Главная Обратная связь

Дисциплины:


Що таке „парниковий ефект”?а) ефект пару в екосистемі;

б) температурний показник у штучних закритих екосистемах;

в) зростання температури гідросфери ґрунтового покриву;

г) зростання температури атмосфери внаслідок збільшення в ній парникових газів.

Тест 2

Виберіть з наведених варіантів правильне визначення екологічної ліцензії

а) право на виконання екологічної експертизи;

б) право на проведення екологічного менеджменту;

в) документ, який дає право на забруднення довкілля певним токсикантом на конкретний проміжок часу;

г) документ, що дає право на видобуток природних ресурсів з перевищенням чинних нормативів.

Тест 3

Що спричинило кризовий екологічний стан у Середньому Придніпров’ї?

а) створення каскаду Дніпровських водосховищ;

б)інтенсивний розвиток металургійної, хімічної, виробничої і нафтопереробної промисловості;

в) розвиток енергетики і транспортної мережі;

г) розвиток цементної, машинобудівної та легкої промисловості.

Варіант 4

1. Охарактеризуйте основні закони і принципи екології, її методологічні особливості.

2. Становлення біосфери та її характеристика. Жива речовина.

3. Класифікація процесів впливу на природу.

4. Тестові завдання.

Тест 1

Що слід вважати екологічними факторами?

а) фактори життєвого ризику;

б) біохімічні умови довкілля;

в) техногенні умови навколишнього середовища;

г) комплекс умов навколишнього середовища, які впливають на функціонування екосистем.

Тест 2

Хто і коли ввів термін „неосфера”?

а) Ю.Одум (1975 р.)

б) В.І.Вернадський (1940 р.)

в) М.М.Гумільов (1935 р.)

г) Е.Леруа (1927 р.)

Тест 3

Виберіть з наведених варіантів правильне визначення сучасної екології.

а) наука, що вивчає вплив зовнішніх умов на живі організми і взаємовідносини між ними;

б) комплекс наук про Землю і життя на Землі;

в) біологія Землі;

г) комплексна фундаментальна наука про будову, функціонування, взаємозв’язки складних багаторівневих систем у Природі і Суспільстві та ззасоби кореляції взаємовпливу техносфери і біосфери з метою збереження людства і життя на Землі.

 

Варіант 5

1. Поясніть характеристику процесів порушення природи.

2. Еколого-економічні проблеми урбанізованих територій.

3. Екологічний моніторинг, його сутністьі види.

4. Тестові завдання.

Тест 1

Найголовнішими екологічними проблемами в Україні є:

а) відсутність ефективних екологічних законів;

б) розвиток енергетики;

в) розвиток промислового виробництва й енергетики без урахування екологічних можливостей(витривалості) регіонів;

г) розвиток військово-промислового комплексу. 

Тест 2

Що спричинило кризовий екологічний стан у Середньому Придніпров’ї?

а) створення каскаду Дніпровських водосховищ;

б)інтенсивний розвиток металургійної, хімічної, виробничої і нафтопереробної промисловості;

в) розвиток енергетики і транспортної мережі;

г) розвиток цементної, машинобудівної та легкої промисловості.

Тест 3

Які з екологічних проблем мають найбільш негативне інтернаціональне значення?

а) аварії на великих ГЕС;

б) аварії на АЕС;

в) кислотні дощі і парниковий ефект;

г) аварії на танкерах і нафтопромислах у морі.

 

 

Варант 6

1. Екологічний аналіз виробничих циклів галузей. Паливно-енергетисний комплекс, сфери впливу та причини забруднення.

2. Фактори та механізм формування збитку і методи його оцінки.

3. Вплив на глобальну екологічну систему Землі.

4. Тестові завдання.

 

Тест 1

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...