Главная Обратная связь

Дисциплины:


Характеристика процесів порушення природиЗдійснюючи класифікацію процесів порушення природного се­редовища, звичайно використовують два основні підходи. В пер­шому застосовується покомпонентний принцип. Це означає, що процеси розглядаються стосовно порушених природних компо­нентів: атмосфери, гідросфери, літосфери, рослинного і тварин­ного світу. Саме такий підхід використав М. Реймерс, проводя­чи аналіз основних процесів антропогенної зміни природного середовища (Реймерс, 1990).

Однак на практиці найчастіше даний підхід комбінується з функціональним, де екодеструктивні процеси групуються за однорідністю змісту заподіяних змін (наприклад, забруднення, порушення ландшафтів тощо). Такий підхід є більш зручним, оскільки складність процесів екодеструктивного впливу не дає змогу виділити суто компонентні зміни. Так, зміни в гідросфері (забруднення води, зміна режиму стоку рік та ін.) можуть при­водити до деградації ґрунтів. Аналогічно і руйнування земель­них ресурсів (забруднення, ерозія, створення котлованів, наси­пів) може різко погіршити якість водних ресурсів. Пам'ятаючи про цю певну умовність, спробуємо дати оцінку основних видів процесів порушення природного середовища. І. Використання природних ресурсів.

1.Вилучення природних ресурсів:

· невідновних;

· відновних;

· території.

2. Виснаження (вичерпання) природних ресурсів.

II. Порушення якості компонентів природного середовища.

3. Забруднення:

· механічне;

· хімічне;

· фізичне (теплове, світлове, шумове, електромагнітне та ін.);

· радіоактивне;

· біологічне;

· інформаційне.

4. Порушення ландшафтів.

4.1. Порушення ґрунтів:

· ерозія;

· висушування;

· підтоплення;

· переущільнення;

· забруднення;

· засолення.

4.2. Порушення режиму водних систем:

· зарегулювання стоку рік;

· вилучення води;

· зміна русел рік;

· зміна екосистем, що підтримують водні системи.

4.3.Зміна рельєфу місцевості і вплив на геосистему:

· формування котлованів і заглиблень;

· формування відвалів і насипів;

· руйнування (усунення) природних геологічних об'єк­тів (гір, скель, пагорбів, ярів);

· пневмовплив на геосферу.

III. Вплив на людину і біоту.

5. Вплив на біоту.

5.1.Прямі процеси впливу на біоту:

· винищування тварин;

· знищення рослин.

5.2.Непрямі процеси впливу на біоту:

· блокування шляхів міграції тварин і рослин;

· ускладнення (блокування) репродуктивних функцій;

· порушення умов існування рослин і тварин;

· спрощення екологічних зв'язків;

· гіпертрофія популяцій деяких біологічних видів;

· порушення екологічної рівноваги привнесенням чужо­рідних даній екосистемі екологічних видів.

6. Процеси впливу на організм людини.

6.1.Процеси прямого впливу на організм людини (виробни­чий і побутовий травматизм).

6.2.Процеси непрямого впливу на організм людини:

· погіршення якості умов життя і діяльності людини (склад повітря, температура, вологість, ін.);

· погіршення якості їжі і питної води (забруднення хар­чових ланцюгів і питної води).

7. Зниження інформаційної цінності природних систем і
психологічний вплив на особистість людини.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...