Главная Обратная связь

Дисциплины:


Дніпродзержинського індустріального коледжу ДВНЗ УДХТУ1. Директор Дніпродзержинського індустріального коледжу ДВНЗ УДХТУ забезпечує опрацювання Приймальною комісією електронних заяв, що надійшли до Дніпродзержинського індустріального коледжу ДВНЗ УДХТУ відповідно до Умов прийому, цього Порядку та Правил прийому до Дніпродзержинського індустріального коледжу ДВНЗ УДХТУ.

2. Електронна заява із статусом «Зареєстровано в Єдиній базі» розглядається Приймальною комісією Дніпродзержинського індустріального коледжу ДВНЗ УДХТУ не пізніше закінчення наступного робочого дня з дати встановлення їй відповідного статусу, а та, якій зазначений статус встановлено 01 серпня, – до 12 години поточного робочого дня. За результатами розгляду уповноважена особа Приймальної комісії надає електронній заяві один з таких статусів, що відображаються в особистому кабінеті вступника: «Зареєстровано у вищому навчальному закладі» або «Потребує уточнення вступником».

При встановленні електронній заяві статусу «Потребує уточнення вступником» уповноважена особа невідкладно вносить до відповідного розділу Єдиної бази вичерпний перелік даних, що потребують уточнення, із зазначенням способу та дати, до якої їх необхідно подати. Внесені дані відображаються в особистому електронному кабінеті вступника. Після уточнення вступником необхідних даних уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника на «Зареєстровано у вищому навчальному закладі».

3. На підставі рішення Приймальної комісії про допущення чи недопущення вступника до участі у конкурсному відборі для вступу до Дніпродзержинського індустріального коледжу ДВНЗ УДХТУ уповноважена особа встановлює електронній заяві вступника статуси «Допущено до конкурсу» або «Відмовлено вищим навчальним закладом» (із зазначенням причини відмови).

4. При виявленні Дніпродзержинським індустріальним коледжем ДВНЗ УДХТУ технічної помилки, зробленої під час внесення даних до Єдиної бази, за рішенням Приймальної комісії електронну заяву може бути анульовано до моменту встановлення статусу «Рекомендовано до зарахування», що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. При цьому електронній заяві встановлюється статус «Скасовано вступником (або вищим навчальним закладом)» з обов’язковим зазначенням причини скасування. Така заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі.

Приймальна комісія повідомляє вступника про своє рішення у день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву на цю саму спеціальність до Дніпродзержинського індустріального коледжу ДВНЗ УДХТУ.

Виправлення технічних помилок відбувається до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання.5. Уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника, який пройшов конкурсний відбір та щодо якого Приймальною комісією прийнято рішення про рекомендування до зарахування на навчання відповідно до розділу XІIІ Правил прийому, зі статусу «Допущено до конкурсу» на статус «Рекомендовано до зарахування».

Зміна статусів електронної заяви вступника, що передбачена пунктами 3–5 цього розділу, здійснюється у строки, визначені пунктами 4.2, 4.3 розділу ІV Правил прийому.

6. Вступник, статус електронної заяви якого встановлено як "Рекомендовано до зарахування", зобов'язаний виконати вимоги пункту 15.1 розділу XV та пунктів 16.4 та 16.5 розділу XVІ Правил прийому.

7. Після виконання вступником вимог, передбачених пунктом 6 цього розділу, директор Дніпродзержинського індустріального коледжу ДВНЗ УДХТУ на підставі рішення Приймальної комісії про рекомендування на зарахування для навчання видає наказ про зарахування на навчання такого вступника, на підставі якого уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника на "Включено до наказу".

8. У разі невиконання вступником, електронна заява якого отримала статус «Рекомендовано до зарахування», вимог, передбачених пунктом 6 цього розділу, рішення про рекомендування його на зарахування анулюється Приймальною комісією Дніпродзержинського індустріального коледжу ДВНЗ УДХТУ. На підставі цього уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника на статус «Виключено зі списку рекомендованих» або «Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)»

 

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...