Главная Обратная связь

Дисциплины:


Класи умов праці залежно від рівня шуму, вібрації, інфразвуку та ультразвуку на робочих місцяхФактор виробничого середовища Клас умов праці
допустимі шкідливі Небезпечні (екстремальні)
1 ступінь 2 ступінь 3 ступінь 4 ступінь
Шум, дБА екв. <ГДР 1.1-3* 3,1- 6 6,1 -9 >9,1 130*****
Вібрація загальна, локальна, рівень віброшвидкості, дБА <ГДР <3** 3.1 - 6 6,1 -9 9,1 - 12 >12
Вібрація імпульсна, віброприскорення, разів <ГДР - 1,1 - 2 2,1-3 3,1 - 4 >4
Інфразвук, дБ <ГДР <3*** 3,1- 6 6.1 -9 >9,1  
Ультразвук повітряний, дБ <ГДР < 5**** 5,1 - 10 10,1- 15 >15,1  

* Перевищення ГДР на дБА екв. (відлік для визначення ступенів 3 класу від 80 дБА) за СН

** Перевищення рівнів віброшвидкості на дБА екв. кор.

*** Перевищення в одній з частот на дБ.

**** Перевищення в одній з частот на дБ.

***** Перевищення вказаних величин у будь-якій октавній смузі.

Таблиця Д 2.2

Класи умов праці при дії електромагнітних випромінювань перевищення ГДР, разів)

Фактор виробничого середовища Клас умов праці
допус­тимі шкідливі   небезпечні (екстремальні)  
    1 ступінь 2 ступінь 3 ступінь 4 ступінь
Постійне магнітне поле <ГДР 1,1-3,0 3,1-5,0 5,1-10 >10  
Електростатичне поле <ГДР 1,1-3.0 3.1-5,0 5,1-10 >10  
Електричні поля промислової частоти (50 Гц) (для всього робочого дня) <ГДР 1,1-3,0 3,1-5,0 5,1-10 >10  
Магнітні поля промислової частоти (50 Гц) (для робочого дня) <ГДР 1,1-3,0 3,1 5,0 5.1-10 >10  
Електромагнітні випромінювання радіочастотного діапазону:
0,01 -3МГц <ГДР 1,1-3,0 3.1-5,0 5,1-10 >10  
3 - 30 МГц <ГДР 1.1-3.0 3,1-5,0 5,1-10 >10  
30 - 300 МГц <ГДР 1,1-3,0 3,1-5,0 5,1-8 8,1-10 >10
300 МГц – 300 ГЩ <ГДР 1,1-3.0 3,1-5.0 5,1 -8 8,1 -10 >10
Лазерне випромінювання* <ГДР ГДР1 1,1-3,0 3,1-6 6,1 -10 >10
ГДР2 ГДР2 ГДР2 ГДР2 ГДР2

* Для ГДР при тривалості впливу рівній або більшій за 0,2 години.

ГДР1 - для постійного впливу

ГДР2 - для однократної дії

Таблиця Д 2.3

Класи умов праці за показниками мікроклімату для виробничих приміщень та відкритих територій в теплу пору рокуФактор виробничого середовища Клас умов праці
оптимальні допустимі шкідливі небезпечні (екстремальні)
1 ступінь 2 ступінь 3 ступінь 4 ступінь
Температура повітря, °С За ДСН 3.3.6-042-99* За ДСН 3.3.6-042-99* За показником Індексу теплового навантаження середовища (ІТНС)
Швидкість руху повітря, м/с -“- -“- За показником Індексу теплового навантаження середовища (ІТНС)
Вологість повітря, % -“- -“- -“-
Теплове випромінювання, Вт/м2 -“- -“- 141-1500 1501-2000 2001-2500 2501-3500 >3500

* ДСН 3.3.6-042-99 “Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень”.

Таблиця Д 2.4

Класи умов праці за показником Індексу теплового навантаження середовища для виробничих приміщень та відкритих територій в теплу пору року (°С)

Категорія робіт Загальні енерговитрати, Вт Клас умов праці
оптимальні допустимі шкідливі
1 ступінь 2 ступінь 3 ступінь 4 ступінь
Іа Іб ІІа ІІб ІІІ до 139 140- 174 175-232 233 – 290 > 290 21,0-23,4 20,2 - 22,8 19,2-21,9 18,2-10,9 17,0-18,9 23,5 - 25,4 22,9 - 25,1 22,0-25,1 21,0-23,9 19,0-21,8 25,5 – 26,6 25,9-26,1 25,2 - 25,5 24,0 - 24,2 21,9- 22,2 26,7 - 27,4 26.2 - 26,9 25,6 - 26,3 24.3 - 25.0 22,3 - 23,4 27,5-28,6 27,0-27,9 26,3-27,3 25,1-26,4 23,5-25,7 28,7-31,0 28,0-30,3 27,4-29,9 26,5-29,1 25,8-27,9

Таблиця Д 2.5

Класи умов праці за показниками мікроклімату для виробничих приміщень у холодну пору року

Показник мікроклімату Клас умов праці
температура повітря, 0С (нижня межа) оптимальні допустимі шкідливі
Категорія робіт Загальні енерговитрати, Вт 1 ступінь 2 ступінь 3 ступінь 4 ступінь
Іа Іб ІІа ІІб ІІІ до 139 140-174 175-232 233 – 290 >290 за ДСН 3.3.6-042-99 за ДСН 3.3.6-042-99 18,1 -20,0 17,1-19,0 4,1–16,0 13,1- 15,0 12,1- 14,0 16,1- 18,0 15,1-17,0 12,1-14,0 11,1-13,0 10,1-12,0 14,1-16,0 13,1- 15,0 10,1-12,0 9,1-11,0 8,1-10,0 12,0-14,0 11,0-13,0 8,0-10,0 7,0-9,0 6,0-8,0
вологість повітря, % -“- -“- Вимоги відсутні
швидкість руху повітря, м/с -“- -“- при збільшенні швидкості руху повітря на 0,1 м/с від оптимальної за ДСН температура повітря має бути збільшена на 0,2 °С.

Таблиця Д 2.6

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...