Главная Обратная связь

Дисциплины:


ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕРЖАВНОЇ ТЕРИТОРІЇ ДАНІЇЗаняття 1.

СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНА СУТНІСТЬ ДЕРЖАВИ ЯК ГОЛОВНОЇ ФОРМИ ГЕОПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ СВІТОВОГО СУСПІЛЬСТВА.

 

Питання для обговорення

1. Поняття території і територіальної (геопросторової) організації.

2. Держава як головна форма геопросторової організації світового суспільства. Понятійно-термінологічна система, що розкриває її сутність.

3. Державна територія та її складові частини.

 

Практичні завдання

1. Ознайомитися з поняттями території і територіальної організації суспільства. [5, с. 18-22 або 9, с. 22-28].

2. Скласти короткий понятійно-термінологічний словник політичної географії. Записати і вивчити визначення понять:

 


політична карта світу

країна

держава

суверенітет держави

метрополія

володіння (залежна територія)

спірна територія

територія держави

(державна територія)

внутрішні води держави

історичні води

територіальні води

(територіальне море)

анклав, напіванклав, ексклав

державний кордон

делімітація кордону

демаркація, редемаркація кордону

економічна зона (виняткова

морська економічна зона)

континентальний шельф

прилегла зона (прилеглі води)

відкрите море

форма державного правління

республіка

монархія

абсолютна монархія

теократична монархія

конституційна (парламентська) монархія

форма державного устрою

адміністративно-територіальний устрій

унітарна держава

федерація (федеративна держава)

автономія

столиця

політичний режим

демократія

автократія


 

3. Накреслити схему державної території, економічної зони та континентального шельфу однієї з держав (за вибором) і скласти їх письмову характеристику. (Зразок виконання завдання на прикладі Данії наведено на рис. 1 і в додатку 1).

Варіанти держав: Канада, США, Мексика, Панама, Венесуела, Колумбія, Бразилія, Аргентина, Чилі, Південна Африка, Єгипет, Індія, Таїланд, Китай, Малайзія, Індонезія, Росія, Норвегія, Великобританія, Франція, Іспанія, Італія, Хорватія, Туреччина, Болгарія, Греція.

4. Знайти на політичній карті світу відособлені частини державних територій –анклави, напіванклави, ексклави. Підготувати коротке повідомлення про них.

 

Література і джерела

1. Географический энциклопедический словарь: Понятия и термины. – М.: Изд-во БСЭ, 1989.

2. Дахно І.І. Країни світу: Енциклопедичний довідник. – К.: Мапа, 2005. – 608 с.

3. Довідкові атласи, картосхеми окремих країн.

4. Дубович І. Країнознавчий словник-довідник. – Львів: Вид. дім “Панорама”, 2003. – 580 с. Країнознавчий словник-довідник.—5-те вид., перероб. і доп. Рекомендовано МОН / Дубович І.А. — К., 2008. — 839 с.5. Економічна і соціальна географія світу: Навч. посібник / За ред. С.П. Кузика. –Львів: Світ, 2002, 2003, 2005. – С. 18-22, 36-37, 40-42.

6. Економічна і соціальна географія світу: Підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. зал. / За ред. Б.П. Яценка. – К.: Прок-Бізнес, 2004 (і наступні роки). – С. 5-9.

7. Міжнародне право: Навч. посібник / За ред. М.В. Буроменського – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 336 с. – Електронний ресурс [режим доступу: http://radnuk.info/pidrychnuku/mishnarod-pravo/45-byromensk.html].

8. Політична географія і геополітика: Навч. посібник / За ред. Б.П. Яценка. – К.: Либідь, 2007. – С. 12-22, 48-52.

9. Словник-довідник учня з економічної і соціальної географії світу/ П.О. Масляк, Я.Б.Олійник, А.В.Степаненко. – К.: Лібра, 1996, с.22-40.

 

Додаток1 (до заняття 1)

ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕРЖАВНОЇ ТЕРИТОРІЇ ДАНІЇ

 

1. Офіційна назва – Королівство Данія.

2. Площа території становить 44,5 тис. кв. км.

3. Державна територія Данії включає:

1)материковий суходіл – півострів Ютландія;

2) острови Данського архіпелагу (найбільші – Зеландія, Фюн, Лолланн, Фальстер, Мен, Лангелланн, Самсе), північні острови з групи Північно-Фрізьких, острови Анхольт і Лесе в протоці Каттегат, а також о. Борнхольм у Балтійському морі за 150 км на схід від основної частини країни і Фарерські острови, що знаходяться в Атлантичному океані на відстані 1400 км на північний захід від Копенгагена.

Складовою частиною країни з 1953 р. вважаються також острів Гренландія і прилеглі до нього острови (Діско, Трейл, Шаннон та ін.) загальною площею 2176 тис. кв. км (до 1953 р. – колоніальне володіння Данії). Географічно вони належать до Північної Америки, відстань морем від столиці Данії до адміністративного центру Гренландії м. Нуук (Готхоб) – 4260 км;

3) внутрішні води:

3а) внутрішні поверхневі води:

а) ріки (Неррео, Сторо, Омме-О, Рібе-О та ін.);

б) озера (Арресьо,Тіссьо, Сканнерборг-Сьо, Моссьо та ін.);

в) водосховища;

г) канали;

3б) внутрішні морські води:

д) акваторії портів (Копенгаген, Гельсінґер, Фредеріксгавн, Скаґен, Гіртсхальс та ін.);

е) затоки, бухти та фіорди, береги яких повністю належать Данії, і ширина входу в які не перевищує 24 морські милі (подвійної ширини територіальних вод) (Кеге-Бугт, Факсе-Бугт, Лім-Фіорд, Маріангер-Фіорд, Орхус-Бугт, Ісе-Фіорд та ін.);

є) протоки з аналогічною шириною між складовими частинами суходолу (Лесьо-Ренне, Великий Бельт, Малий Бельт);

ж) архіпелажні води – протоки між островами Данського і Фарерського архіпелагів;

з) затоки і протоки з більшою шириною – т. зв. історичні води держави (затока між півостровом Ютландія та островом Зеландія, затоки острова Гренландія – Скорсбі, Діско та ін.);

4) територіальні води (територіальне море) – смуга вод в морях, океані, затоках, протоках на відстань до 12 морських миль від берегової лінії (лінії найбільшого відпливу) материка, островів і зовнішньої межі внутрішніх вод або до рівновіддалених і серединних ліній у деяких протоках і затоках, що на протилежному березі омивають береги інших держав. Данія має територіальні води вздовж берегів півострова Ютландія, отровів Данського архіпелагу (в Північному морі, протоках Скареррак, Каттегат, Ересунн, Кадет-Реннен, Фемарн-Бельт, Кільській бухті), навколо о. Борнхольм (в Балтійському морі), навколо Фарерських островів (в Атлантичному океані і Норвезькому морі), навколо о. Гренландія (в Північному Льодовитому океані, морях Гренландському і Баффіна, Данській і Девісовій протоках, Атлантичному океані та морі Лабрадор);

5) надра суходолу, дна внутрішніх і територіальних вод; в них наявні деякі природні ресурси – будівельні матеріали, торф, нафта тощо.

6) повітряний простір над суходолом, внутрішніми і територіальними водами;

7) умовні території – літаки і судна під данським прапором, підводні кабелі, трубопроводи, штучні споруди в морській акваторії (бурові платформи), що знаходяться за межами державної території, а також посольства й консульства Данії в інших країнах.

4. Данія має сухопутний кордон лише з Німеччиною, а морський кордон– з Німеччиною (на двох відтинках: у Балтійському і Північному морях) і Швецією (в протоці Ересунн), Гренландія – також з Канадою (в протоках Робсон і Сміт вздовж північно-західного берега острова). Морський державний кордон, який проходить зовнішньою межею територіальних вод, відокремлює територію Данії від її морських сусідів і від її економічної зони.

5. Прилеглою морською зоною Данії є район морського простору, прилеглий до зовнішньої межі територіального моря. Данія має право встановлювати прилеглу зону шириною не більше 24 морських миль від вихідних ліній, від яких здійснюється відлік ширини її територіального моря, з метою запобігання порушень митних, фіскальних, імміграційних або санітарних законів і правил у межах її території або територіального моря чи покарання за такі порушення.

6. Винятковою морською економічною зоною Данії є прилеглі до її територіальних вод сектор Північного моря, смуги в протоках Скагеррак, Каттегат, Балтійському морі, а також водні простори Атлантичного і Північного Льодовитого океанів навколо Фарерських островів і о-ва Гренландія (максимально – до 200 морських миль від берегової лінії). У своїй економічній зоні Данія має виняткове право: а) розвідувати, розробляти та охороняти природні ресурси, зокрема біологічні ресурси морських і океанічних вод, мінеральні ресурси дна (нафту і природний газ) у шельфі Північного моря, ресурси води, течій, вітру для виробництва енергії тощо; б) споруджувати й експлуатувати штучні острови й установки, встановлювати навколо них зони безпеки (до 500 м); в) здійснювати морські наукові дослідження; г) дозволяти здійснювати господарську й наукову діяльність іншим державам, управляти нею; д) вживати заходів із захисту морського середовища.

За межами виняткової економічної зони Данії в Атлантичному і Північному Льодовитому океанах лежить відкрите море.

7. Континентальним шельфомДанії є морське дно і надра підводних районів, що простягаються за межі її територіального моря і знаходяться під її економічною зоною. Континентальний шельф навколо острова Гренландія може простягатися на більшу відстань від 200-х морських миль від побережжя, але не далі, ніж на 350 миль на підводній окраїні материка або не далі, ніж на 100 морських миль від 2500-метрової ізобати морських глибин.

8. Столиця країни –Копенгаген.

 

(Окрім цього, в описі зазначити (за їх наявності): ексклави як складові частини території, володіння і залежні території (“заморські” складові частини), спірні території).

 

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...