформулюйте репліки – запитання медичної сестри (акушерки) до хворого для з’ясування його паспортних даних, вживаючи різні форми звертання, вставні слова, мовні звороти. Запишіть та поясніть

розділові знаки при діалозі.

 

Лікарю необхідно знати прізвище, ім’я, по батькові, вік, місце роботи, професію, посаду,

домашню адресу, номери домашнього та службового телефону, домашню адресу та

номери телефону найближчих родин хворого.

 

Затверджено на засіданні

циклової комісії гуманітарних дисциплін

Протокол № 4 від 22 квітня 2014 року

Голова циклової комісії ____________________ О.К. Гуменюк

(підпис)

Екзаменатор ___________________ Є.І.Можина

( підпис)

 

Миколаївський базовий медичний коледж

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст

Напрям підготовки 6.120101 «Сестринська справа»

Спеціальність 5.12010105 «Акушерська справа» Семестр ІІ

Навчальна дисципліна «Українська мова (за професійним спрямуванням)»

 

 

Додаток до білета № 24

 

Завдання2.1.Перекладіть поширені мовні звороти, дотримуючись лексичної точності перекладу.

Быть на хорошем счету, в его пользу, держаться в стороне, за отсуствием сведений,

заслуживать внимания, наверстать упущенное, записать взыскание, на общественных

началах, общественное мнение, оценить по достоинству, поставить в пример, прилагать

усилия, вводить в заблуждение, добрый по характер, не по плечу, дисциплинарное

взыскание, по поручению, по собственной инициативе.

 

Завдання2.2.Відредагуйте речення:

1. Справку потрібно зарегіструвати.

2. Слідуюча зупинка«Студентська».

3. Аптека працює круглодобово.

4. Студенти приймають участь у наукових конференціях.

5. Важкопоранені з нетерпінням чекали допомоги.

6. Прошу надати відпустку по хворобі.

7. Про неприємну звістку доведеться повідомити потелефону.8. Найбільш змістовнішою була доповідь Кондакової.

9. Призначили зробити кардіограму серця.

10. На протязі двох неділь триватимуть канікули.

11. Напишіть, будь - ласка,свою автобіографію.

12. Пацієнт впав у обморок.

 

Затверджено на засіданні

циклової комісії гуманітарних дисциплін

Протокол № 4 від 22 квітня 2014 року

Голова циклової комісії ____________________ О.К. Гуменюк

(підпис)

Екзаменатор ___________________ Є.І.Можина

( підпис)

Миколаївський базовий медичний коледж

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст

Напрям підготовки 6.120101 «Сестринська справа»

Спеціальність 5.12010105 «Акушерська справа» Семестр ІІ

Навчальна дисципліна «Українська мова (за професійним спрямуванням)»

 

 

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...