Главная Обратная связь

Дисциплины:


Чи існували глобальні проблеми людства у минулі епохи?- так;

- ні.

 

Поступовий рух суспільства від менш досконалого до більш досконалого називається

- деградацією;

- регресом;

- перебудовою;

- кризою;

- трансформацією;

- прогресом.

 

Здатність безпосереднього осягнення істини шляхом прямого її бачення без відповідних доказів – це

- інтуїція;

- мислення;

- емоції.

 

Свідомість характеризується

- речовинністю;

- цілепокладанням;

- протягненністю.

 

Особливий рівень свідомості, на якому здійснюється функція контролю за її діяльністю і підтримка її цілісності – це

- інтуїція;

- штучний інтелект;

- самосвідомість.

 

Головний критерій істини – це

- раціональна аргументація;

- практика;

- узгодженість всіх аргументів.

 

Міф – це

- результат викривленого сприйняття навколишнього світу;

- символічне оповідання про сакральні сутності;

- казка або легенда, що передається з покоління у покоління;

- певний набір художніх образів.

 

Символ – це

- матеріальний об’єкт, що позначає інший об’єкт;

- образ, що втілює ідею, наділену особливим смислом;

- художнє вираження колективних явлень про світ;

- сукупність свідчень про певні речі або явища.

 

Оберіть правильне твердження

- культура є цілком незалежною від природи;

- культура може існувати поза суспільством;

- культура повністю визначається окремими особистостями;

- культура і людина тісно взаємопов’язані.

 

Традиційні форми культурної поведінки – це

- закони;

- норми;

- цінності;

- звичаї.

 

Артефактом називається

- предмет або явище, яке цілеспрмовано створене людиною;

- предмет або явище, що природним чином виникло в ході історії;

- будь-який предмет, здобутий у результаті розкопок.

 

Контркультура – це

- культура, що вийшла за національні межі;

- культура, що знаходиться в опозиції до традиційної культури.

2.31 Прокоментуйте висловлювання: «Людина є настільки нещасливою, наскільки вона сама себе вважає такою» (Сенека).

2.32 Якою є роль законів діалектики у науковому пізнанні?

2.33 Яким є зв'язок між свідомістю і мовою?

2.34 Назвіть давньогрецьких філософів, які приділяли велику увагу аналізу поняття «буття».

2.35 Які основні елементи входять до структури свідомості?

2.36 Що таке природа у контексті поняття «буття»? Вкажіть її рівні.

2.37 Чому глобальні проблеми стали найбільш актуальними у сучасну епоху?

2.38 Які існують альтернативні форми мислення по відношенню до діалектики і в чому полягає їх сутність?2.39 Прокоментуйте висловлювання: «Для того, щоб жити в самостності, потрібно бути звіром або Богом» (Арістотель).

2.40 Назвіть основні види соціального прогнозування.

2.41 Вкажіть основні методи наукового пізнання.

2.42 Прокоментуйте висловлювання: «Вчений – це не людина, що дає правильні відповіді, а людина, що ставить правильні запитання» (Клод Леві-Стросс).

2.43 Розкрийте специфіку експлікації поняття «буття» у різні періоди європейської філософії.

2.44 Опишіть категорію «матерія» та вкажіть форми її існування та атрибути.

2.45 Прокоментуйте висловлювання: «Ми пізнаємо істину не розумом, але серцем» (Блез Паскаль).

2.46 Наведіть поняття, протилежне терміну «буття».

2.47 Прокоментуйте висловлювання: «Зберігати тіло в доброму здоров’ї – це обов’язок кожного, інакше ми не зможемо зберігати нашу свідомість ясною та спокійною» (Будда).

2.48 У чому полягає різниця між цивілізацією і культурою?

2.49 У чому полягає проблема створення штучного інтелекту?

2.50 Прокоментуйте висловлювання: «Той, хто не навчився жити, вдовольняючись малим, завжди буде рабом» (Горацій).

2.51 Вкажіть – які елементи виокремлюють у структурі культури?

2.52 Прокоментуйте висловлювання: «Немає такої проблеми, яка могла б протистояти штурму цілеспрямованого розмірковування» (Вольтер).

2.53 Чому людина є біосоціальним іством?

2.54 Які глобальні проблеми сучасності існують?

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...