Главная Обратная связь

Дисциплины:


Додаток до білета № 28 

Завдання2.1.Перекладіть українською мовою.

 

Сустав — это подвижное соединение костей. На одноЙ из костей, сочленяющихся в суставе, находится ямка — суставная впадина. В нее входит соответствующая ей по формеголовка другой сочленяющейся кости. Впадина и головка покрыты слоем блестящего гладкого хряща. Образующие суставкости соединяются очень прочными связками. Снаружи сустав покрыт суставной сумкой. В ней находится суставнаяжидкость. Таким образом, суставы включают следующие элементы: суставные поверхности, покрытые хрящом; суставнаясумка; суставная полость, заполненная жидкостью. Виды суставов: тазобедренный, коленный, локтевой.

 

 

Завдання2.2.Відредагуйте документ.

 

Головному лікарю лікарні

Івко Л. М.

Карпенко Лідія Іванівна,

Медичної сестри терапевтичного відділення

 

ЗАЯВА

Прошу надати мені відпустку для відвідання бабусі на три дні до 11 червня 2014 р.Прошу в моєму проханні не відмовити.

8 червня Карпенко Л.І.

 

 

Затверджено на засіданні

циклової комісії гуманітарних дисциплін

Протокол № 4 від 22 квітня 2014 року

Голова циклової комісії ____________________ О.К. Гуменюк

(підпис)

Екзаменатор ___________________ Є.І.Можина

( підпис)

Миколаївський базовий медичний коледж

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст

Напрям підготовки 6.120101 «Сестринська справа»

Спеціальність 5.12010105 «Акушерська справа» Семестр ІІ

Навчальна дисципліна «Українська мова (за професійним спрямуванням)»

 

 

Додаток до білета № 30

 

Завдання2.1. Відредагуйте речення.

У всій групі зробили прививки від дезентирії.

На адресу лікарні поступив грошевий перевод за медичні послуги.

На слідуючій неділі на протязі двох днів у лікарні відбуватиметься семінар медиків.

На протязі тижня проводиться вакцинація.

Операція відбудеться о 19 годині вечора.

Наступної неділі ми вирушаємо на практику.

 

Завдання2.2.Перепишіть, розкриваючи дужки, дотримуючись граматичної правильності

писемного мовлення.

 

1. Ми (по)новому розумієм світ, (по)іншому і любим, і страждаєм.

2. І на виріст, і (на)силу, й на личко у батька вдався.

3. (По)моєму, кожна людина мусить хоч раз коли – небудьсягнути свого зеніту.

4. Кожен вишукував товариша (по)своєму пірю: пани віталися тільки до панів, купці — до

купців.

5. Трясе цап бороду, бо так звик (за)молоду.

6. Не народилася і ненародиться та сила, щоб наш народ (на)вколішки поставити.

7. Герой користі не шукає (з)роду.

8. Ще пам’ята (до)нині сивий Львів рядки друкованих (у)перше літер.9. Всі (в)чотирьох вийшли з хати.

10. Завіса раптом роздерлася (на)двоє.

11.(Від)коли ти таким розумним став?

12. Потерплю (до)завтра.

 

Затверджено на засіданні

циклової комісії гуманітарних дисциплін

Протокол № 4 від 22 квітня 2014 року

Голова циклової комісії ____________________ О.К. Гуменюк

(підпис)

Екзаменатор ___________________ Є.І.Можина

( підпис)

Миколаївський базовий медичний коледж

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст

Напрям підготовки 6.120101 «Сестринська справа»

Спеціальність 5.12010105 «Акушерська справа» Семестр ІІ

Навчальна дисципліна «Українська мова (за професійним спрямуванням)»

 

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...